Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z ofiarami przemocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3S-POF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z ofiarami przemocy
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PS, praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PS, praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Definicje przemocy. Rodzaje przemocy.

2. Przyczyny, skutki i rozmiar zjawiska przemocy w Polsce.

3. Sprawca vs ofiara.

4. Przemoc wobec osób niepełnosprawnych.

5. Przemoc wobec osób starszych.

6. Przemoc domowa a przemoc w rodzinie.

7. Przemoc wobec dzieci.

8. Niebieska Karta i niebieska linia.

9. System pomocy ofiarom przemocy domowej.

10. System „wspierania i karania” sprawcy przemocy domowej.

11. Lokalne, regionalne i krajowe programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

12. Instytucje przeciwdziałania i wspierania ofiar przemocy domowej.

13. Spotkania w instytucjach wspierających ofiary przemocy domowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka rozumie znaczenie pojęcia przemocy.

Wie, jakiego instytucjonalnego i psychologicznego wsparcia udzielać ofiarom i sprawcom przemocy.

Zna specyfikę pomocy dzieciom jako szczególnym ofiarom przemocy.

Zna źródła i metody pozyskiwania zasobów materialnych i niematerialnych), potrzebnych do rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności zjawiska przemocy.

Umiejętności

Student/-ka potrafi prowadzić działania w środowisku lokalnym na rzecz ofiar przemocy (zespoły interdyscyplinarne).

Umie nawiązywać współpracę z instytucjami wsparcia ofiar i sprawców przemocy i skutecznie kieruje do nich klientów.

Podejmuje działania o charakterze interwencji kryzysowej.

Potrafi rozmawiać z ofiarami przemocy na drażliwe i trudne tematy.

Posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych z zachowaniem zasad kultury osobistej.

Kompetencje społeczne

Student/-ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Dba o własny rozwój osobisty i zawodowy; dokonuje samooceny własnych kompetencji i efektów własnej pracy, korzysta z pomocy, konsultacji i superwizji.

Przestrzega zasad etycznych dotyczących godności i szacunku dla człowieka w sytuacji traumy.

Rozpoznaje swoje stany uczuciowe, wywołane kontaktem z osobami w kryzysowych sytuacjach społecznych.

Prezentuje odpowiedzialną i empatyczną postawę wobec osób doświadczających przemocy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.