Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie w klasie szkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-WKS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie w klasie szkolnej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla 4 sem. PE, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla 4 sem. PE, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zostaną pokrótce zapoznani z historią wychowania uczniów w wieku 7 - 10 lat, Poznają ważniejsze koncepcje na wychowanie uczniów w klasie. W trakcie zajęć poruszane będą problemy, które - jak się wydaje - zostały już rozwiązane (celem ich dalszego niepowielania) oraz będziemy omawiać mechanizmy społecznego uczenia się aby lepiej poznać proces formowania się osobowości małego ucznia. Będziemy zwracać uwagę na wychowanie dzieci w różnych kulturach i omawiać aktualne problemy związane z procesem wychowania uczniów w klasie szkolnej.

Pełny opis:

Tło społeczne i psychologiczne mechanizmów działających w diagnozowanych sytuacjach wychowawczych. Rozwiązywaniu prawdziwych i aktualnych problemów znanych z doświadczenia prowadzącego, studentów, zaprzyjaźnionych nauczycieli, rodziców. Ocena efektywności działań wychowawczych w sytuacjach typowych (socjalizacja dziecka, postawy prospołeczne, altruistyczne i empatyczne, wartości w wychowaniu) oraz w nietypowych (konflikt, agresja).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gordon T. (1995), Wychowanie bez porażek w szkole s

Paszkiewicz A (2019), Trudne sytuacje w klasie szkolnej - identyfikacja, propozycje rozwiązań

Paszkiewicz A. (2014), Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem

Paszkiewicz A., Łobacz M. (2013), Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej

Literatura uzupełniająca:

- Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / redakcja naukowa Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. – Gdańsk ;Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowa ; CeDeWu

- Być nauczycielem, opiekunem, wychowawcą. 2, Między teorią a praktyką / red. nauk. Grażyna Durka, Ewa Murawska ; [aut. Wacław Adamiak et al.]. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012

- Coach, tutor… wychowawca / Joanna Ludwika Pękala // W : Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. T. 2, Refleksyjność w codzienności edukacyjnej / redakcja Iwona Paszenda. – Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017

- Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 5, Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Cieszyn :Kraków : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; “Impuls”, 2013

- Gdy nauczyciel jest wychowawcą / Jacek Szuty. – Wyd.3. Dodr. – Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004

- Kompetencje nauczyciela wychowawcy / red. nauk. Krystyna Ferenz, Edward Kozioł ; Uniwersytet Zielonogórski. – Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych UZ, 2002

- Kompetentny wychowawca / [red. Jerzy Celiński-Mysław] ; Fundacja Bonum Educationis. – Siedlce : FBE, 2001

- Kreator klimatu w klasie szkolnej / Marta Wawrzyniak // W :Twórczość pedagogicznie kształtowana / red. nauk. Andrzej Jakub Sowińsk. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015

- Kształtowanie kompetencji wychowawczych nauczyciela / Justyna Strykowska. – Poznań : Instytut Historii UAM, 2017

- Kształtowanie umiejętności wychowawczych [ : praca zbiorowa] / red. Teresa Sokołowska-Dzioba , aut. Dorota Pankowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.

- Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej : wybrane zagadnienia : podręcznik akademicki / Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. Instytut Nauk Pedagogicznych. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015

- Mistrz – mentor – wychowawca : z problematyki twórczego wychowania i edukacji / pod redakcją Joanny Posłusznej i Magdaleny Prejsnar-Wąsacz. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2018

- Moja praca wychowawcza : zbiór prac nagrodzonych w konkursie na opis doświadczeń w zakresie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. – Strzelce Opolskie : Starostwo Powiatowe, 2009

- Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall ; przekł. Jolanta Bartosik. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

- Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. – Kielce : Wydawnictwo “Jedność”, 2013

- Nauczyciel, wychowawca, opiekun / pod redakcją Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018

- Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. – Kielce : “Jedność”, 2013

- Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej : wprowadzenie w specyfikę pracy / Helmut Eller ; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2009

- Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach / pod red. Józefy Bałachowicz i Agnieszki Rowickiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, 2013

- O konieczności (od)budowania etosu wychowawcy klasy / Andrzej Cichocki // W : Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności / redakcja naukowa Andrei Harbatski, Elżbieta Krysztofik-Gogol. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016

- Pomyśl siebie… : minieseje dla wychowawcy klasy / Maria Dudzikowa. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

- Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych : co nauczyciel może zaczerpnąć z pracy terapeuty / Małgorzata Ganczarska. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017

- Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : “Difin”, 2014

- 100 [Sto] pomysłów, jak dobrze zarządzać klasą / Alain Corneloup ; przekł. Katarzyna Panfil. – Sto pomysłów, jak dobrze zarządzać klasą. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018

- Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. – [Wyd.3]. – Kraków : “Impuls”, 2006

- Trudna klasa / Bill Rogers ; przekł.[z ang.] Zofia Janowska. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2006

- Vademecum wychowawcy / Beata Badziukiewicz, Mirosław Sałasiński. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak” Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2005

- Wzory osobowe a budowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy / Alina Rynio // W : Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne / redakcja naukowa Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017

- Dudziak U. (2002), Wychowanie w klasie szkolnej

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego jak też różnych środowiskach wychowawczych, w tym szczególnie klasie szkolnej, ich specyfice i procesach w nich zachodzących, istotnych z punktu widzenia procesów

edukacyjnych na poziomie wczesnej edukacji.

Umiejętności

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych dotyczących funkcjonowania klasy szkolnej, przy użyciu różnych źródeł oraz technik w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

i interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Kompetencje społeczne

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, zwłaszcza w klasie szkolnej, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga wczesnej edukacji.

Metody i kryteria oceniania:

Planowane jest stosowanie metod aktywizujących, szczególnie: dyskusji, metody kuli śnieżnej i sześciu kapeluszy. Oprócz metod samodzielnego dochodzenia do wiedzy będą także stosowane metody podające.

Od studentów będzie się oczekiwać uczestnictwa i zaangażowania w dyskusję, realizacji zaplanowanych zadań (opracowanie wybranego, współczesnego problemu wychowawczego i przeprowadzenie dyskusji w grupie celem sformułowania konstruktywnych wniosków).

Podstawa zaliczenia przedmiotu:

- Obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusji

- Zadanie do zrealizowania na zajęciach: przygotowanie się merytoryczne do poprowadzenia dyskusji wśród studentów na jeden ze współczesnych problemów wychowawczych zgodnie z opracowanymi standardami (realizacja zadania – w trakcie zajęć, wg ustalonego terminu). Przygotowanie prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Jelinek
Prowadzący grup: Jan Jelinek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zostaną pokrótce zapoznani z historią wychowania uczniów w wieku 7 - 10 lat, Poznają ważniejsze koncepcje na wychowanie uczniów w klasie. W trakcie zajęć poruszane będą problemy, które - jak się wydaje - zostały już rozwiązane (celem ich dalszego niepowielania) oraz będziemy omawiać mechanizmy społecznego uczenia się aby lepiej poznać proces formowania się osobowości małego ucznia. Będziemy zwracać uwagę na wychowanie dzieci w różnych kulturach i omawiać aktualne problemy związane z procesem wychowania uczniów w klasie szkolnej.

Pełny opis:

Blok 1. Krótko o historii wychowania uczniów na poziomie wczesnej edukacji ze szczególnym uwzględnieniem celów, metod, obszarów i form wychowania dzieci. Współczesne koncepcje wychowania dzieci

Blok 2. Ustalenia terminologiczne oraz ideały, cele, treści i zadania wychowawcze współczesnego nauczyciela wczesnej edukacji. Technologia wychowania (zasady, formy, metody i środki wychowania).

Blok 3. Mechanizmy społecznego uczenia się. Eksperymenty pedagogiczne, które zmieniły postrzeganie procesu wychowania (w skali mikro i makro). Porównanie wychowania dzieci w różnych kulturach.

Blok 4. Aktualne problemy związane z procesem wychowania uczniów w klasie szkolnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dudziak U. (2002), Wychowanie w klasie szkolnej

Paszkiewicz A. (2014), Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem

Literatura uzupełniająca:

j.w.

Uwagi:

Planowane jest stosowanie metod aktywizujących, szczególnie: dyskusji, metody kuli śnieżnej i sześciu kapeluszy. Oprócz metod samodzielnego dochodzenia do wiedzy będą także stosowane metody podające.

Od studentów będzie się oczekiwać uczestnictwa i zaangażowania w dyskusję, realizacji zaplanowanych zadań (opracowanie wybranego, współczesnego problemu wychowawczego i przeprowadzenie dyskusji w grupie celem sformułowania konstruktywnych wniosków).

Oprócz zajęć planowana jest praca własna studenta (poza zajęciami). Będzie ona przeznaczona na zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz wykonaniem zadań wynikających z treści przedmiotu.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie się do kolokwium: 10

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Skarbek
Prowadzący grup: Jan Jelinek, Karolina Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zostaną pokrótce zapoznani z historią wychowania uczniów w wieku 7 - 10 lat, Poznają ważniejsze koncepcje na wychowanie uczniów w klasie. W trakcie zajęć poruszane będą problemy, które - jak się wydaje - zostały już rozwiązane (celem ich dalszego niepowielania) oraz będziemy omawiać mechanizmy społecznego uczenia się, aby lepiej poznać proces formowania się osobowości małego ucznia. Będziemy zwracać uwagę na wychowanie dzieci w różnych kulturach i omawiać aktualne problemy związane z procesem wychowania uczniów w klasie szkolnej.

Pomiar efektów kształcenia. Wymagania do zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność na ćwiczeniach;

2. Aktywność na zajęciach – zabieranie głosu w dyskusji; czynny udział w ćwiczeniach na poszczególnych zajęciach; praca w podgrupach;

3. Przygotowanie pracy problemowej na wskazany przez prowadzącą temat w małym zespole;

4. Przygotowanie i poprowadzenie zajęć dla koleżanek i kolegów w oparciu o wskazany przez prowadzącego temat.

Pełny opis:

Blok 1. Krótko o historii wychowania uczniów na poziomie wczesnej edukacji ze szczególnym uwzględnieniem celów, metod, obszarów i form wychowania dzieci. Współczesne koncepcje wychowania dzieci

Blok 2. Ustalenia terminologiczne oraz ideały, cele, treści i zadania wychowawcze współczesnego nauczyciela wczesnej edukacji. Technologia wychowania (zasady, formy, metody i środki wychowania).

Blok 3. Mechanizmy społecznego uczenia się. Eksperymenty pedagogiczne, które zmieniły postrzeganie procesu wychowania (w skali mikro i makro). Porównanie wychowania dzieci w różnych kulturach.

Blok 4. Aktualne problemy związane z procesem wychowania uczniów w klasie szkolnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gordon T. (1995), Wychowanie bez porażek w szkole.

Paszkiewicz A (2019), Trudne sytuacje w klasie szkolnej - identyfikacja, propozycje rozwiązań.

Paszkiewicz A., Łobacz M. (2013), Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej.

Paszkiewicz A. (2014), Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem.

Literatura uzupełniająca:

j.w.

Uwagi:

Planowane jest stosowanie metod aktywizujących, szczególnie: dyskusji, metody kuli śnieżnej i sześciu kapeluszy. Oprócz metod samodzielnego dochodzenia do wiedzy będą także stosowane metody podające.

Od studentów będzie się oczekiwać uczestnictwa i zaangażowania w dyskusję, realizacji zaplanowanych zadań (opracowanie wybranego, współczesnego problemu wychowawczego i przeprowadzenie dyskusji w grupie celem sformułowania konstruktywnych wniosków).

Oprócz zajęć planowana jest praca własna studenta (poza zajęciami). Będzie ona przeznaczona na zapoznanie się z literaturą przedmiotu oraz wykonaniem zadań wynikających z treści przedmiotu.

gr. ćwiczeniowa II ZU/PE-PDP2

Metody kształcenia: praca w grupach, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, praca z tekstem, filmy, praca w zespołach, analiza przypadków;

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 25

Przygotowanie prac zaliczeniowych: 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pardej
Prowadzący grup: Aleksandra Lukasek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Agnieszka Strumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.