Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Siłownia kobiet i mężczyzn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 52-0F-SKM2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Siłownia kobiet i mężczyzn
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Obwiązkowe zajęcia WF (1 do wyboru) dla I r. w sem letni, (stac. I stopnia i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

17.04.2020 na platformie udostępniona została II część wykładów, która będzie czynna do 15.05.2020. Bardzo proszę o zapoznanie się z udostępnioną tematyką.

Każdy student otrzyma tematy prac do samodzielnego opracowania, szczegóły zostaną podane przez USOS-mail. Proszę o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej.

Drodzy Studenci, od 16. 03 na platformie e-learningowej dostępne są wykłady z zakresu kultury fizycznej. Bardzo proszę zapoznać się z udostępnioną tematyką. We wszystkich sprawach dotyczących wychowania fizycznego bardzo proszę o kontakt mailowy:

Kierownik SWFiS mgr Paweł Jaworski pjaworski@aps.edu.pl

mgr Elżbieta Kuśmierz ekusmierz@aps.edu.pl

mgr Małgorzata Aleksandrowska - maleksandrowska@aps.edu.pl

mgr Jolanta Parzęcka - jparzecka@aps.edu.pl

mgr Ilona Jaworska - ijaworska@aps.edu.pl

dr Michał Knittel - mknittel@aps.edu.pl

Pełny opis:

1.Ogólne przygotowanie siłowe

2.Zasada przeprowadzenia rozgrzewki

3.Zasada bezpieczeństwa

4.Zasada: - priorytetu mięśniowego

- progresji obciążeń

- izolacji mięśniowej

- konfuzji mięśniowej

5. ćwiczenia mięsni kończyn górnych, Obręczy barkowej, klatki piersiowej – ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń treningowych

6. ćwiczenia mięśni brzucha - ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń treningowych

7.ćwiczenia mięśni kończyn dolnych - ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia z wykorzystaniem urządzeń treningowych

8.Tworzenie własnych programów ćwiczeń siłowych indywidualnych i z wykorzystaniem urządzeń treningowych

9. System ćwiczeń ze sztangą i sztangielką

Literatura:

1. Stefaniak T. 2006 Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, Wrocław

2. Orzech J. 2004 Podstawy treningu siły mięśniowej Tarnów

3. Ambroży T. i Ambroży D. 2002 Analiza metod, zasad i sposobu treningu siłowego u osób uprawiających rekreacyjne ćwiczenia siłowe, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zjęciach

Inne formy – samodzielne opracowanie konspektu z wybranej formy aktywności ruchowej i praktyczne przeprowadzenie w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin, 266 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Paweł Jaworski, Michał Knittel, Elżbieta Kuśmierz, Jolanta Parzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie
Pełny opis:

Zajęcia realizowane na platformie e-learningowej i drogą poczty elektronicznej. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie.

http://web.aps.edu.pl/4ses/servlet/MainServlet

- 13.03.20 - informacja dla studentów w systemie USOS o formie pracy zdalnej dla przedmiotu wychowanie fizyczne w semestrze letnim 2019/20.

- 16.03.20 - udostępniona platforma e - learningowa I część

Tematy i termin realizacji wykładów dostępnych na platformie - 16.03 - 06.04.2020r.

1. Kultura fizyczna i jej filary. Olimpijska idea Pierra de Coubertin.

2. Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej.

3. Zdrowotne aspekty odżywiania.

4. Nowe dyscypliny sportu - nowoczesne formy ruchu.

Konsultacje merytoryczne dotyczące platformy e-learningowej I i II części za pośrednictwem poczty elektronicznej z mgr Pawłem Jaworskim od pon-pt w godz. 12-13.

Konsultacje indywidualne w grupach studenckich za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów i zajęć dydaktycznych (zgodnie z planem podanym w USOS) i zakładce APS http://www.aps.edu.pl/studenci/wf/

-prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanych zadań na platformie e-learningowej

07.04 - weryfikacja zakładanych efektów nauczania na podstawie testów i zbiorczych raportów końcowych z przeprowadzonej platformy

15.04 - wprowadzenie dyżurów online - forma kontaktu - drogą poczty elektronicznej

mgr Paweł Jaworski wtorek i środa 11.00- 12.00

mgr Elżbieta Kuśmierz poniedziałek i środa 11.00-12.00

mgr Małgorzata Aleksandrowska poniedziałek i środa 14.30 - 15.30

mgr Jolanta Parzęcka poniedziałek 14.30 - 15.30, wtorek 9.00 - 10.00

mgr Ilona Jaworska wtorek i czwartek 14.30 - 15.30

dr Michał Knittel środa 14.30 - 15.30, czwartek 11.00 - 12.00

16.04 - informacja dla studentów w systemie USOS o formie pracy zdalnej dla przedmiotu wychowanie fizyczne - II część platformy e - learningowej

17.04 - udostępniona platforma e - learningowa II część

Tematy i termin realizacji wykładów dostępnych na platformie - 17.04 - 15.05.2020r.

1. Sprawność fizyczna, kształtowanie cech motorycznych.

2. Układ mięśniowy człowieka i jego znaczenie dla ruchu.

3. Fizjologiczne aspekty aktywności fizycznej.

Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów i zajęć dydaktycznych (zgodnie z planem podanym w USOS) i zakładce APS http://www.aps.edu.pl/studenci/wf/

-prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanych zadań na platformie e-learningowej

26.04 - podanie studentom zagadnień i literatury drogą mailową do samodzielnego opracowania. Termin realizacji zadania do 15.05.2020 roku.

Grupa mgr P. Jaworskiego

1. Korzyści płynące z aktywności fizycznej osób starszych.

2. Działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

3. Różne formy rekreacji ruchowej

4. Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych.

Literatura załączona w mailu w formie zdalnej pdf:

1. Aktywność fizyczna jako kluczowy element zdrowego stylu życia. (2017). IMDZ

2. Antropomotoryka. (2013). Kraków.

3. Drygas W., Jegier A. Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia.

4. Rola Uniwerstytetów Trzeciego Wieku w kształtowaniu jakości życia seniorów i zarządzania czasem. Zeszyty naukowe WSH.

5. Uniwersytety Trzeciego Wieku wczoraj, dziś i jutro. (2015). Gerontologia Polska.

6. Kazimerczak A., Dębowska E. (2008). Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka. Łódź.

http://www.aps.edu.pl/biblioteka/bazy-danych/

Baza EBSCOhost

Grupa mgr J. Parzęckiej

Tematy:

1. Zdrowotne uwarunkowania aktywności fizycznej.

2. Sprawność fizyczna, kształtowanie cech motorycznych.

3. Sport osób niepełnosprawnych - paraolimpiady, olimpiady specjalne.

4. Rekreacja ruchowa jako forma spędzania czasu wolnego.

Literatura:

1. Górski J. (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

2.Kaźmierczak A.,Maszorek- Szymanek A., Dębowska E. (2008). Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka. Łódź.

3.Mogiła - Lisowska J. ( 2010 ). Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków - uwarunkowania i styl uczestnictwa. AWF Warszawa.

4.www.olimpiadyspecjalne.pl

5. www. paralympic.org.pl

Literatura dostępna w IBUK Libra i formie zdalnej pdf.

Grupa dr M. Knittla

Tematy:

1. Ćwiczenia kształtujące poszczególny grupy mięśniowe w treningu oporowym

2. Trening siłowy w domu

3. Trening Crossfit – założenia, korzyści, ćwiczenia

4. Trening siłowy a odżywianie

5. Edukacja do zwiększenia aktywności fizycznej

Literatura:

1. Stefaniak T. 2006 Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych, Wrocław

2. Chojnowska E., Wszelaki M. (2013) Intensywny trening CrossFit. Ćwiczenia dla każdego. LITERAT HENRYK PŁONCZYŃSKI, Piastów.

3. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

4. Woynarowska B. (2017) Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa.

5. https://www.menshealth.pl/

Literatura dostępna IBUK Libra oraz PDF

Grupa mgr E. Kuśmierz

Tematy:

1. Zdrowotne uwarunkowania aktywności fizycznej.

2. Sprawność fizyczna, kształtowanie cech motorycznych.

3. Sport osób niepełnosprawnych - paraolimpiady, olimpiady specjalne.

4. Rekreacja ruchowa jako forma spędzania czasu wolnego.

Literatura:

1. Górski J. (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

2.Kaźmierczak A.,Maszorek- Szymanek A., Dębowska E. (2008). Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka. Łódź.

3.Mogiła - Lisowska J. ( 2010 ). Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków - uwarunkowania i styl uczestnictwa. AWF Warszawa.

4.www.olimpiadyspecjalne.pl

5. www. paralympic.org.pl

Literatura dostępna w IBUK Libra i formie zdalnej pdf.

16.05 - weryfikacja zakładanych efektów nauczania na podstawie testów i zbiorczych raportów końcowych z przeprowadzonej platformy.

18.05 - podanie studentom zagadnień i literatury drogą mailową do samodzielnego opracowania konspektów lekcji. Termin realizacji zadania do 05.06.2020 roku.

6.06 - 10.06 - sesja poprawkowa (platforma I i II) prace pisemne

Zaliczenia z wychowania fizycznego w formie zdalnej:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie zaliczonej platformy - elerningowej części I i II, złożonych prac: praca z zakresu kultury fizycznej, konspekt lekcji WF.

Literatura:

Literatura do platformy e- lerningowej cęść I i II

1. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

2. Chełmecki J. (2006) Społeczno - edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. Wydawnictwo AWF, Warszawa.

3. Górski J. (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

4. Gracz J., Sankowski T. (2007) Psychologia aktywności sportowej. Wydawnictwo AWF, Poznań.

5. Kuński H. (2000) Promocja zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

6. Nowocień J. (2001) Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, Wydawnictwo AWF, Warszawa.

7. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H. (2013) Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Wydawnictwo AWF, ZWWF, Biała Podlaska.

8. Sokołowska-Pituchowa J. (2015) Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Dyżury online - forma kontaktu - drogą poczty elektronicznej

mgr Paweł Jaworski wtorek i środa 11.00- 12.00

mgr Elżbieta Kuśmierz poniedziałek i środa 11.00-12.00

mgr Małgorzata Aleksandrowska poniedziałek i środa 14.30 - 15.30

mgr Jolanta Parzęcka poniedziałek 14.30 - 15.30, wtorek 9.00 - 10.00

mgr Ilona Jaworska wtorek i czwartek 14.30 - 15.30

dr Michał Knittel środa 14.30 - 15.30, czwartek 11.00 - 12.00

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.