Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe magisterskie - 4 i złożenie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-MR4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe magisterskie - 4 i złożenie pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 10 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 10 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Analiza i interpretacja wyników badań zgodnie z przyjętą orientacją metodologiczną i w świetle literatury przedmiotu.

- Prezentacja wyników badań własnych (tekst, tabele, wykresy).

- Redagowanie poszczególnych części pracy dyplomowej zgodnie z przyjętymi dla prac magisterskich standardami.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie zasady redagowania i edycji pisemnej pracy dyplomowej o charakterze naukowo – badawczym.

Umiejętności

Redaguje poszczególne części pracy zgodnie z przyjętymi standardami.

Dokonuje prezentacji danych (tabele, wykresy) zgodnie ze standardami edytorskimi.

Kompetencje społeczne

Kieruje się zasadami etycznymi podczas redagowania pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Agnieszka Dłużniewska, Danuta Emiluta-Rozya, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Izabella Kucharczyk, Jacek Kulbaka, Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Milena Miałkowska-Kozaryna, Kamila Miler-Zdanowska, Katarzyna Nawrocka, Radosław Piotrowicz, Marta Porembska, Irena Pospiszyl, Bernadeta Szczupał, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Agnieszka Dłużniewska, Joanna Głodkowska, Bernadetta Kosewska, Izabella Kucharczyk, Ewa Kulesza, Kasper Sipowicz, Katarzyna Smolińska, Grażyna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Katarzyna Bieńkowska, Ewa Bilska, Danuta Emiluta-Rozya, Joanna Głodkowska, Hubert Iwanicki, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Małgorzata Kupisiewicz, Barbara Marcinkowska, Irena Pospiszyl, Bernadeta Szczupał, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Magdalena Wałachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz, Marta Pągowska, Dorota Porembska, Marta Porembska, Kasper Sipowicz, Katarzyna Smolińska, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)