Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rysunek - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-3F-RYS2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek - 2
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Realizacja utworów wizualnych posiadających cechy rysunku wyczerpujących następujące treści: szkic jako zapis wrażenia, jako zapis idei, jako zapis kompozycyjny; studium z natury przy użyciu rysunkowych środków wyrazu artystycznego (linia, plama, światłocień, walor, faktury i inne), badanie relacji przestrzennych (proporcje odległości); interpretacja natury przy użyciu złożonych rysunkowych struktur wizualnych; poszukiwanie nowych form wyrazu poprzez rozwijanie umiejętności obserwowania i interpretowania natury oraz poszukiwanie abstrakcyjnych właściwości obrazu rysunkowego; techniki rysunkowe; temat rysunku (martwa natura, pejzaż, człowiek we wnętrzu, figura ludzka w plenerze), poszukiwania wyrazowe na styku z innymi dziedzinami sztuki, interpretacja rysunkowego obrazu fotograficznego, video i innych form wizualnych, intermedialny charakter rysunku.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student ma wiedzę o środkach wyrazu i możliwościach kreacji rysunku w sztuce

Student posiada wiedzę o podstawowych zasadach dotyczących realizacji prac rysunkowych

Student zna tendencje rozwojowe z zakresu rysunku oraz widzi zależności pomiędzy rysunkiem i innymi dyscyplinami

Student zna uwarunkowania i skutki praktyki rysunkowej w kontekście fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji

Student posiada podstawową wiedzę o sposobach eksponowania dzieła sztuki w przestrzeni galeryjnej

Umiejętności

Świadomie posługuje się poznanymi technikami rysunkowymi przyporządkowując umiejętności manualne i wiedzę warsztatową realizacji koncepcji artystycznej

Potrafi realizować własne działania rysunkowe oparte na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności

W projektowaniu własnych prac artystycznych podejmuje samodzielne decyzje co do ich tematu i kompozycji oraz znajduje własne rozwiązania warsztatowe, odwołując się do doświadczeń artystycznych i wykorzystując wiedzę z innych dyscyplin

Potrafi dokonać analizy własnej pracy rysunkowej pod względem oryginalności koncepcji, kreatywności realizacji oraz poprawności wykorzystania technik rysunkowych

Potrafi zorganizować profesjonalną ekspozycję prac własnych oraz innych twórców w przestrzeni wystawienniczej i publicznej

Planuje i organizuje w ramach praktyki rysunkowej swoją pracę indywidualną lub współpracując z innymi w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

Samodzielnie doskonali poznane techniki warsztatowe poprzez umiejętne, systematyczne, konsekwentne dalsze indywidualne ćwiczenia

Kompetencje społeczne

Student jest świadomy konieczności doskonalenia własnego warsztatu

Student rozumie z jakiej szkoły artystycznej wywodzi się jego nauczyciel.

Cechuje się zdolnością rzeczowej analizy własnych prac artystycznych pod kątem oryginalności koncepcyjnej, jakości warsztatowej, relacji do innych dzieł sztuki i oceny artystycznej

Świadomie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu kulturalnym, przyjmując zasadę dbałości o zachowanie dziedzictwa sztuki regionalnej, polskiej i europejskiej

Jest gotów do efektywnego komunikowania się i inicjowania działań artystycznych w społeczeństwie oraz prezentowania zadań w przystępnej formie, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Sadlej
Prowadzący grup: Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójcik
Prowadzący grup: Małgorzata Widomska, Anna Wójcik, Marzanna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.