Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-ZZL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, ped. pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PE, ped. pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Kapitał ludzki. Istota i podstawowe zadania zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście pedagogiki pracy. Strategia personalna a ZZL Uwarunkowania efektywnego ZZL w organizacji. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania ZZL w organizacji. Analiza pracy i opis stanowiska pracy jako podstawa ZZL. Profile kompetencyjne . Proces doboru personelu w organizacji.. Motywowanie pracowników. Różne formy motywowania.. Rozwój pracowników. Cele i rodzaje szkoleń. Budowanie ścieżki szkoleń i awansu zawodowego. Rola mentoringu i mentoringu odwróconego w rozwoju kompetencji pracowników . System ocen pracowniczych. Istota i znaczenie ocen pracowników. Kryteria oceniania.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę z zakresu organizowania i funkcjonowania systemu zarządzania ludźmi

Ma wiedzę o potencjale kompetencyjnym uczestników działalności edukacyjnej w organizacji

Ma wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności edukacyjnej w organizacji

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy problemów edukacyjnych potencjalnych i aktualnych pracowników organizacji

Posiada umiejętności obserwowania i przetwarzania informacji przy użyciu różnych technik na temat zjawisk społecznych zachodzących w miejscu pracy odnoszących się do procesu zarządzania ludźmi

Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych mających miejsce w miejscu pracy podczas procesu zarządzania ludźmi i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań

Potrafi pracować w zespole podczas realizacji działań stymulujących problemowe sytuacje zachodzące w miejscu pracy, umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania, potrafi przyjąć rolę lidera w zespole wytyczającym rozwiązania problemów w zarządzaniu ludźmi w różnych strukturach

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i swoich umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego

Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w działaniach związanych z zarządzaniem ludźmi

Jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania z zakresu zarządzania ludźmi oraz ich skutki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Jeruszka
Prowadzący grup: Urszula Jeruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.