Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe magisterskie - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-MR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe magisterskie - 1
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla 7 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla 7 sem. (PC) pedagogiki specjalnej, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Oferta seminaryjna na rok ak. 2023/2024

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Etapy postępowania badawczego.

- Podstawowe pojęcia metodologiczne: cel badań, przedmiot badań, problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badań.

- Formułowanie zakresu problematyki badawczej oraz tematu badań.

- Analiza, selekcja i kategoryzacja zagadnień teoretycznych i terminologii związanej z tematyką pracy. Opracowanie bibliografii z zastosowaniem standardów edytorskich.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wymienia etapy procesu badawczego.

Definiuje i podaje przykłady podstawowych pojęć: cel badań,

przedmiot badań, problemy, hipotezy, zmienne, wskaźniki.

Umiejętności

Dostrzega i formułuje aktualne problemy badawcze o charakterze teoretycznym i empirycznym.

Potrafi opracować koncepcję badań z uzasadnieniem teoretycznym oraz ze wskazaniem na cele poznawcze i praktyczne.

Zna, selekcjonuje i kategoryzuje zagadnienia teoretyczne oraz posługuje się terminologię związaną z tematyką pracy.

Potrafi selekcjonować pozycje bibliograficzne i opracować bibliografię stosując standardy edytorskie.

Kompetencje społeczne

Odznacza się odpowiedzialnością w projektowaniu procedur badawczych.

Jest gotów do świadomego podejmowania działań nad rozwijaniem dorobku naukowo-badawczego pedagogiki specjalnej oraz poszerzania go o nowe obszary i procedury badawcze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 175 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Agnieszka Dłużniewska, Danuta Emiluta-Rozya, Andrzej Giryński, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Agnieszka Konieczna, Izabella Kucharczyk, Jacek Kulbaka, Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Milena Miałkowska-Kozaryna, Kamila Miler-Zdanowska, Katarzyna Nawrocka, Radosław Piotrowicz, Marta Porembska, Irena Pospiszyl, Bernadeta Szczupał, Sławomir Śniatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska, Bernadetta Kosewska, Izabella Kucharczyk, Ewa Kulesza, Magda Lejzerowicz, Katarzyna Smolińska, Grażyna Walczak, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 164 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Katarzyna Bieńkowska, Ewa Bilska, Agnieszka Dłużniewska, Danuta Emiluta-Rozya, Joanna Głodkowska, Tomasz Głowik, Hubert Iwanicki, Agnieszka Jarzyńska-Bućko, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Izabella Kucharczyk, Jacek Kulbaka, Małgorzata Kupisiewicz, Magda Lejzerowicz, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Barbara Marcinkowska, Milena Miałkowska-Kozaryna, Katarzyna Nawrocka, Anna Nowicka-Skóra, Irena Pospiszyl, Miłosz Romaniuk, Kasper Sipowicz, Bernadeta Szczupał, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Magdalena Wałachowska, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 62 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magda Lejzerowicz, Marta Pągowska, Dorota Porembska, Marta Porembska, Kasper Sipowicz, Katarzyna Smolińska, Grażyna Walczak, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 144 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Ewa Bilska, Joanna Głodkowska, Hubert Iwanicki, Błażej Kmieciak, Agnieszka Konieczna, Iwona Konieczna, Ewa Kulesza, Barbara Marcinkowska, Milena Miałkowska-Kozaryna, Katarzyna Nawrocka, Radosław Piotrowicz, Irena Pospiszyl, Bernadeta Szczupał, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Głodkowska, Iwona Konieczna, Ewa Kulesza, Katarzyna Smolińska, Dominika Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)