Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane systemy i metody wsparcia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-WSM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane systemy i metody wsparcia
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Wsparcie – pojęcie, rodzaje, typy, systemy wsparcia

- Jakość życia osób z niepełnosprawnościami, poczucie dobrostanu

- wpływ wsparcia społęcznego na jakość życia i poczucie dobrostanu osób z niepełnosprawnościami

- wsparcie społeczne jako element kompleksowej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

- specyfika wsparcia rodziny osoby z niepełnosprawnością

- praca zawodowa jako element wsparcia społęcznego osób zniepełnosprawnościami

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna na poziomie poszerzonym i pogłębionym założenia koncepcyjne wspierania osób o zróżnicowanych potrzebach

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny dotyczący wspierania osób o zróżnicowanych potrzebach

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o systemach wsparcia osób o zróżnicowanych potrzebach

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o doborze i zastosowaniu wybranych metod wspierania osób o zróżnicowanych potrzebach

Umiejętności

Potrafi spójnie wypowiedzieć się na temat systemów i metod wsparcia, wykorzystując wybrane ujęcia koncepcyjne

Kompetencje społeczne

Ma świadomość przestrzegania zasad etyki w pracy z osobami o zróżnicowanych potrzebach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Wsparcie – pojęcie, rodzaje, typy, systemy wsparcia

- Jakość życia osób z niepełnosprawnościami, poczucie dobrostanu

- wpływ wsparcia społęcznego na jakość życia i poczucie dobrostanu osób z niepełnosprawnościami

- wsparcie społeczne jako element kompleksowej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

- specyfika wsparcia rodziny osoby z niepełnosprawnością

- praca zawodowa jako element wsparcia społecznego osób zniepełnosprawnościami

Zajęcia realizowane za pomocą poczty elektronicznej

1. Wsparcie społeczne - podstawowe pojęcia, rodzaje i mechanizmy wsparcia społecznego 23.04

2. Wpływ wsparcia społecznego na postrzeganie jakości życia osób z niepełnosprawnosciami 30.04

3. Wpływ wsparcia społecznego na postrzeganie jakości życia osób z niepełnosprawnościami cd. 7.05

4. Specyfika wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnosciami - 14.05

5. Specyfika wpsarcia społecznego rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnosciami 21.05

6. Praca zawodowa jako element wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami 28.05

7. Mieszkania wspomagane jako jeden ze sposóbów systemowego wsparcia społecznego - 4.06

Literatura:

Cieślak H., Sęk Z. (2011) Wsparcie społeczne. Stres i zdrowie; Warszawa:PWN

Heszen S, Sek Z. (2008) Wsparcie społeczne jako zasób w zdrowiu i chorobie W: Psychologia zdrowia, Warszawa:PWN

Kawula S (1999) Wsparcie społeczne W: D.Lalak, T.Pilch (red.) Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej Warszawa:Wydawnictwo Akademickie Żak

Chrapkowska-Zielnińska A. (2004) Wsparcie społeczne rodziny z osobą niepełnsoprawną W: A.W.Janke (red.) Pedagogika rodziny na progu XXI wieku: rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Toruń:Wyd.Edukacyjne

Sęk, H (2000) Wsparcie społeczne jako jeden ze sposobów radzenia sobie z trudnościami i ważna społeczna metoda prewencji W: H.Sęk (red.) Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa:PWN

Literatura pzesyłana:

1. Wsparcie społeczne - podstawowe pojęcia, rodzaje i mechanizmy wsparcia społecznego - prezentacja Power Point udostępniona Studentom do dnia 23.04

2. Wpływ wsparcia społecznego na postrzeganie jakości życia osób z niepełnosprawnosciami - prezentacja Power Point udostępniona Studentom do dnia 30.04

3. Wpływ wsparcia społecznego na postrzeganie jakości życia osób z niepełnosprawnościami cd. - prezentacja Power Point udostępniona Studentom do dnia 7.05

4. Specyfika wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnosciami - prezentacja Power Point udostępniona STudentom do dnia 14.05

5. Specyfika wpsarcia społecznego rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnosciami - prezentacja Power Point udostępniona STudentom do dnia 21.05

6. Praca zawodowa jako element wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnościami - prezentacja Power Point udostępniona Studentom do dnia 28.05

7. Mieszkania wspomagane jako jeden ze sposóbów systemowego wsparcia społecznego - prezentacja Power Point udostępniona Studentom do dnia 4.06

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie asynchronicznie.

Studenci otrzymują drogą mailową materiały do poszczególnych wykładów wraz z zagadnieniami do samodzielnego powtórzenia

Egzamin przeprowadzony będzie w aplikacji Teams po zakończeniu cyklu wykładów

Kontakt do prowadzącego: j.gasik@aps.edu.pl

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9o3hrsafiEG59LPxLkUchuGLOPtqFvFCryvPK7s9tLNUMkU0QUdEMTI4NktKMkpHUklSTlhPVFJHRy4u

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Al-Khamisy
Prowadzący grup: Danuta Al-Khamisy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.