Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki szkoły wyższej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ID-2F-PDW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki szkoły wyższej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Kształcenie akademickie – rys historyczny.

2. Pedeutologia szkoły wyższej – wymagania stawiane nauczycielowi akademickiemu, koncepcje dotyczące osobowości nauczyciela akademickiego.

3. Diada nauczyciel akademicki – student – koncepcje i typy relacji, idee pedeutologiczne i filozoficzne.

4. Specyfika kształcenia na poziomie akademickim. Charakterystyka ucznia dorosłego.

5. Przedmiot i zadania dydaktyki szkoły wyższej.

6. Proces kształcenia w szkole wyższej – cele, konstrukcja, cechy charakterystyczne.

7. Metody i środki dydaktyczne charakterystyczne dla szkoły wyższej.

8. Metody aktywizujące w kształceniu studentów.

9. Pomiar i ewaluacja w dydaktyce szkoły wyższej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zasady dotyczące zarządzania własnością intelektualną i prawem autorskim.

Zna mechanizmy i podstawowe zasady rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w ujęciu przedmiotowym (aktywne działanie w sferze gospodarczej) i podmiotowym (cechy osobowe warunkujące aktywność gospodarczą).

Umiejętności

Samodzielnie planuje i realizuje własną ścieżkę rozwoju zawodowego i osobowego, a także inspiruje innych do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

Kompetencje społeczne

Dokonuje krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, określa potrzeby w zakresie własnego rozwoju osobistego i naukowego oraz kreuje własny warsztat metodyczny i badawczy.

Kreatywnego wykorzystania posiadanej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu niepełnosprawności w celu rozwiązywania problemów poznawczych oraz praktycznych oraz poszukiwania wsparcia ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Gasik
Prowadzący grup: Justyna Gasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.