Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacyjne zastosowania mediów cyfrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-3S-EZM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacyjne zastosowania mediów cyfrowych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. PE, animacja kultury z edukacją medialną, (3-l) niestacj. I stopnia
Obowiązkowe dla 6 sem. PE, pedagogika informatyki i ped. zdolności, (3-l) stacj. I stopnia
Obowiązkowe dla 6 sem. PE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 6 sem. PE, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Funkcje i zadania mediów cyfrowych w kształceniu. Kompetencje medialne nauczyciela. Szanse i zagrożenia mediów cyfrowych w życiu uczniów i praktyce szkoły. Wirtualne środowisko uczenia się w świetle koncepcji teoretycznych (behawioryzm, kognitywizm, konstruktywizm, konektywizm) i badań empirycznych. Modele wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji a praktyka dydaktyczna. Media cyfrowe jako wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zastosowanie zasobów cyfrowych w procesie kształcenia i samokształcenia nauczycieli. Rola otwartych zasobów edukacyjnych i naukowych (OZE). Edukacyjne wykorzystanie zasobów cyfrowych w świetle przepisów prawa oraz kodeksów etycznych i innych mechanizmów samoregulacyjnych; wolne licencje i ich zastosowanie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat teoretycznych (filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych i psychologicznych) podstaw zastosowania mediów cyfrowych w procesie kształcenia i wychowania.

- Ma uszczegółowioną wiedzę na temat metodyki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem mediów cyfrowych – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w tym obszarze działalności pedagogicznej.

- Zna podstawowe przepisy i normy dotyczące własności intelektualnej i prawa autorskiego związane z wykorzystaniem treści cyfrowych w celach edukacyjnych i naukowych; rozumie potrzebę kształtowania nawyków samodzielnego uczenia się i korzystania z nowych źródeł wiedzy i Internetu.

Umiejętności

- Potrafi, wykorzystując w tym celu narzędzia cyfrowe, indywidualizować zadania i dostosowywać metody, treści i sposoby oceniania do potrzeb uczniów i zmian zachodzących w świecie i nauce kreować sytuacje dydaktyczne służące rozwojowi zainteresowań uczniów.

- Potrafi wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne dla zwiększenia efektywności procesu kształcenia; potrafi dobierać metody i środki w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, aktywizujące uczniów.

- Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z nowoczesnych technologii i otwartych zasobów edukacyjnych (OZE).

Kompetencje społeczne

- Ma krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych w edukacji, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, związaną z dynamiką przemian w obszarze nowych technologii; dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności związane z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w procesie kształcenia.

- Jest świadomy konieczności przestrzegania zasad etycznych oraz norm prawnych związanych z zastosowaniem mediów cyfrowych w edukacji; jest gotów do budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych wychowanków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz, Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Justyna Bluszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.