Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania matematyki na I i II etapie edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2S-MME Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania matematyki na I i II etapie edukacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, terapia pedagogiczna, (2-l) niestac. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, terapia pedagogiczna, (2-l) stac. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Rozwój myślenia matematycznego u dziecka i jego specyfika. Etapy kształtowania się pojęć matematycznych.

- Czynnościowe nauczanie matematyki. Rozwój procesów klasyfikacji Rozwój pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.

- Kształtowanie wybranych zagadnień matematycznych: orientacja w przestrzeni, kształtowanie pojęcia zbioru, liczby naturalne, własności działań, działania na liczbach naturalnych, algorytmy działań pisemnych, kolejność wykonywania działań, zadania tekstowe i sposoby ich rozwiązywania, kształtowanie pojęć i umiejętności geometrycznych, mierzenie, algebra, rozwiązywanie równań i nierówności, ułamki, liczby dziesiętne.

- Praca domowa z matematyki. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych.

- Środki dydaktyczne do nauki matematyki

Efekty kształcenia:

Wiedza

Prezentuje poszerzone i usystematyzowane teorie dotyczące procesów intelektualnych niezbędnych do nabywania umiejętności matematycznych

Ma poszerzoną uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju pojęć matematycznych oraz zna sposoby ich kształtowania

Ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat metod kształcenia matematycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz ich uwarunkowania

zna sposoby zadawania, kontroli i oceny prac domowych z matematyki

zna sposób kontroli i oceny osiągnięć z matematyki

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować pojęcia matematyczne na etapie edukacji wczesnoszkolnej i klas IV-VI

Potrafi w sposób spójny i precyzyjny zaprojektować scenariusz do kształtowania i rozwijania określonych pojęć arytmetycznych i geometrycznych

Kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska
Prowadzący grup: Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.