Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o gospodarce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3F-WOG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o gospodarce
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Nurty współczesnej ekonomii – klasyczny, Keynesowski, ekonomia rozwoju. Elementy społeczne, kulturowe i polityczne, w tych poglądach.

2. Model gospodarki rynkowej we współczesnym świecie. Interwencjonizm państwowy – opiekuńcza rola państwa.

3. Rynek pracy, przyczyny i skutki bezrobocia (ekonomiczne i społeczne). Metody ograniczania bezrobocia. Instytucje ochrony pracowników.

4. Polityka fiskalna i pieniężna, jako podstawowe narzędzia realizacji i funkcji państwa.

5. Wydatki socjalne, a deficyt budżetowy i wzrost gospodarczy.

6. Wyzwania współczesnej ekonomii. Skutki gospodarki materiałowej. Rozwój zrównoważony. Przyczyny nierówności społecznych. Podział państw na kraje rozwinięte i rozwijające się.

7. Bezpieczeństwo ekonomiczne – element bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Ekonomiczne źródła powstawania współczesnych zagrożeń – terroryzmu i konfliktów lokalnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student/-ka posiada wiedzę o różnych rodzajach systemów gospodarczych, uniwersalnych prawach ekonomicznych i działalności instytucji rządowych, niezbędnych pracownikowi socjalnemu.

Posiada wiedzę o podstawowych podmiotach instytucjonalnych w gospodarce narodowej, w obszarze współpracy instytucjonalnej dotyczącej pomocy społecznej.

Posiada wiedzę o metodach, technikach i narzędziach pozyskiwania danych statystycznych.

Umiejętności

Student/-ka dokonuje interpretacji zasad funkcjonowania systemów gospodarki centralnie kierowanej i gospodarki rynkowej.

Potrafi wykorzystać wiedzę na temat działalności różnego typu instytucji w celu poznania zasad ich funkcjonowania oraz sformułować cele działalności wymienionych podmiotów instytucjonalnych.

Pozyskuje i dokonuje interpretacji potrzebnych danych statystycznych na podstawie Rocznika Statystycznego GUS.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest przygotowany/-a do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit.

Jest przygotowany/-a do aktywnych zachowań na rynku pracy na przykład może w sposób skuteczny poszukiwać pracy w organach administracji rządowej bądź samorządowej.

Pozyskiwane dane statystyczne umie wykorzystać do oceny konkretnych zjawisk albo do prowadzonych badań naukowych.

Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.