Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Siłownia kobiet i mężczyzn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 52-SKM1 Kod Erasmus / ISCED: 16.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Siłownia kobiet i mężczyzn
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Obowiązkowe zajęcia WF (1 do wyboru) dla I r. w sem zim., (stac. I stopnia i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEDAGOGIKA SPECJALNA:

Wiedza

PC1_KK_W06 Ma wiedzę w zakresie kultury fizycznej

PC1_KK_W06 Zna podstawową terminologię używaną w zakresie prowadzonej dyscypliny sportowej

PC1_KK_W06 Zna i rozumie wpływ wysiłku fizycznego na organizm i jego aspekt zdrowotny

Umiejętności

PC1_KK_U09 Potrafi włączyć się w prozdrowotny styl życia, ma umiejętność wyboru aktywności na całe życie

PC1_KK_U03 Potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe ćwiczenia oraz zastosować je w opracowywaniu własnego programu treningowego

PC1_KK_U03 Potrafi wykonać i wykorzystać w praktyce podstawowe elementy techniczno-taktyczne danej dyscypliny oraz zastosować przepisy w niej obowiązujące

PC1_KK_U07 Ma umiejętność korzystania z testów i sprawdzianów oceniających sprawność fizyczną

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K06 Ma świadomość i zrozumienie ważności aktywności fizycznej

PC1_KK_K06 Wykazuje gotowość do promowania społecznego i kulturowego znaczenia sportu

PC1_KK_K06 Pielęgnuje własne upodobania z zakresu kultury fizycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin, 308 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Aleksandrowska, Paweł Jaworski, Michał Knittel, Elżbieta Kuśmierz, Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Studenci I roku studiów stacjonarnych odbywają obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego i prozdrowotnego w wymiarze 60 godzin (30 godz. w semestrze zimowym i 30 godz. w semestrze letnim).

2. Zajęć obligatoryjnych nie można zamienić na fakultet z innego przedmiotu.

3. Konsekwencją nie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego jest nie zaliczenie roku.

4. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w jednostkach dydaktycznych (90 min).

5. Student samodzielnie poprzez rejestrację żetonową wybiera formę aktywności ruchowej (12 form), którą realizuje w semestrze zimowym (30 godz.). W semestrze letnim student ponownie zapisuje się na zajęcia poprzez rejestrację żetonową i wybiera preferowaną przez siebie dyscyplinę sportową (30 godz.).

6. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Na ocenę składają się:

* Frekwencja na zajęciach

*Aktywność na zajęciach

*Zaliczenie sprawdzianów ustalonych przez prowadzącego

*Samodzielne opracowanie konspektu z wybranej formy ruchowej i praktyczne przeprowadzenie w trakcie zajęć.

7. Nieobecność na zajęciach winna być odrobiona po uzgodnieniu z prowadzącym.

8. Niedyspozycje powinny być zgłaszane na początku zajęć, prowadzący ze studentem ustala intensywność zajęć.

9. Zaliczenia dokonują pracownicy Studium WFiS APS.

10. Student z poważnym przeciwwskazaniem do ćwiczeń fizycznych zgłasza się do kierownika Studium WFiS i ustala formę zaliczenia przedmiotu.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Rozwijanie harmonijnej i estetycznej sylwetki, zwiększenie możliwości funkcjonalnych organizmu, praca nad kształtowaniem cech motorycznych.

Treści przedmiotu: Ogólne przygotowanie siłowe- ćwiczenia mięśni nóg z wolnymi ciężarami, ćwiczenia mięśni klatki piersiowej z wolnymi ciężarami, ćwiczenia mięśni grzbietu z wolnymi ciężarami, ćwiczenia kształtujące ramion.

Literatura:

Ambroży T., Ambroży D. Analiza metod, zasad i sposobu treningu siłowego stosowanych u osób uprawiających rekreacyjne ćwiczenia siłowe.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- metoda zadaniowa ścisła

- metoda zadaniowa usamodzielniająca

- metoda bezpośredniej celowości ruchu

- metoda programowanego uczenia się

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach– 30 godzin zajęcia w formie praktycznej oraz przygotowanie samodzielnych konspektów zajęć ruchowych

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin, 266 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Jaworski, Michał Knittel, Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Studenci I roku studiów stacjonarnych odbywają obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego i prozdrowotnego w wymiarze 60 godzin (30 godz. w semestrze zimowym i 30 godz. w semestrze letnim).

2. Zajęć obligatoryjnych nie można zamienić na fakultet z innego przedmiotu.

3. Konsekwencją nie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego jest nie zaliczenie roku.

4. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w jednostkach dydaktycznych (90 min).

5. Student samodzielnie poprzez rejestrację żetonową wybiera formę aktywności ruchowej (12 form), którą realizuje w semestrze zimowym (30 godz.). W semestrze letnim student ponownie zapisuje się na zajęcia poprzez rejestrację żetonową i wybiera preferowaną przez siebie dyscyplinę sportową (30 godz.).

6. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Na ocenę składają się:

* Frekwencja na zajęciach

*Aktywność na zajęciach

*Zaliczenie sprawdzianów ustalonych przez prowadzącego

*Samodzielne opracowanie konspektu z wybranej formy ruchowej i praktyczne przeprowadzenie w trakcie zajęć.

7. Nieobecność na zajęciach winna być odrobiona po uzgodnieniu z prowadzącym.

8. Niedyspozycje powinny być zgłaszane na początku zajęć, prowadzący ze studentem ustala intensywność zajęć.

9. Zaliczenia dokonują pracownicy Studium WFiS APS.

10. Student z poważnym przeciwwskazaniem do ćwiczeń fizycznych zgłasza się do kierownika Studium WFiS i ustala formę zaliczenia przedmiotu.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Rozwijanie harmonijnej i estetycznej sylwetki, zwiększenie możliwości funkcjonalnych organizmu, praca nad kształtowaniem cech motorycznych.

Treści przedmiotu: Ogólne przygotowanie siłowe- ćwiczenia mięśni nóg z wolnymi ciężarami, ćwiczenia mięśni klatki piersiowej z wolnymi ciężarami, ćwiczenia mięśni grzbietu z wolnymi ciężarami, ćwiczenia kształtujące ramion.

Literatura:

Ambroży T., Ambroży D. Analiza metod, zasad i sposobu treningu siłowego stosowanych u osób uprawiających rekreacyjne ćwiczenia siłowe.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- metoda zadaniowa ścisła

- metoda zadaniowa usamodzielniająca

- metoda bezpośredniej celowości ruchu

- metoda programowanego uczenia się

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach– 30 godzin zajęcia w formie praktycznej oraz przygotowanie samodzielnych konspektów zajęć ruchowych

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin, 266 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Jaworski, Michał Knittel, Elżbieta Kuśmierz, Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Studenci I roku studiów stacjonarnych odbywają obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego i prozdrowotnego w wymiarze 60 godzin (30 godz. w semestrze zimowym i 30 godz. w semestrze letnim).

2. Zajęć obligatoryjnych nie można zamienić na fakultet z innego przedmiotu.

3. Konsekwencją nie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego jest nie zaliczenie roku.

4. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w jednostkach dydaktycznych (90 min).

5. Student samodzielnie poprzez rejestrację żetonową wybiera formę aktywności ruchowej (12 form), którą realizuje w semestrze zimowym (30 godz.). W semestrze letnim student ponownie zapisuje się na zajęcia poprzez rejestrację żetonową i wybiera preferowaną przez siebie dyscyplinę sportową (30 godz.).

6. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Na ocenę składają się:

* Frekwencja na zajęciach

*Aktywność na zajęciach

*Zaliczenie sprawdzianów ustalonych przez prowadzącego

*Samodzielne opracowanie konspektu z wybranej formy ruchowej i praktyczne przeprowadzenie w trakcie zajęć.

7. Nieobecność na zajęciach winna być odrobiona po uzgodnieniu z prowadzącym.

8. Niedyspozycje powinny być zgłaszane na początku zajęć, prowadzący ze studentem ustala intensywność zajęć.

9. Zaliczenia dokonują pracownicy Studium WFiS APS.

10. Student z poważnym przeciwwskazaniem do ćwiczeń fizycznych zgłasza się do kierownika Studium WFiS i ustala formę zaliczenia przedmiotu.

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Rozwijanie harmonijnej i estetycznej sylwetki, zwiększenie możliwości funkcjonalnych organizmu, praca nad kształtowaniem cech motorycznych.

Treści przedmiotu: Ogólne przygotowanie siłowe- ćwiczenia mięśni nóg z wolnymi ciężarami, ćwiczenia mięśni klatki piersiowej z wolnymi ciężarami, ćwiczenia mięśni grzbietu z wolnymi ciężarami, ćwiczenia kształtujące ramion.

Literatura:

Ambroży T., Ambroży D. Analiza metod, zasad i sposobu treningu siłowego stosowanych u osób uprawiających rekreacyjne ćwiczenia siłowe.

Uwagi:

Metody kształcenia:

- metoda zadaniowa ścisła

- metoda zadaniowa usamodzielniająca

- metoda bezpośredniej celowości ruchu

- metoda programowanego uczenia się

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach– 30 godzin zajęcia w formie praktycznej oraz przygotowanie samodzielnych konspektów zajęć ruchowych

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 5 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Jaworski, Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.