Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowe zagadnienia sztuki słowa i dramy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-ZAD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe zagadnienia sztuki słowa i dramy
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, animacja społeczno-kulturowa, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wprowadzenie w problematykę istoty dramy. Wprowadzenie w problematykę improwizacji słownych i kreatywności. Wprowadzenie różnorodnych metod dramowych. Drama, jej istota i stan badań nad problematyką. Kreacyjna siła słowa w dramie. Improwizacje słowne- założenia teoretyczne. Zabawowy rodowód dramy- teoria i praktyka. Słowo i drama w kulturze, polityce, edukacji, wychowaniu, terapii, literaturze i mediach. Drama w wychowaniu - diagnoza i prognoza. Drama jako trening życia. Edukacja w perspektywie dramy-kreowanie twórczych postaw, nauczanie metoda dramy. Drama w rozwiązywaniu problemów.

Efekty uczenia się:

Wiedza - Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie różnych obszarów sztuki słowa i dramy, pozwalającą na rozpoznawanie i charakteryzowanie zjawisk w jej obszarze.

Umiejętności - Dostrzega nowe zjawiska w obszarze sztuki słowa i dramy i interpretuje je wykorzystując posiadaną wiedzę kulturową.

- Potrafi wykreować aktywność i twórczość uczniów wykorzystując różne obszary pracy z i nad sztuką słowa i dramy.

Kompetencje społeczne - Rozumie znaczenie i ma przekonanie co do wykorzystania różnych obszarów sztuki w działalności pedagogicznej i społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia dramy wykorzystującej jako materię słowo i sztukę dialogu.

Pełny opis:

Studenci poznają naturę metody pedagogicznej jaką jest drama i możliwości jej wykorzystania w konstruowaniu zajęć pedagogicznych. Poznają techniki dramowe szczególnie te związane z budowaniem dialogu i świadomym wykorzystaniem słowa.

Tematyka zajęć:

- edukacja w perspektywie dramy-kreowanie twórczych postawy

- teoria i praktyka

- kreacyjna siła słowa w dramie.

- improwizacje słowne

- konstruowanie zajęć dramowych

- przeprowadzanie ćwiczeń dramowych

- przeprowadzanie dyskusji

Literatura:

Pankowska K., Pedagogika dramy, Warszawa 2000.

Way B, Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności pod red. K. Pankowskiej, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

Bielańska A., Teatr, który leczy, Kraków 2002.

Lewandowska- Kidoń T., Drama w kształceniu pedagogicznym, Lublin 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.