Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ryzykowne zachowania w środowisku cyfrowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-RZC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ryzykowne zachowania w środowisku cyfrowym
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika kultury i mediów cyfrowych, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Środowisko cyfrowe jako obszar nowych zjawisk kulturowych Charakterystyka ryzykownych zachowań cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Przyczyny, rozwój i skutki ryzykownych zachowań w środowisku cyfrowym. Diagnoza ryzykownych zachowań w środowisku cyfrowym. Działania profilaktyczne w zakresie wybranych ryzykownych zachowań w środowisku cyfrowym. Kompetencje rodziców w zakresie ryzykownych zachowań. Zadania szkoły w minimalizowaniu ryzykownych zachowań. Procedury postępowania w wybranych ryzykownych zachowaniach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma pogłębioną wiedzę w zakresie ryzykownych zachowań użytkowników mediów cyfrowych, stanowiącą podstawę projektowania i realizacji oddziaływań edukacyjnych

ma uporządkowaną wiedzę o realizatorach działalności edu-kacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej w zakresie diagnozy i profilaktyki ryzykow-nych zachowań w środowisku cyfrowym

Umiejętności

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wycho-wawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych w zakresie diagnozy i profilaktyki ry-zykownych zachowań w środowisku cyfrowym

potrafi wybrać i zastosować sposób postępowania, dobierać środki i metody pracy w celu minimalizowania konsekwencji ryzykownych zachowań w środowisku cyfrowym

Kompetencje społeczne

jest wrażliwy na problemy społeczne i edukacyjne związane z minimalizowaniem konsekwencji ryzykownych zachowań w środowisku cyfrowym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Agnieszka Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.