Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy anatomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-POA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy anatomii
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Układ nerwowy – budowa i rola jako układu nadrzędnego kontrolującego zachowanie homeostazy. Budowa komórki nerwowej, neuroprzekaźnictwo, neurogeneza. Somatyczny i autonomiczny układ nerwowy. Patologia układu nerwowego a powstawanie niepełnosprawności ruchowej.

- Zmysły – budowa i rola zmysłu wzroku, słuchu i równowagi. Patologie zmysłów mające wpływ na rozwój człowieka.

- Układ hormonalny - regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu, mechanizmy integracji i koordynacji organizmu. Patologie układu hormonalnego wpływające na rozwój.

- Układ immunologiczny – warunkowanie zdrowia i choroby. Elementy układu odpornościowego. Odpowiedź immunologiczna organizmu. Mechanizmy obrony organizmu Naturalne bariery immunologiczne. Rola szczepień ochronnych w nabywaniu odporności. Patologie układu odpornościowego wpływające na rozwój: alergie, AIDS. Homeostaza – rola układów.

- Zachowania żywieniowe a rozwój organizmu, żywienie źródłem budulca i energii. Przemiany metaboliczne podstawowych substancji niezbędnych do życia i funkcjonowania organizmu (funkcje układów: pokarmowego, oddechowego, krążenia i wydalniczego w procesach metabolicznych). Nowa piramida żywieniowa, racjonalne żywienie uczniów. Zaburzenia żywienia (anoreksja, bulimia, otyłość).

- Rozwój i zdrowie dziecka w pierwszych trzech latach życia, okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (tempo i harmonijność rozwoju oraz jego ocena, kształtowanie się proporcji ciała i postawy ciała, potrzeby żywieniowe.

- Okres dojrzewania (zmiany somatyczne i psychiczne pod wpływem hormonów, kształtowanie się dojrzałości biologicznej). Młodzieńczość (kształtowanie się cech konstytucyjnych, dymorfizm płciowy, postawa ciała, rozwój motoryczny).

- Proces starzenia się organizmu (kryteria starzenia się i problemy zdrowotne).

- Stres i jego wpływ na organizm.

- Metody oceny wybranych elementów rozwoju człowieka i ich znaczenie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi scharakteryzować budowę i podstawowe funkcje głównych układów i narządów organizmu.

Posiada wiedzę na temat wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na pojawienie się chorób cywilizacyjnych.

Potrafi opisać poszczególne etapy rozwoju ontogenetycznego człowieka.

Umiejętności

Potrafi ocenić zaburzenia funkcjonowania głównych układów i narządów organizmu w kontekście wpływu na rozwój organizmu.

Potrafi zdefiniować pojęcie zdrowia i choroby oraz wyjaśnić istotę oraz rodzaje profilaktyki w kontekście chorób wrodzonych i powszechnych (cywilizacyjnych).

Potrafi opisać specyfikę rozwoju w każdym okresie rozwojowym człowieka.

Zna metody oceny rozwoju fizycznego oraz cele jakim one służą.

Kompetencje społeczne

Potrafi identyfikować problemy wymagające specjalistycznej konsultacji lub opieki.

Potrafi krytycznie oceniać otrzymywane informacje, opinie lub wnioski.

Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą głównych układów i narządów w sytuacji zaburzeń ich funkcjonowania w celu współpracy ze specjalistami.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie wykładów przedstawiona będzie budowa i funkcja każdego z układów budujących ciało człowieka w odniesieniu do potrzeb pedagogiki. Zwrócona zostanie uwaga na czynniki powodujące zaburzenia funkcjonowania poszczególnych układów i narządów w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wpływ tych zaburzeń na codzienną aktywność w domu i placówkach oświatowych.

Pełny opis:

Budowa i funkcja poszczególnych narządów i układów (nerwowy, oddechowy, krążenia, pokarmowy, wydzielniczy, kostny, mięśniowy). Patologie poszczególnych układów i narządów mające wpływ na rozwój i edukację dzieci i młodzieży.

Układ hormonalny - regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu. Zaburzenia funkcjonowania.

Układ immunologiczny – warunkowanie zdrowia i choroby. Zaburzenia funkcjonowania.

Zmysły – budowa i rola zmysłu wzroku, słuchu i równowagi. Patologie zmysłów mające wpływ na rozwój człowieka.

Odrębności w budowie anatomicznej i funkcjonowaniu osób w podeszłym wieku. Choroby cywilizacyjne i profilaktyka.

Literatura:

1. Schuenke M., Schulte E., Schumacher U., Voll M., Wesker K.: PROMETEUSZ Atlas anatomii człowieka

MedPh..., Wrocław, 2017

2. Feneis H.: Ilistrowana anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa, 2008

3. Jablow M.M.: Anoreksja, bulimia, otyłość, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2000

4. Janicki K.: Domowy poradnik medyczny, Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa, 2008

5. Traczyk W., Z., Trzebski A (red.): Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa, 2004

Uwagi:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Zaliczenie: test z treści przedmiotu na ocenę

METODY KSZTAŁCENIA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie wykładów przedstawiona będzie budowa i funkcja każdego z układów budujących ciało człowieka w odniesieniu do potrzeb pedagogiki. Zwrócona zostanie uwaga na czynniki powodujące zaburzenia funkcjonowania poszczególnych układów i narządów w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wpływ tych zaburzeń na codzienną aktywność w domu i placówkach oświatowych.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Zaliczenie: test z treści przedmiotu na ocenę (ZO)

Test: stacjonarny lub w aplikacji Forms w zależności od sytuacji zagrożenia COVID-19. Dokładniejsze informacje przekazane będą przed sesją.

Pełny opis:

Budowa i funkcja poszczególnych narządów i układów (nerwowy, oddechowy, krążenia, pokarmowy, wydzielniczy, kostno-stawowo-mięśniowy).

Patologie poszczególnych układów i narządów mające wpływ na rozwój i edukację dzieci i młodzieży.

Układ hormonalny - regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu. Zaburzenia funkcjonowania.

Układ immunologiczny – warunkowanie zdrowia i choroby. Zaburzenia funkcjonowania.

Zmysły – budowa i rola zmysłu wzroku, słuchu i równowagi. Patologie zmysłów mające wpływ na rozwój człowieka.

Odrębności w budowie anatomicznej i funkcjonowaniu osób w podeszłym wieku. Choroby cywilizacyjne i profilaktyka.

Literatura:

1. Schuenke M., Schulte E., Schumacher U., Voll M., Wesker K.: PROMETEUSZ Atlas anatomii człowieka

MedPh..., Wrocław, 2017

2. Feneis H.: Ilistrowana anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa, 2008

3. Jablow M.M.: Anoreksja, bulimia, otyłość, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2000

4. Janicki K.: Domowy poradnik medyczny, Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa, 2008

5. Traczyk W., Z., Trzebski A (red.): Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa, 2004

Uwagi:

Link do zespołu w Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae073d398d87f41448cac99b0ff15751d%40thread.tacv2/conversations?groupId=895f0b25-4954-4512-bd1a-64a304e6abcf&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Godziny kontaktowe : wykład - 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 30 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Patejuk-Mazurek
Prowadzący grup: Iwona Patejuk-Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie wykładów przedstawiona będzie budowa i funkcja każdego z układów budujących ciało człowieka w odniesieniu do potrzeb pedagogiki. Zwrócona zostanie uwaga na czynniki powodujące zaburzenia funkcjonowania poszczególnych układów i narządów w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wpływ tych zaburzeń na codzienną aktywność w domu i placówkach oświatowych.

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

- Zaliczenie: test z treści przedmiotu na ocenę (ZO)

Test: stacjonarny lub w aplikacji Forms w zależności od sytuacji zagrożenia COVID-19. Dokładniejsze informacje przekazane będą przed sesją.

Pełny opis:

Budowa i funkcja poszczególnych narządów i układów (nerwowy, oddechowy, krążenia, pokarmowy, wydzielniczy, kostno-stawowo-mięśniowy).

Patologie poszczególnych układów i narządów mające wpływ na rozwój i edukację dzieci i młodzieży.

Układ hormonalny - regulacja funkcji życiowych i rozwoju organizmu. Zaburzenia funkcjonowania.

Układ immunologiczny – warunkowanie zdrowia i choroby. Zaburzenia funkcjonowania.

Zmysły – budowa i rola zmysłu wzroku, słuchu i równowagi. Patologie zmysłów mające wpływ na rozwój człowieka.

Odrębności w budowie anatomicznej i funkcjonowaniu osób w podeszłym wieku. Choroby cywilizacyjne i profilaktyka.

Literatura:

1. Schuenke M., Schulte E., Schumacher U., Voll M., Wesker K.: PROMETEUSZ Atlas anatomii człowieka

MedPh..., Wrocław, 2017

2. Feneis H.: Ilustrowana anatomia człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa, 2008

3. Jablow M.M.: Anoreksja, bulimia, otyłość, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2000

4. Janicki K.: Domowy poradnik medyczny, Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa, 2008

5. Traczyk W., Z., Trzebski A (red.): Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa, 2004

Uwagi:

Wykłady z przedmiotu odbywają się na Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abd47330f4360457bb105902120cbb42c%40thread.tacv2/conversations?groupId=3c7d054f-98ae-4b46-bd64-c2b3d96c6f3f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

METODY KSZTAŁCENIA:

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

- rozmowa kierowana

- wykład

Godziny kontaktowe : wykład - 12 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 40 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 30 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.