Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-DYD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiki.

- Podstawowe pojęcia dydaktyczne (uczenie, nauczanie, kształcenie).

- Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe.

- Podstawowe typy systemów (kształcenia) dydaktycznych.

- Planowanie pracy pedagogicznej: cele, treści, zasady, metody kształcenia, formy organizacyjne, środki dydaktyczne.

- Sposoby konstruowania pracy pedagogicznej nakierowanej na cel.

- Style kierowania uczeniem się.

- Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów.

- Edukacja zdalna, uwarunkowania i wyzwania.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie na poziomie elementarnym pojęcia dydaktyczne: nauczanie, uczenie się, kształcenie, wykształcenie, samokształcenie.

Zna i rozumie wybrane elementy przedmiotu dydaktyki: cele i wyniki kształcenia, metody kształcenia, treść kształcenia, proces kształcenia, zasady dydaktyczne, style nauczania, systemy dydaktyczne, sposoby konstruowania pracy pedagogicznej nakierowanej na cel; zagadnienie ukrytego programu szkoły.

Zna wielorakie uwarunkowania procesu kształcenia.

Umiejętności

Potrafi zaprojektować podstawowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z wykorzystaniem odpowiednich celów, metod, form, środków i zasad dydaktycznych.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności dydaktycznych związanych z planowaniem zajęć.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Urszula Dernowska, Jarosław Korczak, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Korczak
Prowadzący grup: Urszula Dernowska, Jarosław Korczak, Mirosław Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.