Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy animacji społeczno-kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-PAK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy animacji społeczno-kulturowej
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, animacja kultury z edukacją medialną, (3-l) niestacj. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe procesy i zjawiska kulturowe. Mechanizmy internalizacji i eksternalizacji wartości kulturowych. Animacja w kontekście pedagogiki czasu wolnego. Rola i znaczenie aktów transgresji w kształtowaniu animacji społeczno-kulturalnej. Rola grupy w określaniu dynamiki rozwoju jednostkowego i grupowego. Identyfikacja potrzeb społecznych i optymalizacja działań a podejmowanie działań animacyjnych. Pedagogiczne wymiary działań animacji społeczno-kulturowej. Pojęcie „animacja kulturalna” i animacja „społeczno-kulturalna”. Animacja społeczno-kulturalna jako odpowiedź na współczesne wyzwania kulturowe i społeczne – funkcje i zadania społeczne oraz kulturowe. Znaczenie animacji w życiu jednostki i grupy. Animacja społeczno-kulturalna (pole działania, sposoby organizacji, kierunki rozwoju). Wybrane orientacje teoretyczne animacji społeczno-kulturalnej. Animacja społeczno-kulturalna jako zawód (funkcje, zadania, cele). Problem doskonalenia zawodowego animatorów środowisk lokalnych. Animator jako inicjator, koordynator i moderator kierunków oraz sposobów uczestnictwa w kulturze. Kompetencje społeczno-zawodowe animatorów kultury oraz pożądane cechy osobowości. Typy osobowe animatorów. Wybrane egzemplifikacje animacji społeczno-kulturalnej (programy, projekty, inicjatywy, działania). Animacja społeczno-kulturowa w cyklu życia. Dylematy animacji społeczno-kulturalnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Zna genezę ora charakterystykę animacji społeczno-kulturowej jako idei, metody oraz celu pracy pedagoga.

- Zna podstawową terminologię (jej źródła oraz zastosowania) używaną w zakresie animacji społeczno-kulturowej w kontekście pedagogiki czasu wolnego, oddziaływań edukacyjnych, wychowujących, opiekuńczych oraz socjoterapeutycznych.

- Ma poszerzoną wiedzę na temat specyfiki aktywności kulturalnej i społecznej różnych grup ludności we współczesnych społeczeństwach oraz roli instytucji szkoły w jej rozwijaniu.

- Zna programy, procedury i metody stosowane w instytucjach systemu oświatowego, wspierania pedagogicznego osób i grup społecznych.

Umiejętności

- Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, istotnych dla animacji społeczno-kulturowej i edukacji kulturalnej prowadzonej w szkole bądź jej środowisku.

- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na temat problematyki animacyjnej z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych.

Kompetencje społeczne

- Rozumie i docenia znaczenie wiedzy pedagogicznej dla podnoszenia, jakości działań animacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara, Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.