Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rehabilitacja zawodowa osób dorosłych z niepełnosprawnościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-RZN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rehabilitacja zawodowa osób dorosłych z niepełnosprawnościami
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla II r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Cele, zadania i cechy oraz zasady procesu kompleksowej rehabilitacji. Rys historyczny. Twórcy systemu rehabilitacji w Polsce i na świecie.

- Ustawodawstwo w zakresie rehabilitacji zawodowej.

- Bariery w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

- Wspólne i swoiste aspekty niepełnosprawności w realizacji procesu kompleksowej rehabilitacji.

- Poradnictwo psychopedagogiczne dla osób z zaburzeniami w rozwoju. Poradnictwo zawodowe. Przygotowanie do pracy osób dorosłych z niepełnosprawnością. Zadania doradcy zawodowego w aktywizacji zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością.

- Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Osoba z niepełnosprawnością jako podmiot polityki społecznej państwa.

- Aktywizacja zawodowa, zatrudnienie dorosłych osób z niepełnosprawnością – problemy, dobre praktyki.

- Pośrednictwo pracy. Formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Polsce oraz w innych krajach (zatrudnienie wspierane, chronione i socjalne).

- Zakres, specyfika i dynamika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Polsce oraz w innych krajach.

- Prawno-organizacyjne, środowiskowe i osobowe uwarunkowania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością.

- Instytucje działające w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej.

- Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością w sferze zatrudnienia. Kompleksowe programy rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

- Ekonomia społeczna jako forma aktywizacji społecznej i zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością.

- Znaczenie badań partycypacyjnych oraz możliwości i ograniczenia ich podejmowania.

- Rozwiązania związane z ograniczaniem zdolności do czynności prawnych oraz przesłanki i konsekwencje ich stosowania. Koncepcja wspieranego podejmowania decyzji.

- Instytucje działające w obszarze rehabilitacji zawodowej.

- Etyczne aspekty w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

- Współczesne tendencje w rehabilitacji zawodowej w świetle wybranych koncepcji teoretycznych i badań naukowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie współczesne tendencje w rehabilitacji zawodowej w świetle wybranych koncepcji teoretycznych i badań naukowych.

Potrafi opisać prawno-organizacyjne, środowiskowe i osobowe uwarunkowania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami, zakres, specyfikę i dynamikę zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz w innych państwach, zagadnienie przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w sferze zatrudnienia.

Potrafi scharakteryzować system przygotowania do pracy osób dorosłych z niepełnosprawnościami, formy zatrudnienia tych osób w Polsce oraz w innych państwach (zatrudnienie wspierane, chronione i socjalne) oraz poradnictwo zawodowe oraz zadania doradcy zawodowego w aktywizacji zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością.

Zna i porównuje systemy rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy.

problematykę aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Umiejętności

Trafnie wypowiada się na temat kluczowych zagadnień dotyczących rehabilitacji zawodowej.

Umie zaprezentować własne rozwiązania w kontekście znanych teorii rehabilitacji zawodowej.

Potrafi analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji oraz wdrażania działań innowacyjnych.

Kompetencje społeczne

Uznaje konieczność zachowania zasad etyki zawodowej.

Uznaje znaczenie ciągłego poszerzania wiedzy dla własnego rozwoju zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Prowadzący grup: Klaudia Majewska, Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Prowadzący grup: Klaudia Majewska, Ewa Wapiennik-Kuczbajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.