Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Piłka koszykowa kobiet i mężczyzn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 52-0F-PKW2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Piłka koszykowa kobiet i mężczyzn
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Grupy: Obwiązkowe zajęcia WF (1 do wyboru) dla I r. w sem letni, (stac. I stopnia i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

17.04.2020 na platformie udostępniona została II część wykładów, która będzie czynna do 15.05.2020. Bardzo proszę o zapoznanie się z udostępnioną tematyką.

Każdy student otrzyma tematy prac do samodzielnego opracowania, szczegóły zostaną podane przez USOS-mail. Proszę o systematyczne sprawdzanie poczty elektronicznej. Drodzy Studenci, od 16.03.2020 na platformie e-learningowej dostępne są wykłady z zakresu kultury fizycznej. Bardzo proszę zapoznać się z udostępnioną tematyką. We wszystkich sprawach dotyczących wychowania fizycznego bardzo proszę o kontakt mailowy:

Kierownik SWFiS mgr Paweł Jaworski pjaworski@aps.edu.pl

mgr Elżbieta Kuśmierz ekusmierz@aps.edu.pl

mgr Małgorzata Aleksandrowska - maleksandrowska@aps.edu.pl

mgr Jolanta Parzęcka - jparzecka@aps.edu.pl

mgr Ilona Jaworska - ijaworska@aps.edu.pl

dr Michał Knittel - mknittel@aps.edu.pl

Pełny opis:

Podstawowe wiadomości o budowie i funkcji ciała człowieka. Znajomość regulaminu zajęć. Zapoznanie z zasadami BHP. Przekazanie studentom zasobu podstawowych wiadomości, wiedzy i umiejętności technicznych i taktycznych stanowiących podstawę w nauczaniu piłki koszykowej. . Zapoznanie z podstawowymi zasadami gry w piłkę koszykową, współzawodnictwem, umiejętnością radzenia ze stresem i doskonaleniu umiejętności współpracy w zespole.

Rola koszykówki w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze fizycznej.

- wyrobienie nawyku do systematycznego uprawiania sportu

- kształtowanie zdolności motorycznych

- kształtowanie umiejętności w zakresie sprawności ogólnej

- nauczanie i doskonalenie elementów technicznych

- nauczanie i doskonalenie elementów taktycznych

- utrzymanie prawidłowej kondycji organizmu

- podstawowe zasady gry i przepisy piłki koszykowej

- zasady organizacji i metodyki treningu sportowego

- nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności poruszania się po boisku, kozłowania, prawidłowy chwyt piłki, podania oburącz, z biegu, rzut z miejsca i z biegu, piłki sytuacyjne) gra właściwa.

Literatura:

1. Arlet T,2001 Koszykówka – podstawy techniki i taktyki gry, Kraków

2.Huciński T., 2001 Koszykówka-podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów,

Wrocław

3.FIBA,2008 Przepisy gry w koszykówkę – podręcznik sędziego, Warszawa

4..Ulatowski T. 1979 ;Teori i metodyka sportu” Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zjęciach

Inne formy – samodzielne opracowanie konspektu z wybranej formy aktywności ruchowej i praktyczne przeprowadzenie w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wychowanie fizyczne, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaworski
Prowadzący grup: Michał Knittel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wychowanie fizyczne - Zaliczenie
Pełny opis:

Zajęcia realizowane na platformie e-learningowej i drogą poczty elektronicznej. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie.

http://web.aps.edu.pl/4ses/servlet/MainServlet

- 13.03.20 - informacja dla studentów w systemie USOS o formie pracy zdalnej dla przedmiotu wychowanie fizyczne w semestrze letnim 2019/20.

- 16.03.20 - udostępniona platforma e - learningowa I część

Tematy i termin realizacji wykładów dostępnych na platformie - 16.03 - 06.04.2020r.

1. Kultura fizyczna i jej filary. Olimpijska idea Pierra de Coubertin.

2. Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej.

3. Zdrowotne aspekty odżywiania.

4. Nowe dyscypliny sportu - nowoczesne formy ruchu.

Konsultacje merytoryczne dotyczące platformy e-learningowej I i II części za pośrednictwem poczty elektronicznej z mgr Pawłem Jaworskim od pon-pt w godz. 12-13.

Konsultacje indywidualne w grupach studenckich za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów i zajęć dydaktycznych (zgodnie z planem podanym w USOS) i zakładce APS http://www.aps.edu.pl/studenci/wf/

-prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanych zadań na platformie e-learningowej

07.04 - weryfikacja zakładanych efektów nauczania na podstawie testów i zbiorczych raportów końcowych z przeprowadzonej platformy

15.04 - wprowadzenie dyżurów online - forma kontaktu - drogą poczty elektronicznej

mgr Paweł Jaworski wtorek i środa 11.00- 12.00

mgr Elżbieta Kuśmierz poniedziałek i środa 11.00-12.00

mgr Małgorzata Aleksandrowska poniedziałek i środa 14.30 - 15.30

mgr Jolanta Parzęcka poniedziałek 14.30 - 15.30, wtorek 9.00 - 10.00

mgr Ilona Jaworska wtorek i czwartek 14.30 - 15.30

dr Michał Knittel środa 14.30 - 15.30, czwartek 11.00 - 12.00

16.04 - informacja dla studentów w systemie USOS o formie pracy zdalnej dla przedmiotu wychowanie fizyczne - II część platformy e - learningowej

17.04 - udostępniona platforma e - learningowa II część

Tematy i termin realizacji wykładów dostępnych na platformie - 17.04 - 15.05.2020r.

1. Sprawność fizyczna, kształtowanie cech motorycznych.

2. Układ mięśniowy człowieka i jego znaczenie dla ruchu.

3. Fizjologiczne aspekty aktywności fizycznej.

Konsultacje indywidualne za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach dyżurów i zajęć dydaktycznych (zgodnie z planem podanym w USOS) i zakładce APS http://www.aps.edu.pl/studenci/wf/

-prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywanych zadań na platformie e-learningowej

26.04 - podanie studentom zagadnień i literatury drogą mailową do samodzielnego opracowania. Termin realizacji zadania do 15.05.2020 roku.

Grupa dr M. Knittla

Tematy:

1. Koszykówka - zasady gry, przepisy

2. Koszykówka na wózkach – historia, przepisy, polskie osiągnięcia

3. Edukacja do zwiększenia aktywności fizycznej

4. Odżywianie a aktywność fizyczna

Literatura:

1.Huciński T. (2001) Koszykówka-podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów. BK, Wrocław.

2.FIBA (2008) Przepisy gry w koszykówkę – podręcznik sędziego, Warszawa

3. Woynarowska B. (2017) Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa.

4. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

5. www.pzkosz.pl

6. http://koszykowkanawozkach.pl/

Literatura dostępna IBUK Libra oraz PDF

16.05 - weryfikacja zakładanych efektów nauczania na podstawie testów i zbiorczych raportów końcowych z przeprowadzonej platformy.

18.05 - podanie studentom zagadnień i literatury drogą mailową do samodzielnego opracowania konspektów lekcji. Termin realizacji zadania do 05.06.2020 roku.

6.06 - 10.06 - sesja poprawkowa (platforma I i II) prace pisemne

Zaliczenia z wychowania fizycznego w formie zdalnej:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie zaliczonej platformy - elerningowej części I i II, złożonych prac: praca z zakresu kultury fizycznej, konspekt lekcji WF.

Literatura:

Literatura do platformy e- lerningowej cęść I i II

1. Celejowa I. (2014) Żywienie w sporcie. PZWL, Warszawa.

2. Chełmecki J. (2006) Społeczno - edukacyjne oblicza olimpizmu. Ruch olimpijski i niepełnosprawni sportowcy. Wydawnictwo AWF, Warszawa.

3. Górski J. (2001) Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

4. Gracz J., Sankowski T. (2007) Psychologia aktywności sportowej. Wydawnictwo AWF, Poznań.

5. Kuński H. (2000) Promocja zdrowia. Podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

6. Nowocień J. (2001) Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym szkoły, Wydawnictwo AWF, Warszawa.

7. Sadowski J., Czerwiński J., Sozański H. (2013) Podstawy teorii i technologii treningu sportowego. Wydawnictwo AWF, ZWWF, Biała Podlaska.

8. Sokołowska-Pituchowa J. (2015) Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Dyżury online - forma kontaktu - drogą poczty elektronicznej

mgr Paweł Jaworski wtorek i środa 11.00- 12.00

mgr Elżbieta Kuśmierz poniedziałek i środa 11.00-12.00

mgr Małgorzata Aleksandrowska poniedziałek i środa 14.30 - 15.30

mgr Jolanta Parzęcka poniedziałek 14.30 - 15.30, wtorek 9.00 - 10.00

mgr Ilona Jaworska wtorek i czwartek 14.30 - 15.30

dr Michał Knittel środa 14.30 - 15.30, czwartek 11.00 - 12.00

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.