Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie algorytmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-ZAL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie algorytmów
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika informatyki i ped. zdolności, (3-l) stacj. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Usystematyzowanie wiedzy na temat podstawowych pojęć z obszaru algorytmiki. Zastosowanie algorytmów w kodowaniu offline. Zasady „kodowania na dywanie”. Zastosowanie algorytmów w programowaniu: w środowisku graficznym Scratch. Zastosowanie algorytmów w robotyce. Zasady programowania robotów, ich budowa i sterowanie robotem. Aplikacje i gry edukacyjne, interaktywne kursy myślenia algorytmicznego.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Ma uszczegółowioną wiedzę z zakresu algorytmiki.

- Rozumie istotę algorytmów w życiu codziennym i sens nauki algorytmiki.

- Zna dobre praktyki w kierunku rozwijania myślenia algorytmicznego (kodowanie na dywanie, programowanie w środowisku graficznym, programowanie robotów edukacyjnych).

- Rozumie potrzebę indywidualizacji nauczania.

- Zna specyficzne dla zajęć informatycznych formy pracy z uczniami.

Umiejętności - Potrafi ułożyć i zastosować algorytm w praktyce: poprzez skrypt w środowisku programistycznym Scratch, instrukcję kodującą offline i program sterujący robotem edukacyjnym.

- Potrafi ocenić efektywność rozwiązania algorytmicznego, zaproponować i zastosować kroki w stronę jego optymalizacji.

- Potrafi współdziałać z innymi w celu rozwiązania sytuacji problemowej.

- Potrafi pracować w zespole, m.in. komunikować się, formułować instrukcje, wykonywać przypisane mu zadania.

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w zakresie algorytmiki, korzystając z nowoczesnych technologii ICT (aplikacji i gier edukacyjnych, interaktywnych kursów myślenia algorytmicznego).

- Potrafi analizować własne działania algorytmiczne i wskazywać ewentualne obszary wymagające modyfikacji (optymalizacja skryptów poprzez zastosowanie zmiennych, list, pętli i instrukcji warunkowych).

Kompetencje społeczne - Dokonuje samooceny własnego poziomu myślenia i działania algorytmicznego.

- Dostrzega potrzebę doskonalenia w zakresie algorytmiki.

-Rozumie potrzebę popularyzowania wśród uczniów i w środowisku szkolnym i pozaszkolnym wiedzy z obszaru algorytmiki i robotyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Miłosz Romaniuk
Prowadzący grup: Marlena Hlebowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.