Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Case study. Społeczność w kulturze żydowskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E5CSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Case study. Społeczność w kulturze żydowskiej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma wiedzę dotyczącą historii i kultury żydowskiej. Wie jak przebiegał proces kształtowania się i rozwoju społeczności żydowskiej. Jest zorientowany w problemach stojących przed społecznością żydowską.

Umiejętności

Potrafi wskazać zależności miedzy sytuacją społeczno-historyczną a sposobem funkcjonowania społeczności żydowskiej. Rozumie związek między współczesnymi problemami społeczności żydowskiej a jej historią. Widzi odmienność społeczności żydowskiej i potrafi wskazać przyczyny tej odmienności.

Kompetencje społeczne

Dostrzega różnorodność form życia społecznego. Potrafi zaakceptować i zrozumieć odmienne wizje życia, świata i człowieka.

Kompetencje społeczne

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Postek
Prowadzący grup: Halina Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zajenkowska
Prowadzący grup: Halina Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praca pisemna poświęcona tematyce zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są idei wspólnoty (społeczności) w tradycji i historii żydowskiej. Pokazują kształtowanie się, rozwój i zmiany zachodzące w społeczności żydowskiej.

Zajęcia obejmują 7 spotkań poświęconych kolejno:

1. Podstawom judaizmu: najważniejszym pojęciom religii mojżeszowej, obyczajom związanym z cyklem życia i cyklem świąt (2 spotkania)

2. Kształtowaniu się narodu żydowskiego: w przekazach religijnych i historycznych

3. Roli rodziny w tradycji żydowskiej

4. Pozycji kobiety w judaizmie

5. Znaczenia wspólnoty w religii i historii żydowskiej

6. Współczesnym społecznościom żydowskim, na przykładzie społeczności polskiej i amerykańskiej

Literatura:

1. Trepp L., Żydzi, naród, historia, religia, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 20009

2. Unterman A., Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, Książka i Wiedza, Warszawa 2003

3. Unterman A., Żydzi. Wiara i życie, Książka i Wiedza, Warszawa 2005

4. Tomaszewski J., Żbikowski A. (red.), Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

5. Atlas historii Żydów polskich, Demart, Warszawa 2010

6. Eisenberg J., Judaizm, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1999

7. Gal-Ed E., Księga świąt żydowskich, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2005

8. Żbikowski A., Żydzi, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004

9. Cała A., Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005

10. Wiszniewska I., My, Zydzi z Polaki, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014

Uwagi:

Dyskusja po prezentacji wybranych treści.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Halina Postek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.