Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-PRO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 6 sem. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 6 sem. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Koncepcje wiedzy, pojęcie nauki i status wiedzy naukowej, społeczno-kulturowe uwarunkowania badań naukowych.

- Nurty filozoficzne, paradygmaty badawcze i strategie badań.

- Sposoby prezentacji wyników badań, zasady przygotowania i opracowania różnych rodzajów tekstów naukowych.

- Warsztat pisarski, style i gatunki, język i sposób narracji, cechy, style tekstów naukowych.

- Kryteria jakości badań naukowych: reprezentatywność, trafność, rzetelność, wiarygodność, transparentność, autentyczność, triangulacja perspektyw teoretycznych, metod badawczych i źródeł danych, możliwość uogólnienia i transferu rezultatów badawczych.

- Sposoby praktycznego wykorzystania badań: analiza i diagnoza sytuacji, analiza problemów społecznych i pedagogicznych, określanie potrzeb i planowanie działań interwencyjnych, ewaluacja osiągnięć.

- Krytyczno-emancypacyjny i transformacyjny potencjał badań naukowych.

- Podstawowe zasady przeprowadzania badań, dylematy i wybory etyczne na różnych etapach procesu badawczego.

- Zaangażowanie uczestników badań, konteksty badawcze w obszarze nauk społecznych, znaczenie promocji wyników badań w przestrzeni publicznej.

- Plagiat i system antyplagiatowy w pracy naukowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna koncepcje wiedzy, pojęcie nauki i status wiedzy naukowej, społeczno-kulturowe uwarunkowania badań naukowych.

Zna metodologiczne powiązania pedagogiki specjalnej z naukami humanistycznymi, społecznymi i medycznymi.

Zna nurty filozoficzne, paradygmaty badawcze i strategie badań.

Rozumie znaczenie i sposoby budowania teorii w badaniach naukowych oraz rozumie postulat wieloparadygmatyczności badań w pedagogice specjalnej.

Zna charakterystykę warsztatu pisarskiego oraz przewidywanych odbiorców badań.

Zna kryteria jakości badań naukowych (reprezentatywność, trafność, rzetelność, wiarygodność, transparentność, autentyczność, triangulacja perspektyw teoretycznych, metod badawczych i źródeł danych, możliwość uogólnienia i transferu rezultatów badawczych).

Umiejętności

Potrafi rozpoznawać paradygmaty badawcze i podawać ich charakterystykę w projektach empirycznych z zakresu pedagogiki specjalnej Umie prezentować wyniki badań, korzystać z zasad przygotowania i opracowania różnych rodzajów tekstów naukowych.

Umie rozpoznać cechy styl i gatunki tekstów oraz ocenić język i sposób narracji.

Potrafi selekcjonować literaturę przedmiotu i gromadzić piśmiennictwo naukowe adekwatne do wybranego obszaru badań korzystając z różnych źródeł.

Potrafi korzystać z tradycyjnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych oraz umie dokonać analizy krytycznej uzyskanych informacji.

Sporządza bibliografię w zakresie wybranej problematyki pedagogiki specjalnej zgodnie z przyjętym wzorem.

Potrafi dokonywać krytycznej analizy wyników badań prezentowanych w piśmiennictwie naukowym z zakresu pedagogiki specjalnej.

Potrafi wyjaśnić krytyczno-emancypacyjny i transformacyjny potencjał badań naukowych.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się przez całe życie.

Rozumie zasady przeprowadzania badań oraz uświadamia sobie dylematy i wybory etyczne na różnych etapach procesu badawczego.

Rozumie społeczno-polityczny kontekst badań nauk społecznych oraz uświadamia sobie znaczenie popularyzacji wyników badań w przestrzeni publicznej i zastosowania praktycznego (analiza i diagnoza sytuacji, analiza problemów społecznych i pedagogicznych, określanie potrzeb i planowanie działań interwencyjnych, ewaluacja osiągnięć).

Rozumie pojęcie plagiatu oraz wartość systemu antyplagiatowego w pracy naukowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Lejzerowicz
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska, Magda Lejzerowicz, Kamila Miler-Zdanowska, Marta Pągowska, Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowicka-Skóra
Prowadzący grup: Anna Nowicka-Skóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.