Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ryzykowne zachowania w środowisku cyfrowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-RZC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ryzykowne zachowania w środowisku cyfrowym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika kultury i mediów cyfrowych, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Środowisko cyfrowe jako obszar nowych zjawisk kulturowych Charakterystyka ryzykownych zachowań cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Przyczyny, rozwój i skutki ryzykownych zachowań w środowisku cyfrowym. Diagnoza ryzykownych zachowań w środowisku cyfrowym. Działania profilaktyczne w zakresie wybranych ryzykownych zachowań w środowisku cyfrowym. Kompetencje rodziców w zakresie ryzykownych zachowań. Zadania szkoły w minimalizowaniu ryzykownych zachowań. Procedury postępowania w wybranych ryzykownych zachowaniach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma pogłębioną wiedzę w zakresie ryzykownych zachowań użytkowników mediów cyfrowych, stanowiącą podstawę projektowania i realizacji oddziaływań edukacyjnych

ma uporządkowaną wiedzę o realizatorach działalności edu-kacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej w zakresie diagnozy i profilaktyki ryzykow-nych zachowań w środowisku cyfrowym

Umiejętności

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wycho-wawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w zakresie diagnozy i profilaktyki ry-zykownych zachowań w środowisku cyfrowym

potrafi wybrać i zastosować sposób postępowania, dobierać środki i metody pracy w celu minimalizowania konsekwencji ryzykownych zachowań w środowisku cyfrowym

Kompetencje społeczne

jest wrażliwy na problemy społeczne i edukacyjne związane z minimalizowaniem konsekwencji ryzykownych zachowań w środowisku cyfrowym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Agnieszka Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza: Wykazanie się wiedzą na temat ryzykownych zachowań internetowych oraz postępowania diagnostycznego i metod profilaktyki w tym temacie

Umiejętności: Projekt – zaprojektowanie, przeprowadzenie badania oraz analiza - metoda podsumowująca

Kompetencje: Samoocena - metoda podsumowująca.

Ocena prowadzącego - metoda podsumowująca

Pełny opis:

1. Ryzykowne zachowania w przestrzeni internetowej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

2. Rodzaje zachowań ryzykownych w internecie

3. Przyczyny podejmowania ryzykownych zachowań w przestrzeni internetowej

4. Czynniki osobowościowo-społeczne w kształtowaniu postawy predysponującej do ryzykownych zachowań w internecie

5. Konsekwencje i negatywne skutki ryzykownych zachowań w przestrzeni internetowej w określonych grupach wiekowych

6. Wychowanie i kształtowanie wysokich kompetencji społecznych dzieci i młodzieży jako czynnik ochraniający przed podejmowaniem zachowań ryzykownych

7. Rola pedagogiki medialnej w profilaktyce i przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom w świecie wirtualnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Difin, Warszawa, 2014

2. Bednarek J., Społeczne kompetencje medialno–informacyjne w kontekście bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, [w:] Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Bednarek J., Difin, Warszawa, 2014

3. Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS i NASK, Kraków, 2015

Uwagi:

gr ćwiczeniowa I DUPE-PKM

Zajęcia prowadzone z użyciem Microsoft Teams (według planu zajęć).

Materiały przesyłane na maila grupy.

Konsultacje indywidualne dla Studentów przez Microsoft Teams lub telefonicznie po wcześniejszym umówieniu: akd137@aps.edu.pl

Użycie poszczególnych form komunikacji jest uzależnione od podejmowanych tematów na zajęciach, dotyczy to także godzin spotkań.

Różnorodność wykorzystywanych narzędzi i metod pracy ze studentami podyktowana jest troską o realizację celów zajęć w sposób najbardziej przystępny dla ogółu grupy, bez dyskryminacji osób nieposiadających wystarczających możliwości technicznych do korzystanie z programu Microsoft Teams.

Dodatkowa literatura dostępna na IBUK Libra (APS):

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Agnieszka Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza: Wykazanie się wiedzą na temat ryzykownych zachowań internetowych oraz postępowania diagnostycznego i metod profilaktyki w tym temacie

Umiejętności: Projekt – zaprojektowanie, przeprowadzenie badania oraz analiza - metoda podsumowująca

Kompetencje: Samoocena - metoda podsumowująca.

Ocena prowadzącego - metoda podsumowująca

Pełny opis:

1. Ryzykowne zachowania w przestrzeni internetowej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

2. Rodzaje zachowań ryzykownych w internecie

3. Przyczyny podejmowania ryzykownych zachowań w przestrzeni internetowej

4. Czynniki osobowościowo-społeczne w kształtowaniu postawy predysponującej do ryzykownych zachowań w internecie

5. Konsekwencje i negatywne skutki ryzykownych zachowań w przestrzeni internetowej w określonych grupach wiekowych

6. Wychowanie i kształtowanie wysokich kompetencji społecznych dzieci i młodzieży jako czynnik ochraniający przed podejmowaniem zachowań ryzykownych

7. Rola pedagogiki medialnej w profilaktyce i przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom w świecie wirtualnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Difin, Warszawa, 2014

2. Bednarek J., Społeczne kompetencje medialno–informacyjne w kontekście bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, [w:] Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Bednarek J., Difin, Warszawa, 2014

3. Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS i NASK, Kraków, 2015

Uwagi:

gr ćwiczeniowa I DUPE-PKM

Zajęcia prowadzone z użyciem Microsoft Teams (według planu zajęć).

Materiały przesyłane na maila grupy.

Konsultacje indywidualne dla Studentów przez Microsoft Teams lub telefonicznie po wcześniejszym umówieniu: akd137@aps.edu.pl

Użycie poszczególnych form komunikacji jest uzależnione od podejmowanych tematów na zajęciach, dotyczy to także godzin spotkań.

Różnorodność wykorzystywanych narzędzi i metod pracy ze studentami podyktowana jest troską o realizację celów zajęć w sposób najbardziej przystępny dla ogółu grupy, bez dyskryminacji osób nieposiadających wystarczających możliwości technicznych do korzystanie z programu Microsoft Teams.

Dodatkowa literatura dostępna na IBUK Libra (APS):

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeb231cb4a6254231b66f7ee4d9b537ab%40thread.tacv2/conversations?groupId=0b38e290-e761-4419-88da-06a50ee7797f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.