Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka lokalna wobec dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: IP-2F-PLD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka lokalna wobec dzieci i młodzieży
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (IP) interdyscyp. studia nad dziecińs. i prawami dziecka, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Pojęcie, zakres oraz geneza polityki lokalnej. Zasady i instrumenty polityki lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do dzieci i młodzieży. Podmioty polityki lokalnej; uczestnictwo dzieci i młodzieży w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Modele polityki społecznej i ich oddziaływanie na dziecko, młodzież i rodzinę. Działy polityki społecznej: polityka ochrony zdrowia, polityka rodzinna, polityka edukacyjna;

Wyzwania dla polityki lokalnej. Ustawa o pomocy społecznej. Rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące dzieci i młodzieży. Problemy dzieci i młodzieży i krytyczna analiza rozwiązań systemowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu, czym jest polityka lokalna wobec dzieci i młodzieży. Zna i rozumie zasady polityki lokalnej wobec dzieci i młodzieży. Zna i rozumie założenia teoretyczne polityki lokalnej wobec dzieci i młodzieży. Zna i rozumie zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu polityki społecznej. Zna i rozumie modele polityki społecznej.

Zna i rozumie podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej. Zna i rozumie jakich problemów doświadczają obecnie dzieci i młodzież. Zna i rozumie poszczególne działy polityki społecznej odnoszące się do dzieci i młodzieży.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy związane z sytuacją dzieci i młodzieży. Potrafi wyszukiwać odpowiednie regulacje prawne dotyczące dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rozporządzeni Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę na temat możliwości wsparcia dzieci i młodzieży.

Potrafi komunikować się ze specjalistami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą z najbliższego otoczenia tzn. z rodziną, psychologiem, pedagogiem szkolnym, terapeutą do spraw uzależnień, nauczycielami, pracownikami świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, pracownikiem socjalnym, kuratorem sądowym i policją.

Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się na temat polityki lokalnej, modeli polityki społecznej, zakresów wsparcia dzieci i młodzieży. Potrafi uczyć się. Jest otwarty na zmieniającą się rzeczywistość prawną, społeczną i lokalną.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej analizy oraz oceny swojej pracy. Jest gotów poznawać nowe rozporządzenia dotyczące wsparcia dzieci i młodzieży oraz oferowanej im pomocy. Jest gotów dostrzegać trudności związane z pracą na rzecz dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym. Jest gotów zasięgać opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiazywaniem problemu.

Jest gotów włączyć się do działań na rzecz rodziny i społeczności lokalnej. Jest gotów dążyć do poprawienia perspektyw edukacyjnych, zawodowych, mieszkaniowych, zdrowotnych oraz socjalnych dzieci i młodzieży.

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli pedagoga zajmującego się sprawami dzieci i młodzieży w perspektywie polityki lokalnej. Dba oto, aby były przestrzegane ich prawa w instytucjach edukacyjnych oraz poza nimi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Błażej Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.