Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E4PSL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Definicje, typologizacja i modele projektów. Społeczne, psychologiczne, edukacyjne i kulturotwórcze funkcje projektu. Projekty a programy.

2. Teoretyczne i praktyczne podstawy projektowania lokalnych, regionalnych i międzynarodowych projektów w wymiarze edukacyjnym i społecznym.

3. Diagnoza sytuacji i identyfikacja projektu. Analiza problemu i celów.

4. Procedury konstruowania projektu. Strategia i metodologia działań.

5. Projekty strategią postępowania i narzędziem integracji w życiu społeczno-kulturalnym. Międzynarodowe i krajowe projekty społeczne. Tło i przykłady rozwiązań kwestii społecznych i kulturowych w projektach i programach (przykłady projektów: lokalne, narodowe, regionalne, międzynarodowe, społeczne, międzykulturowe).

6. Analiza uwarunkowań środowiska zewnętrznego dla danego projektu społecznego, edukacyjnego, animacyjnego, rozwojowego.

7. Elementy i charakterystyka projektu (diagnoza, matryca logiczna, określanie celów i planów jego realizacji, etapy działań, planowane efekty, określenie grupy docelowej.

8. Działania, zasoby, wydatki. Budżet, harmonogram projektu (schemat Giantta), sponsoring projektów.

9. Etapy konstruowania projektu skierowanego do określonego środowiska lokalnego. Wprowadzenie do metodologii przygotowywania projektów. Case study – praca nad projektem.

10. Popularyzacja projektu. Promocja medialna projektu, kampania promocyjna, sposoby skutecznej współpracy z mediami, widoczność. Przykłady krajowych, zagranicznych i międzynarodowych kampanii promocyjnych.

11. Sposoby monitoringu i ewaluacji projektów. Przykłady ewaluacji projektów realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, krajowych i międzynarodowych: Towarzystwa Inicjatyw Twórczych, Fundacji Inna Przestrzeń, FRSE, Stowarzyszenia dla Edukacji i kultury: SPOTKANIA, Fundacji Batorego „Dla Tolerancji”, „Pogranicze” Sztuk, Kultur, Narodów, MSZ – Polska Pomoc.

12. Przygotowywanie własnych projektów skierowanych do społeczności lokalnych. Zasady i możliwości pozyskiwania grantów, współpraca z partnerami, zasady wypełniania wniosku, zbierania oraz analizy danych.

13. Praktyczne konstruowanie projektów (zarządzanie projektem i zespołem, definiowanie celów, fazy projektu i planowanie działań, partnerstwo, patronat, matryca logiczna, rezultaty, efekt mnożnikowy i trwałość rezultatów, zarządzanie zasobami, kosztorys, ewaluacja).

14. Praktyczne konstruowanie projektów cd. (definiowanie celów, fazy projektu i planowanie działań, partnerstwo, patronat, matryca logiczna, harmonogram, schemat Gantta, rezultaty, efekt mnożnikowy i trwałość rezultatów, zarządzanie zasobami, kosztorys, ewaluacja, monitoring, raport: merytoryczny i finansowy).

15. Analiza i ocena przygotowanych projektów. Zakończenie.

Literatura:

1. Lessel W., 2008, Zarządzanie projektem. Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć projekt?, Wydawnictwo BC Edukacja, Warszawa.

2. Maziarka M., Wiatr G. i in., 2005, Projekty kulturalne - krok po kroku. Podręcznik projektodawcy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa. Publikacja dostępna również w wersji PDF: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/C607D5F022D0EB5FC1256FF90049BBDE/

$file/Projekty_kulturalne_krok_po_kroku-83-89218-87-9.pdf,

1. Podręcznik: zarządzanie cyklem projektu, marzec 2001, pakiet szkoleniowy Rady Europy i Komisji Europejskiej, seria „T-KIT”, Komisja Europejska: http://www.akademia.rownacszanse.pl/images/14814_projekt.pdf

2. Abrignani, B. Gomes, R., D. de Vilder (red.), 2000, Zarządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy nr 3, seria „T-KIT”, Rada Europy i Komisja Europejska: http://www.training-youth.net/INTEGRATION/TY/Publications/tkits/tkit3/polish/index.html

3. Fundusze i zarządzanie finansami, Pakiet szkoleniowy nr 9, 2000, seria „T-KIT”, Rada Europy i Komisja Europejska.

4. Brandenburg H., 2001, Zarządzanie projektami. Wydanie 2 – uzupełnione, Wydawnictwa Akademii ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

5. Zarządzanie Cyklem Projektu – podręcznik internetowy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa, 2004 (http//www.mgip.gov.pl).

6. Ewaluacja w pracy metodą projektu, 2011, Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, cz. 4, FRSE, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. EU Guides: http://ec.europa.eu/youth/yia/yia_programme_guide_en.pdf; http://www.mlodziez.org.pl/s/p/artykuly/70/703/folder_mlodziez.pdf

2. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - projekty i ich realizacja: http://www.equal.org.pl/download/kompendium.pdf

3. Pietras P., Szmit M., 2003, Zarządzanie projektami: wybrane metody i techniki, Wydawnictwo „Horyzont”.

4. Grzeszczyk T., 2009, Ocena projektów europejskich 2007 – 2013, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

5. Matczewski A., 2001, Zarządzenie projektem, [w:] Koźmiński A., i Piotrkowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydanie V, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

6. Jordan P., Skrzypczak B., 2002 Centrum Aktywności lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej, CAL, Warszawa.

7. Skierniewski T., Baza danych na potrzeby ewaluacji – rodzaje niezbędnych informacji oraz źródła ich pozyskiwania. Budowanie informacji na potrzeby polskiego systemu ewaluacji: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

8. Inne publikacje proponowane w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Markowska-Manista
Prowadzący grup: Urszula Markowska-Manista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, etapami i elementami procesu przygotowania i realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych.

Literatura:

1. Lessel W., 2008, Zarządzanie projektem. Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć projekt?, Wydawnictwo BC Edukacja, Warszawa.

2. Maziarka M., Wiatr G. i in., 2005, Projekty kulturalne - krok po kroku. Podręcznik projektodawcy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa. Publikacja dostępna również w wersji PDF: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/C607D5F022D0EB5FC1256FF90049BBDE/

$file/Projekty_kulturalne_krok_po_kroku-83-89218-87-9.pdf,

1. Podręcznik: zarządzanie cyklem projektu, marzec 2001, pakiet szkoleniowy Rady Europy i Komisji Europejskiej, seria „T-KIT”, Komisja Europejska: http://www.akademia.rownacszanse.pl/images/14814_projekt.pdf

2. Abrignani, B. Gomes, R., D. de Vilder (red.), 2000, Zarządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy nr 3, seria „T-KIT”, Rada Europy i Komisja Europejska: http://www.training-youth.net/INTEGRATION/TY/Publications/tkits/tkit3/polish/index.html

3. Fundusze i zarządzanie finansami, Pakiet szkoleniowy nr 9, 2000, seria „T-KIT”, Rada Europy i Komisja Europejska.

4. Brandenburg H., 2001, Zarządzanie projektami. Wydanie 2 – uzupełnione, Wydawnictwa Akademii ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

5. Zarządzanie Cyklem Projektu – podręcznik internetowy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa, 2004 (http//www.mgip.gov.pl).

6. Ewaluacja w pracy metodą projektu, 2011, Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, cz. 4, FRSE, Warszawa.

7. Heroic Imagination Project: http://heroicimagination.org/

1. EU Guides: http://ec.europa.eu/youth/yia/yia_programme_guide_en.pdf; http://www.mlodziez.org.pl/s/p/artykuly/70/703/folder_mlodziez.pdf

2. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - projekty i ich realizacja: http://www.equal.org.pl/download/kompendium.pdf

3. Pietras P., Szmit M., 2003, Zarządzanie projektami: wybrane metody i techniki, Wydawnictwo „Horyzont”.

4. Grzeszczyk T., 2009, Ocena projektów europejskich 2007 – 2013, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

5. Matczewski A., 2001, Zarządzenie projektem, [w:] Koźmiński A., i Piotrkowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydanie V, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

6. Jordan P., Skrzypczak B., 2002 Centrum Aktywności lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej, CAL, Warszawa.

7. Skierniewski T., Baza danych na potrzeby ewaluacji – rodzaje niezbędnych informacji oraz źródła ich pozyskiwania. Budowanie informacji na potrzeby polskiego systemu ewaluacji: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

8. Inne publikacje proponowane w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Urszula Markowska-Manista
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin pisemny oraz ocena złożonych wniosków projektowych

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami zarządzania projektami, etapami i elementami procesu przygotowania, realizacji i rozliczania projektów na rzecz społeczności lokalnych.

1. Definicje, typologizacja i modele projektów. Społeczne, psychologiczne, edukacyjne i kulturotwórcze funkcje projektu. Projekty a programy.

2. Teoretyczne i praktyczne podstawy projektowania lokalnych, regionalnych i międzynarodowych projektów w wymiarze społecznym.

3. Diagnoza sytuacji i identyfikacja projektu. Analiza problemu i celów.

4. Procedury konstruowania projektu. Strategia i metodologia działań.

5. Projekty strategią postępowania i narzędziem integracji w życiu społeczno-kulturalnym. Międzynarodowe i krajowe projekty społeczne. Tło i przykłady rozwiązań kwestii społecznych i kulturowych w projektach i programach (przykłady projektów: lokalne, narodowe, regionalne, międzynarodowe, społeczne, międzykulturowe).

6. Analiza uwarunkowań środowiska zewnętrznego dla danego projektu społecznego, edukacyjnego, animacyjnego, rozwojowego.

7. Elementy i charakterystyka projektu (diagnoza, matryca logiczna, określanie celów i planów jego realizacji, etapy działań, planowane efekty, określenie grupy docelowej.

8. Działania, zasoby, wydatki. Budżet, harmonogram projektu (schemat Giantta), sponsoring projektów.

9. Etapy konstruowania projektu skierowanego do określonego środowiska lokalnego. Wprowadzenie do metodologii przygotowywania projektów. Case study – praca nad projektem.

10. Popularyzacja projektu. Promocja medialna projektu, kampania promocyjna, sposoby skutecznej współpracy z mediami, widoczność. Przykłady krajowych, zagranicznych i międzynarodowych kampanii promocyjnych.

11. Sposoby monitoringu i ewaluacji projektów. Przykłady ewaluacji projektów realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, krajowych i międzynarodowych: Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę, Fundacji Inna Przestrzeń, FRSE, Stowarzyszenia dla Edukacji i kultury: SPOTKANIA, Fundacji Batorego „Dla Tolerancji”, „Pogranicze” Sztuk, Kultur, Narodów, MSZ – Polska Pomoc, ….

12. Przygotowywanie własnych projektów skierowanych do społeczności lokalnych. Zasady i możliwości pozyskiwania grantów, współpraca z partnerami, zasady wypełniania wniosku, zbierania oraz analizy danych.

13. Praktyczne konstruowanie projektów (zarządzanie projektem i zespołem, definiowanie celów, fazy projektu i planowanie działań, partnerstwo, patronat, matryca logiczna, rezultaty, efekt mnożnikowy i trwałość rezultatów, zarządzanie zasobami, kosztorys, ewaluacja).

14. Praktyczne konstruowanie projektów cd. (definiowanie celów, fazy projektu i planowanie działań, partnerstwo, patronat, matryca logiczna, harmonogram, schemat Gantta, rezultaty, efekt mnożnikowy i trwałość rezultatów, zarządzanie zasobami, kosztorys, ewaluacja, monitoring, raport: merytoryczny i finansowy).

15. Analiza i ocena przygotowanych projektów. Zakończenie.

Literatura:

1. Lessel W., 2008, Zarządzanie projektem. Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć projekt?, Wydawnictwo BC Edukacja, Warszawa.

2. Maziarka M., Wiatr G. i in., 2005, Projekty kulturalne - krok po kroku. Podręcznik projektodawcy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa. Publikacja dostępna również w wersji PDF: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/C607D5F022D0EB5FC1256FF90049BBDE/

$file/Projekty_kulturalne_krok_po_kroku-83-89218-87-9.pdf,

3. Podręcznik: zarządzanie cyklem projektu, marzec 2001, pakiet szkoleniowy Rady Europy i Komisji Europejskiej, seria „T-KIT”, Komisja Europejska: http://www.akademia.rownacszanse.pl/images/14814_projekt.pdf

4. Abrignani, B. Gomes, R., D. de Vilder (red.), 2000, Zarządzanie projektem. Pakiet szkoleniowy nr 3, seria „T-KIT”, Rada Europy i Komisja Europejska: http://www.training-youth.net/INTEGRATION/TY/Publications/tkits/tkit3/polish/index.html

5. Fundusze i zarządzanie finansami, Pakiet szkoleniowy nr 9, 2000, seria „T-KIT”, Rada Europy i Komisja Europejska.

6. Brandenburg H., 2001, Zarządzanie projektami. Wydanie 2 – uzupełnione, Wydawnictwa Akademii ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

7. Zarządzanie Cyklem Projektu – podręcznik internetowy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa, 2004 (http//www.mgip.gov.pl).

8. Ewaluacja w pracy metodą projektu, 2011, Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, cz. 4, FRSE, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. EU Guides: http://ec.europa.eu/youth/yia/yia_programme_guide_en.pdf; http://www.mlodziez.org.pl/s/p/artykuly/70/703/folder_mlodziez.pdf

2. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - projekty i ich realizacja: http://www.equal.org.pl/download/kompendium.pdf

3. Pietras P., Szmit M., 2003, Zarządzanie projektami: wybrane metody i techniki, Wydawnictwo „Horyzont”.

4. Grzeszczyk T., 2009, Ocena projektów europejskich 2007 – 2013, Wydawnictwo Placet, Warszawa.

5. Matczewski A., 2001, Zarządzenie projektem, [w:] Koźmiński A., i Piotrkowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydanie V, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

6. Jordan P., Skrzypczak B., 2002 Centrum Aktywności lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej, CAL, Warszawa.

7. Skierniewski T., Baza danych na potrzeby ewaluacji – rodzaje niezbędnych informacji oraz źródła ich pozyskiwania. Budowanie informacji na potrzeby polskiego systemu ewaluacji: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

8. Inne publikacje proponowane w trakcie zajęć

Uwagi:

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do egzaminu 25

Przygotowanie projektu 25

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.