Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja środowiska uczenia się w wychowaniu przedszkolnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PW-5F-OSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja środowiska uczenia się w wychowaniu przedszkolnym
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PW, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Organizowanie optymalnego środowiska edukacyjnego w przedszkolu. Wykorzystywanie w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Organizowanie środowiska wychowawczego przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci w wieku przedszkolnym jak i grupy. Wykorzystywanie w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów (psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza) i rodziców.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student /studentka zna i rozumie organizację optymalnego środowiska edukacyjnego w przedszkolu; możliwości wykorzystania w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodnych sposobów organizowania środowiska uczenia się i nauczania w przedszkolu; organizację środowiska wychowawczego przy uwzględnieniu specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub grup; potrzebę wykorzystywania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów, w tym psychologa, logopedy, pedagoga, lekarza, rodziców lub opiekunów.

Umiejętności

Student /studentka potrafi kształtować bezpieczne i przyjazne edukacyjne środowisko rozwoju i uczenia się dzieci, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka w wieku przedszkolnym, z nastawieniem na osobowy i podmiotowy rozwój.

Student /studentka potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i rozwoju – w sali, poza placówką oświatową i w środowisku lokalnym, dostarczać dzieciom różnych źródeł, w tym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnej, gromadzenia doświadczeń i okazji do zaangażowanego uczenia się.

Student /studentka potrafi organizować działania edukacyjne nastawione na konstruowanie wiedzy w przedszkolu, integrowanie różnych sposobów uczenia się, w tym różnych treści oraz wiedzy osobistej dziecka i wiedzy nowej oraz ich rekonstrukcji.

Kompetencje społeczne

Student /studentka jest gotowy/gotowa do kierowania się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, krytycyzmem oraz przyjęcia odpowiedzialności za integralny rozwój i proces uczenia się dzieci i podejmowane działania pedagogiczne.

Student /studentka jest gotowy/gotowa do budowania relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami dziecka oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacji.

Student /studentka jest gotowy/gotowa do efektywnej współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, w tym psychologiem, logopedą, pedagogiem, lekarzem, rodzicami dzieci lub uczniów i innymi członkami społeczności przedszkolnej i lokalnej na rzecz organizacji procesu uczenia się dzieci i zapewnienia jakości pracy przedszkola.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020"

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Gogacz
Prowadzący grup: Emilia Gogacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.