Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychiatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-POY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychiatrii
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ten ma zapoznać studenta z podstawowymi informacjami z zakresu psychiatrii, począwszy od klasyfikacji, poprzez psychopatologię ogólną i wybrane elementy psychopatologii szczegółowej. Uwzględnione zostaną czynniki ryzyka rozwoju chorób psychicznych, możliwości terapii oraz zapobiegania im. Przekazane zostaną informacje na temat opieki psychiatrycznej w Polsce.

Pełny opis:

Specyfika psychiatrii dzieci i młodzieży.

- Badanie psychiatryczne.

- Podstawowe pojęcia psychopatologii.

- Biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych.

- Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

- Niepełnosprawność intelektualna.

- Wybrane choroby i zaburzenia psychiczne (schizofrenia, zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe).

- Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

- Specyficzne zaburzenia rozwoju psychicznego (mowy, języka, umiejętności szkolnych).

- Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym (zaburzenia hiperkinetyczne – zespoły nadpobudliwości, zaburzenia zachowania zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia emocji – lęk społeczny, lęk przed separacją, zaburzenia funkcjonowania społecznego – mutyzm wybiórczy, tiki).

- Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży.

- Wybrane aspekty uzależnień.

- Zaburzenia odżywania

Literatura:

Podstawowa:

Gałecki P., Szulc A.: Psychiatria, Edra Urban & Partner, Wrocław, 2018,

Jarema M. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny

PZWL, Warszawa, 2016,

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Gmitrowicz A., Janas-Kozik M. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, Medical Tribune Polska, Warszawa, 2018

Międzynarodowa klasyfikacja ICD-10, Kraków-Warszawa, 2001

Uzupełniająca:

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę na temat mechanizmów powstawania zaburzeń rozwojowych z uwzględnieniem wiedzy z zakresu psychiatrii.

Posiada wiedzę na temat powstawania chorób i zaburzeń psychicznych.

Zna objawy podstawowych chorób psychicznych i uzależnień.

Ma podstawową wiedzę na temat ryzyka samobójczego u dzieci i młodzieży.

Zna zakres pracy psychiatry i psychologa.

Umiejętności

Potrafi ocenić możliwości funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi.

Potrafi określić czynniki prowadzące do rozwoju uzależnień u dzieci i młodzieży i ich konsekwencje.

Potrafi określić czynniki prowadzące do rozwoju ryzyka samobójczego.

Kompetencje społeczne

Potrafi identyfikować problemy wymagające specjalistycznej konsultacji lub opieki.

Korzystając ze zdobytej wiedzy potrafi w sposób kompetentny kontaktować się z różnymi instytucjami oraz specjalistami (m.in. psychiatrii, psychologii, pomocy społecznej lub rehabilitacji), w sprawach podopiecznych wymagających konsultacji lub specjalistycznej pomocy.

Jest wrażliwy na zagrożenia wynikające z istnienia czynników powodujących zaburzenia funkcjonowania psychicznego.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

METODY KSZTAŁCENIA

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ten ma zapoznać studenta z podstawowymi informacjami z zakresu psychiatrii, począwszy od klasyfikacji, poprzez psychopatologię ogólną i wybrane elementy psychopatologii szczegółowej.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Zaliczenie: test z treści przedmiotu na ocenę (ZO)

Test: stacjonarny lub w aplikacji Forms w zależności od sytuacji zagrożenia COVID-19. Dokładniejsze informacje przekazane będą przed sesją.

Literatura:

Podstawowa:

Gałecki P., Szulc A.: Psychiatria, Edra Urban & Partner, Wrocław, 2018,

Jarema M. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny

PZWL, Warszawa, 2016,

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Gmitrowicz A., Janas-Kozik M. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, Medical Tribune Polska, Warszawa, 2018

Międzynarodowa klasyfikacja ICD-10, Kraków-Warszawa, 2001

Uzupełniająca:

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

Link do zespołu w Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a25b3a0b11faa473ebeb58bec992281ce%40thread.tacv2/conversations?groupId=56f2683e-77aa-4048-a164-126a56d246d7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Godziny kontaktowe : wykład - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ten ma zapoznać studenta z podstawowymi informacjami z zakresu psychiatrii, począwszy od klasyfikacji, poprzez psychopatologię ogólną i wybrane elementy psychopatologii szczegółowej.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Zaliczenie: test z treści przedmiotu na ocenę (ZO)

Test: stacjonarny lub w aplikacji Forms w zależności od sytuacji zagrożenia COVID-19. Dokładniejsze informacje przekazane będą przed sesją.

Literatura:

Podstawowa:

Gałecki P., Szulc A.: Psychiatria, Edra Urban & Partner, Wrocław, 2018,

Jarema M. (red.): Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny

PZWL, Warszawa, 2016,

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012

Gmitrowicz A., Janas-Kozik M. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, Medical Tribune Polska, Warszawa, 2018

Międzynarodowa klasyfikacja ICD-10, Kraków-Warszawa, 2001

Uzupełniająca:

Kołakowski A. (2013) Zaburzenia zachowania u dzieci Teoria i Praktyka GWP, Sopot

Rozetti A., Rybakowski F. (2015) Spektrum Autyzmu- neurorozwojowe zaburzenia współwystępujące. KTA

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Uwagi:

Link do wykładów w Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abd47330f4360457bb105902120cbb42c%40thread.tacv2/conversations?groupId=3c7d054f-98ae-4b46-bd64-c2b3d96c6f3f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Godziny kontaktowe : wykład - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 30 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.