Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki terapii i pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E5TTP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki terapii i pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Wykłady

1. Wprowadzenie – specyfika udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, podstawowe zjawiska, zagadnienia etyczne

2. Terapia i pomoc psychologiczna skierowana do dzieci i młodzieży w ujęciu różnych podejść teoretycznych – rys historyczny

3/4. Terapia zabawą w ujęciu różnych podejść teoretycznych– założenia, zasady, stosowane techniki

5. Specyfika terapii i pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci z wybranych grup klinicznych (niemowlęta, dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci w obliczu rozwodu rodziców, młodzież w sytuacji kryzysowej)

6 i 7. Pomoc skierowana do rodziców - rola rodziców w procesie terapii dzieci; formy pomocy psychologicznej skierowane do rodziców (filial therapy, warsztaty psychoedukacyjne, klub rodzica).

Podstawowe zagadnienia omawiane na ćwiczeniach

1. Specyfika poszczególnych faz rozwojowych z perspektywy psychologii klinicznej

2. Podejście rozwojowe, nozologiczne i kliniczne do zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania

3.Wybrane szkoły terapeutyczne a obserwacja i terapia dzieci i młodzieży

4. Świat widziany oczami dziecka - znaczenie terapeutyczne różnych form zabawy i aktywności dziecka, zawieranie z dzieckiem kontraktu

5. Techniki diagnostyczno-terapeutyczne – test stosunków rodzinnych, CAT, test stosunków szkolnych, test niedokończonych zdań Rottera

6. Zabawowe techniki terapeutyczne – wybrane metody

7. Rysunek w psychoterapii dzieci – rys rozwojowy (etapy kształtowania się zdolności rysowania), wybrane techniki rysunkowe

8. Terapeutyczne oddziaływanie literatury – opowiadania, baśnie, bajki terapeutyczne (relaksacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne)

9. Behawioralno-poznawcze techniki terapeutyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami eksternalizacyjnymi

10. Behawioralno-poznawcze techniki terapeutyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami internalizacyjnymi

11/12.Wybrane techniki terapii zabawą – rozumienie zasad, tracking, odzwierciedlanie emocji, parafrazowanie

13/14. Rola rodziców w procesie terapii dzieci – rozmowa kliniczna z rodzicami, reprezentacja dziecka w umyśle rodziców

15. Kończenie terapii z dziećmi, podsumowanie zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Biała, M. (1994). Teoria zabawy według koncepcji D. W. Winnicotta, Nowiny Psychologiczne, 4, 25-28.

2. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

3. Grzesiuk, L., Suszek, H. (2011). Psychoterapia. Praktyka. (roz. 1, 2, 8, 9, 20, 21)

4. Grzesiuk, L., Suszek, H. (2011). Psychoterapia. Problemy pacjentów (roz. 16, 17, 18, 19, 20)

5. Kaduson, H., Schaefer, Ch. (2001). Zabawa w psychoterapii, Gdańsk: GWP. (roz. 6, 22, 34, 67, 72)

6. Kazdin, A. E., Weisz, J. R. (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków: Wyd. UJ. (roz. 1, 5, 6, 11, 22)

7. Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk: GWP.

8. Kendall, P. (2010). Terapia dzieci i młodzieży. Procedury behawioralno-poznawcze. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (roz. 1, 4, 5, 7)

9. Kołakowski, A., Pisula, A. (2014). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

10. Kozłowska, A. (1996). Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego, Warszawa: Wyd. „Żak”.

11. Kmita, G., Kaczmarek, T. (2004). Wczesna interwencja-miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną, Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t.2.

12. Kościelska, M. (1988). Studia z psychologii klinicznej dziecka. Warszawa:WSiP (część III).

13. Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Media Rodzina. (wybrane fragmenty)

14. Oster G., Gould P. (1999) Rysunek w psychoterapii, Gdańsk: GWP.

15. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL

16. Zalewska M. ( 1998) Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą, Warszawa: Santorski & Co, (roz. 2 i 3)

Literatura uzupełniająca

1. Kmita, G. (2007). Małe dziecko i jego rodzina – z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t.5.

2. Landreth. G. (2012). Play therapy. New York, London: Routledge Taylor & Francis Group.

3. Maryniak, A., Świecicka, M. (2006). Problemy tożsamości i etyki zawodowej dziecięcego psychologa klinicznego. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t.4.

4. Reczek, E., Miś, L. (2001). Z teoretycznych i metodologicznych zagadnień Wideotreningu Komunikacji, Kraków: Wyd. Instytut Socjologii UJ.

5. Schier K. (2015). Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wyd. Scholar

6. Stallard, P. (2006). Czujesz tak jak myślisz. Praktyczne zastosowania terapii poznawczo – behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-Ka.

7. Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz K. (2006). Wywiad psychologiczny. Tom I (s. 31-89; 90- 116; 117-128; 129- 149; 179- 197 oraz Aneks), tom II ( rozdz. Pytania i inne instrumenty konwersacyjne...), tom III (s. 131- 165; 291-340), Warszawa: Wydawnictwo PTP/PTP.

8. Święcicka, M., Maryniak, A. (2015). Trudności rodzicielstwa. Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny, Warszawa: Wydawnictwo „Paradygmat”

9. Zalewska, M. (2008). Zaburzenia rozwoju z perspektywy relacji. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t.6.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, prezentacje multimedialne, analiza materiału klinicznego, prace warsztatowe w małych grupach, symulacje procesu terapeutycznego, dyskusje dydaktyczne, końcowy egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Woźniak-Prus
Prowadzący grup: Andrzej Solarz, Małgorzata Woźniak-Prus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Pełny opis:

Wykłady

1. Wprowadzenie – specyfika udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, podstawowe zjawiska, zagadnienia etyczne

2. Terapia i pomoc psychologiczna skierowana do dzieci i młodzieży w ujęciu różnych podejść teoretycznych – rys historyczny

3/4. Terapia zabawą (Play therapy) – założenia, zasady, stosowane techniki

5. Specyfika terapii i pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci z wybranych grup klinicznych (niemowlęta, dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci w obliczu rozwodu rodziców, młodzież w sytuacji kryzysowej)

6 i 7. Pomoc skierowana do rodziców - rola rodziców w procesie terapii dzieci; formy pomocy psychologicznej skierowane do rodziców (filial therapy, warsztaty psychoedukacyjne, klub rodzica). Pisemny sprawdzian zaliczający.

Ćwiczenia

1. Specyfika poszczególnych faz rozwojowych z perspektywy psychologii klinicznej

2. Podejście rozwojowe, nozologiczne i kliniczne do zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania

3.Wybrane szkoły terapeutyczne a obserwacja i terapia dzieci i młodzieży

4. Świat widziany oczami dziecka - znaczenie terapeutyczne różnych form zabawy i aktywności dziecka, zawieranie z dzieckiem kontraktu

5. Techniki diagnostyczno-terapeutyczne – test stosunków rodzinnych, CAT, test stosunków szkolnych, test niedokończonych zdań Rottera

6. Zabawowe techniki terapeutyczne – wybrane metody

7. Rysunek w psychoterapii dzieci – rys rozwojowy (etapy kształtowania się zdolności rysowania), wybrane techniki rysunkowe

8. Terapeutyczne oddziaływanie literatury – opowiadania, baśnie, bajki terapeutyczne (relaksacyjne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne)

9. Behawioralno-poznawcze techniki terapeutyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami eksternalizacyjnymi

10. Behawioralno-poznawcze techniki terapeutyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami internalizacyjnymi

11/12.Wybrane techniki terapii zabawą – rozumienie zasad, tracking, odzwierciedlanie emocji, parafrazowanie

13/14. Rola rodziców w procesie terapii dzieci – rozmowa kliniczna z rodzicami, reprezentacja dziecka w umyśle rodziców

15. Kończenie terapii z dziećmi, podsumowanie zajęć

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Biała, M. (1994). Teoria zabawy według koncepcji D. W. Winnicotta, Nowiny Psychologiczne, 4, 25-28.

2. Grzesiuk, L., Suszek, H. (2011). Psychoterapia. Praktyka. (roz. 1, 2, 8, 9, 20, 21)

3. Grzesiuk, L., Suszek, H. (2011). Psychoterapia. Problemy pacjentów (roz. 16, 17, 18, 19, 20)

4. Kaduson, H., Schaefer, Ch. (2001). Zabawa w psychoterapii, Gdańsk: GWP. (roz. 6, 22, 34, 67, 72)

5. Kazdin, A. E., Weisz, J. R. (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków: Wyd. UJ. (roz. 1, 5, 6, 11, 22)

6. Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk: GWP.

7. Kendall, P. (2010). Terapia dzieci i młodzieży. Procedury behawioralno-poznawcze. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (roz. 1, 4, 5, 7)

8. Kołakowski, A., Pisula, A. (2014). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

9. Kozłowska, A. (1996). Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego, Warszawa: Wyd. „Żak”.

10. Kmita, G., Kaczmarek, T. (2004). Wczesna interwencja-miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną, Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t.2.

11. Kościelska, M. (1988). Studia z psychologii klinicznej dziecka. Warszawa:WSiP.

12. Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Media Rodzina. (wybrane fragmenty)

13. Oster G., Gould P. (1999) Rysunek w psychoterapii, Gdańsk: GWP.

14. Wolańczyk ,T., Komender, J. (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: PZWL

15. Zalewska M. ( 1998) Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą, Warszawa: Santorski & Co.

Literatura uzupełniająca:

1. DC:0-3R (2005). Klasyfikacja diagnostyczna. Warszawa: Wyd. „Fundament”.

2. Fleck-Bangert R. (2001) O czym mówią rysunki dzieci, Kielce: „Jedność”.

3. ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja Dziesiąta. (1997, 2000) Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Kraków, Warszawa.

4. Kmita, G. (2007). Małe dziecko i jego rodzina – z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t.5.

5. Landreth. G. (2012). Play therapy. New York, London: Routledge Taylor & Francis Group.

6. Maryniak, A., Świecicka, M. (2006). Problemy tożsamości i etyki zawodowej dziecięcego psychologa klinicznego. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t.4.

7. Reczek, E., Miś, L. (2001). Z teoretycznych i metodologicznych zagadnień Wideotreningu Komunikacji, Kraków: Wyd. Instytut Socjologii UJ.

8. Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz K. (2006). Wywiad psychologiczny. Tom I (s. 31-89; 90- 116; 117-128; 129- 149; 179- 197 oraz Aneks), tom II ( rozdz. Pytania i inne instrumenty konwersacyjne...), tom III (s. 131- 165; 291-340), Warszawa: Wydawnictwo PTP/PTP.

9. Zalewska, M. (2008). Zaburzenia rozwoju z perspektywy relacji. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, t.6.

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia

Wykład, prezentacje multimedialne, analiza materiału klinicznego, prace warsztatowe w małych grupach, symulacje procesu terapeutycznego, dyskusje dydaktyczne

Nakład pracy studenta

FORMA AKTYWNOŚCI

ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 25

Inne formy15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Woźniak-Prus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Woźniak-Prus
Prowadzący grup: Mateusz Referda, Małgorzata Woźniak-Prus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Woźniak-Prus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.