Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna osób z niepełnosprawnością intelektualną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-PKI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, edukacja i reh. osób z niepełn. intelektualną, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, edukacja i reh. osób z niepełn. intelektualną, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Klasyfikacje przyczyn niepełnosprawności intelektualnej.

- Choroby dziedziczone monogenowo dominująco i recesywnie związane z niepełnosprawnością intelektualną.

- Aberracje chromosomowe strukturalne i liczbowe związane z niepełnosprawnością intelektualną.

- Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim.

- Przebieg procesów poznawczych: uwaga, pamięć, myślenie.

- Podmiotowość i autonomia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- Funkcjonowanie rodzin wychowujących i opiekujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

- Mocne i słabe strony osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnych badaniach naukowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Zna pojęcie niepełnosprawności intelektualnej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji psychologii

Zna teorie oraz stan dotychczasowych badań nad osobowością, temperamentem, obrazem siebie i samooceną osób z niepełnosprawnością intelektualną

Umiejętności

Potrafi wymienić charakterystyczne cechy procesów poznawczych osób z niepełnosprawnością intelektualną i wskazać różnice w odniesieniu do osób o prawidłowym rozwoju

Posiada umiejętności interpretowania i wykorzystywania aktualnych teorii psychologicznych w procesie tworzenia procedur rehabilitacyjno-edukacyjnych

Posiada umiejętność analizy materiałów naukowych na temat niepełnosprawności intelektualnej

Umie rozpoznawać i analizować możliwości oraz potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin

Kompetencje społeczne

Przejawia wrażliwość na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Ewa Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.