Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening zadaniowy - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-2S-TZA2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening zadaniowy - 2
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla 3 sem. EP, moduł arteterapeutyczny, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Opracowanie projektu arteterapeutycznego w obszarze pracy z jednostkami z placówek socjoterapeutycznych. Ocena projektu arteterapeutycznego: wskazania do terapii, cel terapii, harmonogram warsztatów, uzasadnienie doboru techniki w trakcie pracy terapeutycznej, zastosowanie skal opisowych, dokumentacja procesu twórczego (praca pisemna).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Planowanie oddziaływań opartych na teorii i praktyce arteterapii z elementami socjoterapeutycznymi. Etapy planowania i realizacji oddziaływań. Analiza źródłowa. Hipotezy i ich weryfikacja. Cele i ich ewaluacja. Praktyczna weryfikacja koncepcji oddziaływań.

Arteterapeutyczne metody i techniki w pracy indywidualnej i grupowej. Wprowadzenie do przygotowania, przygotowanie i ewaluacja projektu arteterapeutycznego. Superwizja praktyki i efektów.

Literatura:

Chmielnicka-Plaskota A., Metoda projektu w edukacji i arteterapii, Warszawa 2010

Chmielnicka-Plaskota A, Patejuk-Mazurek I., Kosiński M., Arteterapia w procesie leczenia psychiatrycznego-studium przypadku. Arttherapy in the psychiatric treatment – a case study, Zeszyty Artystyczne, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, T. 27.

Florczykiewicz J., Józefowski E., Arteterapia w edukacji i resocjalizacji. Wybrane działania arteterapeutyczne i studia empiryczne, UPH, Siedlce 2011.

Gmitrowicz A., Diagnostyczna funkcja arteterapii na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – opis przypadku, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2012, 12 (3), s. 199–202.

Józefowski E., Arteterapia w sztuce i edukacji, Poznań 2012

Józefowski E., Florczykiewicz J. (red.), Arteterapia jako praktyka oddziaływań artystycznych i resocjalizacyjnych, Poznań-Kalisz 2012

Karolak, W. (2004). Projekt Edukacyjny ‒ Projekt Artystyczny. Łódź: WSHE.

Karolak W., Rysunek w arteterapii, Łódź 2008

Łoza, B., Chmielnicka-Plaskota, A. Arteterapia cz. 1. Warszawa: Difin 2014.

Malchiodi C., Arteterapia, Harmonia Universalis 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada wiedzę o pedagogicznych, psychologicznych i społecznych podstawach oddziaływań arteterapeutycznych.

Student wie, jak planować i przeprowadzać oddziaływania arteterapeutyczne.

Student posiada wiedzę o teoretycznej i praktycznej weryfikacji skuteczności podejmowanych działań arteterapeutycznych.

Umiejętności

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić działania arteterapeutyczne.

Student dokonuje ewaluacji podejmowanych działań.

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość odpowiedzialności profesjonalnej

i etycznej w kontaktach z osobami poddawanymi oddziaływaniom arteterapeutycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe. Rejestracja procesu twórczego z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Godziny kontaktowe ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Monika Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Monika Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opracowanie projektu arteterapeutycznego w obszarze pracy z jednostkami z placówek socjoterapeutycznych. Ocena projektu

arteterapeutycznego: wskazania do terapii, cel terapii, harmonogram warsztatów, uzasadnienie doboru techniki w trakcie pracy

terapeutycznej, zastosowanie skal opisowych, dokumentacja procesu twórczego (praca pisemna).

Pełny opis:

Planowanie oddziaływań opartych na teorii i praktyce arteterapii z elementami socjoterapeutycznymi. Etapy planowania i realizacji

oddziaływań. Analiza źródłowa. Hipotezy i ich weryfikacja. Cele i ich ewaluacja. Praktyczna weryfikacja koncepcji oddziaływań.

Arteterapeutyczne metody i techniki w pracy indywidualnej i grupowej. Wprowadzenie do przygotowania, przygotowanie i ewaluacja

projektu arteterapeutycznego. Superwizja praktyki i efektów.

Literatura:

Chmielnicka-Plaskota A., Metoda projektu w edukacji i arteterapii, Warszawa 2010

Chmielnicka-Plaskota A, Patejuk-Mazurek I., Kosiński M., Arteterapia w procesie leczenia psychiatrycznego-studium przypadku.

Arttherapy in the psychiatric treatment – a case study, Zeszyty Artystyczne, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, T. 27.

Florczykiewicz J., Józefowski E., Arteterapia w edukacji i resocjalizacji. Wybrane działania arteterapeutyczne i studia empiryczne, UPH,

Siedlce 2011.

Gmitrowicz A., Diagnostyczna funkcja arteterapii na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży – opis przypadku, „Psychiatria i Psychologia

Kliniczna” 2012, 12 (3), s. 199–202.

Józefowski E., Arteterapia w sztuce i edukacji, Poznań 2012

Józefowski E., Florczykiewicz J. (red.), Arteterapia jako praktyka oddziaływań artystycznych i resocjalizacyjnych, Poznań-Kalisz 2012

Karolak, W. (2004). Projekt Edukacyjny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosława Kompowska-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosława Kompowska-Marek
Prowadzący grup: Radosława Kompowska-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)