Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nierówności społeczne we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20SD-1D-NSW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nierówności społeczne we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia monograficzne dla III roku DD-IR (stacjonarne 3 stopnia)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Aktywny udział w zajęciach, napisanie eseju

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy socjologicznej w stosunku do uzyskanej w czasie studiów, zapoznanie doktorantów z aktualną literaturą anglojęzyczną oraz wynikami współczesnych badań prowadzonych w różnych krajach, a także badań porównawczych na temat problemów uważanych współcześnie za szczególnie ważne.

The goal of the course is to broaden sociological knowledge obtained during the MA studies, to make doctoral students familiar with English and American sociological literature and results of contemporary studies conducted in different countries, as well as cross-cultural studies focused on social problems considered actually as specially serious.

Omawiane zajęcia mają stać się platformą do wspólnej dyskusji nad problemami i ich niekiedy kontrowersyjnymi interpretacjami, która ma być pomocna w przygotowaniu doktorantów do analizy szeregu problemów w perspektywie międzykulturowej w świetle nowych propozycji teoretycznych oraz wyników badań (np. World Values Survey 1990-2012), zrozumienia zachodzących zmian i ich mechanizmów, krytycznego podejścia do istniejących teorii i interpretacji, prezentowanych danych. Przyswojenie studentom nowych ustaleń w najnowszej literaturze obcojęzycznej.

The course is expected to provide opportunities to discuss selected problems and their sometimes controversial interpretations, to prepare students to analyze different issues in cross-cultural perspective in the light of new theoretical explanations and results of actual research findings (e.g. World Values Survey 1990-2012), to understand contemporary social changes and their mechanisms, to adopt a critical approach to current theories and interpretations of results of studies.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o specyfice i znaczeniu socjologii problemów nierówności społecznych (instytucji, zachowań, postaw) w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z naukami pokrewnymi oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

K_W06 Ma wiedzę o metodach, narzędziach oraz technikach pozyskiwania danych, pozwalających badać i opisywać struktury, organizacje i instytucje społeczne

K_W08 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej aktywności

Umiejętności

K_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i pozyskane dane do opisu i analizowania procesów społecznych, poszerzoną o formułowanie własnych opinii oraz krytyczny dobór danych i metody analizy

K_U04 Posiada umiejętność przygotowania zgodnie z przyjętymi w socjologii standardami wystąpień ustnych i pisemnych

Kompetencje społeczne

K_K01 Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w obszarze socjologii objętych tematem opisanych zajęć; jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści

K_K03 Rozumie potrzebę uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, napisanie eseju

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Siemieńska-Żochowska
Prowadzący grup: Renata Siemieńska-Żochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.