Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe aspekty problemów społecznych i pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PS-3F-KAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe aspekty problemów społecznych i pracy socjalnej
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Pojęcie kultury.

2. Socjalizacja i asymilacja kultury.

3. Grupa kulturowa - ujęcie Floriana Znanieckiego.

4. Konflikt kulturowy i współistnienie kultur.

5. Zróżnicowanie kulturowe- ujęcia Hofstede`a i Trompenaarsa.

6. Kultury różnych klas społecznych- koncepcja Bernsteina.

7. Kultura wsi i kultura miasta - koncepcja Redfileda.

8. Kultury pokoleniowe.

9. Pojęcie subkultury.

10. Subkultury dewiacyjne.

11. Migracja a zróżnicowanie kultur.

12. Zróżnicowanie kultur w kontakcie interpersonalnym.

13. Zróżnicowanie kultur w pracy zawodowej.

14. Zróżnicowanie kultur w pracy socjalnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna wybrane koncepcje kultury i zróżnicowania kulturowego.

Posiada wiedzę na temat kulturowych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, rodzajów więzi i struktur społecznych.

Umiejętności

Student/-ka potrafi komunikować się z różnymi odbiorcami z użyciem specjalistycznej terminologii oraz brać udział w debacie.

Umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się związane z problematyką kulturowych aspektów problemów społecznych i pracy socjalnej.

Kompetencje społeczne

Student/-ka rozumie potrzebę rozwijania wiedzy i zdobywania umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych związanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego w aspekcie kontaktów związanych z komunikacją międzykulturową.

Prezentuje odpowiedzialną i empatyczną postawę wobec innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z poszanowaniem kultury własnej i innych kultur.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.