Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczne podstawy arteterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-2S-PPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne podstawy arteterapii
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla 2 sem. EP, moduł arteterapeutyczny, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Motywacja klienta do korzystania z pomocy psychologicznej. Wywiad i rozmowa w psychologii klinicznej. Wybrane pojęcia i koncepcje wyjaśniające powstawanie zaburzeń psychicznych

Metody badawcze w psychologii. Projekcyjne techniki diagnostyczne. Metody interwencji i terapii. Powiązania psychologii z innymi naukami.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna fazy dokonywania zmian.

Zna definicje, rodzaje wywiadu i rozmowy, sposoby słuchania, technikę prowadzenia rozmowy i wywiadu.

Zna mechanizmy obronne zachowania klienta związane z oporem, sposoby postrzegania oporu w zależności od podejścia terapeutycznego.

Ma wiedzę na temat wybranych pojęć i koncepcji (biologiczne, psychologiczne, społeczne) zaburzeń psychicznych i społecznych,

Zna podstawy teoretyczne konkretnych metod interwencji i terapii,

Zna wybrane metody badawcze oraz projekcyjne techniki diagnostyczne w psychologii,

Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach między psychologią a innymi naukami.

Umiejętności

Student trafnie interpretuje wiedzę z zakresu różnych działów psychologii, potrafi odwołać się do odpowiedniej koncepcji psychologicznej, w celu wyjaśnienia konkretnego problemu psychologicznego,

Umie nawiązać i podtrzymać kontakt z inną osobą.

Potrafi współpracować w zespole specjalistów zarówno z obszaru psychologii, jak i innych dziedzin nauki.

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość wpływu własnych działań na inne osoby.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Monika Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pudło
Prowadzący grup: Monika Pudło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin.

Motywacja klienta do korzystania z pomocy psychologicznej. Wywiad i rozmowa w psychologii klinicznej. Wybrane pojęcia i koncepcje wyjaśniające powstawanie zaburzeń psychicznych.

Metody i narzędzia badawcze w psychologii. Projekcyjne techniki diagnostyczne. Metody interwencji i terapii. Powiązaniach psychologii z innymi naukami.

Pełny opis:

1. 24.02 Mechanizmy psychologiczne kształtujące przeżycia artystyczne.

2. 3.03 Uzasadnienie leczniczego działania sztuka arteterapii, (projekcja, internalizacja, przykład TAT, mechanizmy poznawcze)

3. 10.03 Rodzaje arteterapii – podziały arteterapii

4. 17.03 Mechanizmy leczące arteterapii

5. 24.03 Modele teoretyczne arteterapii

6. 31.03 Zasady etyczne w pracy arteterapeuty

7. 07.04 Arteterapia jako forma leczenia w psychiatrii.

8. 14.04 Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych i implikacje do zastosowań arteterapii.

9. 21.04 Zastosowanie arteterapii w rehabilitacji, praca z pacjentami z chorobami somatycznymi.

10. 28.04 Specyfika pracy i kontaktu z dziećmi. Zabawa a twórczość, kontakt dziecka z samym sobą.

11. 05.05 Etapy rozwoju w tym rozwój rysunku u dziecka.

12. 12.05 Techniki projekcyjne – przykłady standaryzowanych technik oraz zastosowań swobodnych technik

13. 19.05 Specyfika pracy i kontaktu z młodzieżą. Przykłady oddziaływań arteterapii u młodzieży z zaburzeniami zachowania.

14. 26.05 Arteterapia w procesie wychowawczym i uczenia się.

15. 02.06 Podsumowanie

16. 09.06 Egzamin.

Literatura:

Łoza, B., Chmielnicka- Plaskota. A., Rudowski, T. (2013) Arteterapia. T.1. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Karolak, W., Kaczorowska, B. (2008). Arteterapia w medycynie i edukacji. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

Kowalik, S. (2020). Siedem Wykładów z Psychologii Sztuki. s.84-192 Poznań: Zysk i S-ka.

Rudowski, T. (2009). Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno-psychologicznym. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i resocjalizacji.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

wykład

NAKŁAD PRACY STUDENTKI/A:

godziny kontaktowe - 30 godz.

bieżąca lektura: 15 godz.

przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

3 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Radosława Kompowska-Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosława Kompowska-Marek
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)