Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja programów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E5EPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja programów społecznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści

1. Cele programu: poznawcze, emocjonalne, behawioralne

2. Rodzaje ewaluacji w zależności od jej założonego celu, oczekiwań twórców, sponsorów

3. Ewaluacja formatywna (w działaniu) i sumaywna (efektów programu)

4. Dobór właściwego schematu: od nieeksperymentalnego (bez pretestu i grupy kontrolnej/porównawczej) do quasi eksperymentalnego (pre, posttest ; interwencja, brak interwencji/inne interwencje)

5. Dobór statystyk

6. Studium przypadku ewaluacji sumatywnej

7. Moc wnioskowań z różnych typów schematów i różnych metod pomiaru

Pełny opis:

Treści

1. Cele programu: poznawcze, emocjonalne, behawioralne

2. Rodzaje ewaluacji w zależności od jej założonego celu, oczekiwań twórców, sponsorów

3. Ewaluacja formatywna (w działaniu) i sumaywna (efektów programu)

4. Dobór właściwego schematu: od nieeksperymentalnego (bez pretestu i grupy kontrolnej/porównawczej) do quasi eksperymentalnego (pre, posttest ; interwencja, brak interwencji/inne interwencje)

5. Dobór statystyk

6. Studium przypadku ewaluacji sumatywnej

7. Moc wnioskowań z różnych typów schematów i różnych metod pomiaru

Literatura:

Ewaluacja programów profilaktycznych dzieci i młodzieży Grzelak, J., Sochocki, M. (red.) (2001). rozdziały, strony: 82-116, 157-178, 258-281, 327-339

http://www.pte.org.pl/x.php/1,155/O-ewaluacji.html

Hawkings, D., Nederhood, B. (1994). Podręcznik ewaluacji programów profilaktycznych. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Efekty uczenia się:

Nabycie wiedzy o:

- różnych filozofiach i sposobach ewaluacji

- ewaluacji procesu (formatywnej)

- wpływie ewaluacji na modyfikację programu

- znaczeniu swobodnej refleksji ewaluacyjnej

- metodach analizy/pomiaru

- wykorzystaniu metod stosownie do celu programu

Student potrafi potrafi:

- dostosować metodę pomiaru do celu ewaluacyjnego

- wybrać najlepszy schemat badawczy

Metody i kryteria oceniania:

wykład ingeraktywne z prezentacją ewaluacji programu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grzelak
Prowadzący grup: Janusz Grzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grzelak
Prowadzący grup: Janusz Grzelak, Sylwia Jaskuła-Korporowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Sylwia Jaskuła-Korporowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

przygotowanie projektu ewaluacji, pytania sprawdzające na zajęciach

Pełny opis:

1. Miejsce i rola ewaluacji w naukach społecznych

2. Różnorodność podejść i ujęć ewaluacji

3. Ewaluacja, audyt, akredytacja, monitoring

4. Raport ewaluacyjny oraz wykorzystanie wyników ewaluacji

5. Proces ewaluacji

6. Projektowanie ewaluacji programów społecznych

Literatura:

1. E. G. Guba, Y. S. Lincoln, 1989, Fourth generation evaluation, Sage, London

2. A. Haber, Z. Popis (red.), 2013, (R)ewaluacja. Poszukiwanie nowych metod oceny efektów, PARP, Warszawa

3. S. Jaskuła, 2012, Ewaluacja rozwojowa jako wyzwanie współczesnego systemu edukacji, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytet Jagielloński 3 (19)

4. S. Jaskuła, 2011, Ewaluacja versus akredytacja – dwa światy w jednej przestrzeni, [w:] „Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy”, red. B. Niemierko, M. K. Szmigiel, Wyd. Grupa Tomami, Kraków

5. S. Jaskuła, 2014, Edukacja do ewaluacji, Animacja Życia Publicznego, Zeszyty Centrum Badań Społeczności Polityk Lokalnych, 4(17)

6. S. Jaskuła, 2013, Pedagogika ewaluacji. „Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja". Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, nr 4 (64)

7. S. Jaskuła, 2013, Metodologia procesu ewaluacyjnego, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych – aspekty teoretyczne, metodologiczna i praktyczne, red. S. Ernest, A. Etmańska, J. Konkel, J. Rudnicka, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń

8. S. Jaskuła, 2012, Mutualizm ewaluacji i diagnozy edukacyjnej, [w:] Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne, red. B. Niemierko, M. K. Szmigiel, Wyd. Grupa Tomami, Kraków

9. S. Jaskuła, 2010, O potrzebie re-ewaluacji w społeczeństwie nadmiaru informacji, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych – konteksty, dylematy, praktyki, red. K. Kasprzyk, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń

10. L. Korporowicz, 2001, Społeczne wyzwania ewaluacji, [w:] E. Hałas (red.), Rozumienie zmian społecznych, Lublin: TN KUL

11. L. Korporowicz, 2000, Nowe twarze ewaluacji. W kierunku interwencji, analizy czy inspiracji, [w:] J. Kubin, J. Kwaśniewski /red./ Socjotechnika: kontrowersje, rozwój, perspektywy, UW: IPSiR

12. L. Korporowicz, 1997, Ewaluacja w edukacji, Warszawa: Oficyna Naukowa

13. K. Ornacka, 2003 Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków

Uwagi:

godziny kontaktowe 15

przygotowanie się do zajęć 10

przygotowanie projektu ewaluacji 25

ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.