Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychospołeczne aspekty zdarzeń traumatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E5PAZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychospołeczne aspekty zdarzeń traumatycznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena wypowiedzi

Pełny opis:

1. Psychologiczne konsekwencje zdarzeń traumatycznych.

2. Diagnoza objawów potraumatycznych.

3. Socjoekonomiczne, osobowościowe i rodzinne czynniki ryzyka nasilenia objawów potraumatycznych.

4. Specyfika sytuacji dzieci po katastrofie.

5. Wsparcie społeczne

6. Pokryzysowa mobilizacja wsparcia społecznego

7. Pokryzysowa deterioracja wsparcia społecznego

8. Skuteczność pomocy psychologicznej po katastrofie - podstawowe podejścia terapeutyczne wykorzystywane po katastrofie, ich wady i zalety

9. Sytuacja psychologiczna osób zawodowo zajmujących się pomaganiem

10. Prawne regulacje związane z katastrofami

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kaniasty K. (2003) Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna? Gdańsk: GWP.

Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (2009): Psychiczne konsekwencje traumy – uwarunkowania i terapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Strelau, J. (red.), (2004). Osobowość a ekstremalny stres. Gdańsk. GWP

Zdankiewicz – Ścigała, E. i Przybylska, M. (2002). Trauma. Proces i diagnoza. Mechanizmy psychofizjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Literatura uzupełniająca:

Briere, J. i Scott, C. (2010). Podstawy terapii traumy. Diagnoza i metody terapeutyczne. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Greenstone, J.L.Leviton, S.C. (2005). Interwencja kryzysowa. Gdańsk. GWP.

James, R.K., Gilliand, B.E. (2006). Strategie interwencji kryzysowej (57 – 102). Warszawa. Wyd. PARPA.

Uwagi:

Dyskusja na forum grupy nad prezentowanym materiałem w odniesieniu do treści z literatury obowiązkowej. Wykorzystanie materiałów dokumentalnych do analizy psychologicznych prawidłowości

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odachowska
Prowadzący grup: Ewa Odachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:
Pełny opis:

1. Psychologiczne konsekwencje zdarzeń traumatycznych.

2. Diagnoza objawów potraumatycznych.

3. Socjoekonomiczne, osobowościowe i rodzinne czynniki ryzyka nasilenia objawów potraumatycznych.

4. Specyfika sytuacji dzieci po katastrofie.

5. Rola wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze skutkami zdarzeń traumatycznych.

8. Pomoc psychologiczna osobom doświadczającym traumy - rodzaje i skuteczność.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (2009): Psychiczne konsekwencje traumy – uwarunkowania i terapia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Strelau, J. (red.), (2004). Osobowość a ekstremalny stres. Gdańsk. GWP

Zdankiewicz – Ścigała, E. i Przybylska, M. (2002). Trauma. Proces i diagnoza. Mechanizmy psychofizjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Literatura uzupełniająca:

Briere, J. i Scott, C. (2010). Podstawy terapii traumy. Diagnoza i metody terapeutyczne. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

James, R.K., Gilliand, B.E. (2006). Strategie interwencji kryzysowej (57 – 102). Warszawa. Wyd. PARPA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.