Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologiczne aspekty niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ID-2F-ASN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologiczne aspekty niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Antropologia jako nauka i historia antropologii j jej postaci: tradycyjna, biologiczna kulturowa społeczna filozoficzna.

2. Problem niepełnosprawności jako problem antropologiczny.

3 Rodzaje niepełnosprawności.

3. Podejścia do niepełnosprawności.

4. Niepełnosprawność wobec normalności.

5. Ekskluzywne i inkluzywne podejście do niepełnosprawności.

6. Niepełnosprawność w różnych kulturach i epokach.

7. Kształtowanie się współczesnego podejścia do niepełnosprawności.

Ich opracowanie wiąże się z wykorzystaniem materiałów źródłowych, ikonograficznych i dokumentacji audiowizualnej.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju antropologii kulturowej (społecznej), wskazuje jej źródła, główne nurty, najważniejsze osiągnięcia teoretyczno- badawcze w obszarach związanych z niepełnosprawnością.

Zna rozszerzone andrologiczne koncepcje człowieka i ich odniesienia do niepełnosprawności.

Ma wiedzę o podmiotach działalności kulturowej w sytuacji niepełnosprawności, zna indywidualną i społeczną sytuację osób z niepełnosprawnością zaangażowanych w kulturę.

Ma pogłębioną wiedzę o społecznych, ekonomicznych i osobowych uwarunkowaniach aktywności kulturowej osób z niepełnosprawnością.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu antropologii kulturowej w celu identyfikowania złożonych i nietypowych zjawisk oraz problemów związanych z kulturą niepełnosprawności poprzez właściwy dobór źródeł informacji, krytyczną ocenę, analizę, syntezę oraz twórczą interpretację informacji.

Potrafi identyfikować oraz interpretować zjawiska związane z kulturą niepełnosprawności w kontekście uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, osobowościowych.

Potrafi projektować, realizować i monitorować strategie innowacyjnych działań w obszarze kultury niepełnosprawności w nieprzewidzianych warunkach, generować niestandardowe rozwiązania konkretnych problemów, prognozować przebieg i skutki planowanych działań poprzez właściwy dobór oraz zastosowanie istniejących metod i narzędzi, ich przystosowanie oraz tworzenie nowych zaawansowanych metod, technik i narzędzi.

Potrafi analizować powiązania pomiędzy kulturą niepełnosprawności a różnymi obszarami rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością.

Kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, określenia potrzeb w zakresie własnego rozwoju osobistego i naukowego oraz kreowania własnego warsztatu metodycznego i badawczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ciążela
Prowadzący grup: Andrzej Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.