Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy specjalnościowy - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2F-PB2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy specjalnościowy - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotu projektu. Dopracowanie i zrealizowanie koncepcji badań. Organizacja i przeprowadzenie badań (teoretycznych lub w terenie) według wskazań uszczegółowionych dla określonej specjalności w cyklu kształcenia. Opracowanie osiągniętych wyników badań formułowanie wniosków, prezentacja na forum grupy. Analiza SWOT badań zespołowych i refleksja nad uzyskanymi kompetencjami.

Efekty kształcenia:

Wiedza

- Ma pogłębioną wiedzę na temat procedury postępowania badawczego.

Umiejętności

- Potrafi, wykorzystując wiedzę z zakresu studiowanej specjalności, opracowywać i realizować projekty badawcze.

- Potrafi wydobywać i precyzować problemy dotyczące obszaru studiowanej specjalności oraz projektować ich eksplorację poznawczą w trakcie badań zespołowych.

- Potrafi czynnie uczestniczyć w badaniach zespołowych w charakterze współtwórcy postępowania badawczego i realizatora powierzonych mu zadań szczegółowych

Kompetencje społeczne

- Ma pogłębioną świadomość poziom u swojej wiedzy z zakresu metodologii badań nauk społecznych, rozumie potrzebę wiedzy i umiejętności rozwoju w tym zakresie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska, Monika Kupiec, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Marek Siwicki, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józefa Bałachowicz, Monika Kupiec, Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Marek Siwicki, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czyżewska, Ewa Lewandowska, Marta Wiatr, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Monika Czyżewska, Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk, Maria Staworzyńska-Grządziel, Marta Wiatr, Jolanta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.