Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy genetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-POG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy genetyki
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Test wielokrotnego wyboru

Pełny opis:

- Podstawy genetyki molekularnej (geny, chromosomy, kariotyp, kwasy nukleinowe, kod genetyczny, genotyp, fenotyp, biosynteza białka).

- Przekazywanie informacji genetycznej z komórki do komórki (mitoza) i z pokolenia na pokolenie (mejoza). Gametogeneza.

- Typy dziedziczenia (autosomalne dominujące i recesywne, sprzężone z płcią, wieloczynnikowe, mitochondrialne).

- Mutacje genowe i chromosomowe, przykłady chorób genetycznych.

- Teratogeneza, teratogenny. Wczesna diagnostyka chorób wrodzonych, metody badań prenatalnych, testy diagnostyczne po urodzeniu.

Literatura:

1. E.S.Tobias,M.Connor,M.Ferguson-Smith.:Genetyka Medyczna,PZWL,Warszawa 2013

2. J.Bal (red.) .:Genetyka medyczna i molekularna.PWN.Warszawa 2017

3 J.Bradley,D.Johnson,B.Pober.:Genetyka medyczna-notatki z wykładów,PZWL.Warszawa 2008.

4. R.Plomin, J.DeFries, G.McClearn, P.McGuffin .:Genetyka zachowania, PWN, Warszawa,2008

Literatura uzupełniajaca;

1. Passarge E.:Genetyka-ilustrowany przewodnik. PZWL,Warszawa 2004

2. Woynarowska B. (red.) Profilaktyka w pediatrii. PZWL Warszawa,2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi zdefiniować pojęcie genomu, opisać strukturę DNA oraz zasady zapisu i odczytywania informacji genetycznej.

Potrafi wytłumaczyć istotę i znaczenie mutacji genowych w patogenezie chorób i zaburzeń rozwoju.

Zna zasady dziedziczenia chorób monogenowych oraz chorób i cech wielogenowych. Potrafi wyjaśnić istotę i rodzaje aberracji chromosomowych.

Potrafi wyjaśnić relacje pomiędzy genotypem a fenotypem oraz zasady dziedziczenia mendlowskiego i wielogenowego na przykładzie znanych chorób i cech.

Umiejętności

Potrafi wyjaśnić określenie „choroba genetycznie uwarunkowana”.

Potrafi wyjaśnić istotę i rodzaje mutacji genowych i chromosomalnych a także różnice pomiędzy badaniami genetycznymi a testami genetycznymi.

Zna podstawowe metody diagnostyczne wykorzystywane w diagnostyce chorób genetycznych.

Potrafi odróżniać choroby wrodzone od chorób nabytych a także identyfikować zagrożenia zdrowotne oraz promować zachowania prozdrowotne.

Potrafi identyfikować problemy wymagające specjalistycznej konsultacji lub opieki.

Kompetencje społeczne

Korzystając ze zdobytej wiedzy potrafi w sposób kompetentny kontaktować się z różnymi instytucjami oraz specjalistami (m.in. medycyny, psychologii, pomocy społecznej lub rehabilitacji), w sprawach podopiecznych wymagających konsultacji lub specjalistycznej pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Mazurczak
Prowadzący grup: Tadeusz Mazurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Test wielokrotnego wyboru

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z istotą i znaczeniem czynników genetycznych w życiu człowieka, zarówno w zdrowiu jak i chorobie.Przedstawione zostaną podstawy genetyki, istota zapisu informacji genetycznej, metod analizy DNA a przede wszystkim zasady dziedziczenia cech zależnych od pojedyńczych genów i cech wielogenowych z uwzględnieniem elemetów genetyki klinicznej chorób monogenowych,wieloczynnikowych i aberracji chromosomalnych.Wyklady dotyczyć też będą omówienia zasad poradnictwa genetycznego oraz badań prenatalnych chorób genetycznie uwarunkowanych.

Literatura:

1. E.S.Tobias,M.Connor,M.Ferguson-Smith.:Genetyka Medyczna,PZWL,Warszawa 2013

2. J.Bal (red.) .:Genetyka medyczna i molekularna.PWN.Warszawa 2017

3 J.Bradley,D.Johnson,B.Pober.:Genetyka medyczna-notatki z wykładów,PZWL.Warszawa 2008.

4. R.Plomin, J.DeFries, G.McClearn, P.McGuffin .:Genetyka zachowania, PWN, Warszawa,2008

Literatura uzupełniajaca;

1. Passarge E.:Genetyka-ilustrowany przewodnik. PZWL,Warszawa 2004

2. Woynarowska B. (red.) Profilaktyka w pediatrii. PZWL Warszawa,2008

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć - prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - wykład 15 godz.

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Mazurczak
Prowadzący grup: Tadeusz Mazurczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Test wielokrotnego wyboru

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z istotą i znaczeniem czynników genetycznych w życiu człowieka, zarówno w zdrowiu jak i chorobie.Przedstawione zostaną podstawy genetyki, istota zapisu informacji genetycznej, metod analizy DNA a przede wszystkim zasady dziedziczenia cech zależnych od pojedyńczych genów i cech wielogenowych z uwzględnieniem elemetów genetyki klinicznej chorób monogenowych,wieloczynnikowych i aberracji chromosomalnych.Wyklady dotyczyć też będą omówienia zasad poradnictwa genetycznego oraz badań prenatalnych chorób genetycznie uwarunkowanych.

Literatura:

1. E.S.Tobias,M.Connor,M.Ferguson-Smith.:Genetyka Medyczna,PZWL,Warszawa 2013

2. J.Bal (red.) .:Genetyka medyczna i molekularna.PWN.Warszawa 2017

3 J.Bradley,D.Johnson,B.Pober.:Genetyka medyczna-notatki z wykładów,PZWL.Warszawa 2008.

4. R.Plomin, J.DeFries, G.McClearn, P.McGuffin .:Genetyka zachowania, PWN, Warszawa,2008

Literatura uzupełniajaca;

1. Passarge E.:Genetyka-ilustrowany przewodnik. PZWL,Warszawa 2004

2. Woynarowska B. (red.) Profilaktyka w pediatrii. PZWL Warszawa,2008

Uwagi:

Metody prowadzenia zajęć-wykład-prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe - wykład 12 godz.

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.