Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Plener (45 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EP-2S-PLE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plener (45 godz.)
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, moduł artystyczny, (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Praktyka analizy tekstu z obszaru teorii sztuki w działaniach artystycznych w przestrzeni zewnętrznej.. Kwerenda, wizyty w muzeach, galeriach i zbiorach graficznych jako punkt wyjścia do codziennej pracy w plenerze. Samodzielne podejmowanie zadań artystycznych. Rozmowa dydaktyczna, jako konfrontacja koncepcji twórczych i sposób wspólnego rozwiązywania problemów artystycznych i warsztatowych. Działania artystyczne w lokalnej przestrzeni społecznej. Dokumentacja działań.

Techniki artystyczne (rysunkowe, malarskie i fotograficzne) w działania plenerowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada poszerzoną wiedzę zasadach dotyczących realizacji prac artystycznych związanych z kierunkiem studiów oraz zasady dotyczące środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych.

Student zna zagadnienia z zakresu poszczególnych dyscyplin artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów oraz widzi zależności pomiędzy tymi dyscyplinami

Student ma wiedzę o przygotowaniu narzędzi i materiałów plastycznych w warunkach plenerowych.

Umiejętności

Student samodzielnie podejmuje własne działania artystystyczne.

Student potrafi pracować w grupie, analizuje powstałe prace w kontekście prac innych artystów.

Odnosząc się do tradycji malarstwa pejzażowego student konfrontuje wiedzę teoretyczną z praktyką uprawiania sztuki

Student potrafi zorganizować profesjonalną ekspozycję.

Student potrafi pracować w przestrzeni publicznej. Zauważa potencjalnych odbiorców, podejmuje rozmowę.

Student potrafi zorganizować warsztaty plastyczne dla lokalnej społeczności.

Kompetencje społeczne

ma pogłębioną świadomość współczesnej roli społecznej artysty, potrafi ją określać posługując się wiedzą historyczną oraz aktualnymi badaniami naukowymi

rozumie potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego i jego związku z kształtowaniem swojej osobowości jako człowieka i artysty; chce pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu sztuki i dziedzin pokrewnych.

świadomie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu kulturalnym, przyjmując zasadę dbałości o zachowanie dziedzictwa sztuki regionalnej, polskiej i europejskiej

podejmuje refleksję na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną pracą i etosem artysty

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Zychowicz
Prowadzący grup: Maciej Zychowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.