Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane systemy i metody wsparcia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-2F-WSM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane systemy i metody wsparcia
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) niestacjonarne II stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

- Wsparcie – pojęcie, rodzaje, typy, systemy wsparcia

- Teoretyczne ramy dla problematyki wsparcia społecznego

- Typy, rodzaje wsparcia, źródła wsparcia, wsparcie wg modelu dialogowego

- „Sytuacje trudne” – rodzaje, systemy radzenia sobie

- Rola wsparcia społecznego w procesie radzenia sobie

- Radzenie sobie rodziców dzieci z niepełnosprawnością w sytuacji otrzymywania wsparcia społecznego

- Czynniki decydujące o skuteczności działań wspierających

- Cel i efektywność wsparcia społecznego

Efekty kształcenia:

Wiedza

Zna na poziomie poszerzonym i pogłębionym założenia koncepcyjne wspierania osób o zróżnicowanych potrzebach

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny dotyczący wspierania osób o zróżnicowanych potrzebach

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o systemach wsparcia osób o zróżnicowanych potrzebach

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o doborze i zastosowaniu wybranych metod wspierania osób o zróżnicowanych potrzebach

Umiejętności

Potrafi spójnie wypowiedzieć się na temat systemów i metod wsparcia, wykorzystując wybrane ujęcia koncepcyjne

Kompetencje społeczne

Ma świadomość przestrzegania zasad etyki w pracy z osobami o zróżnicowanych potrzebach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.