Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak testować metody interwencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3E3JTM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak testować metody interwencji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Warsztat ma celu zapoznanie uczestników ze sposobami prowadzenia badań nad skutecznością oddziaływań psychologicznych (np. interwencyjnych, profilaktycznych). Badania ewaluacyjne w tym obszarze to początkujący jak dotychczas nurt badawczy. Bazując na istniejącym stanie wiedzy, uczestnicy będą konstruować własne programy interwencji i odpowiadające im różne metody ewaluacji ich skuteczności

Pełny opis:

▪ Wprowadzenie teoretyczne dotyczące podejścia opartego na dowodach oraz modeli badań nas skutecznością interwencji psychologicznych.

▪ Zapoznanie się z przykładami badań nad skutecznością oddziaływań psychologicznych; ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych na gruncie współczesnych ujęć psychoanalitycznych

▪ Praca nad autorskimi projektami ewaluacji metod interwencji

▪ Podsumowanie treści programowych pod kątem ich implikacji praktycznych, możliwości wykorzystania w pracy psychologa w różnych obszarach działań.

Literatura:

Obowiązkowa:

Brzezińska, A. (2005). Badania ewaluacyjne w psychologii klinicznej. W: H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna (tom 1, s. 231-245). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brzezińska, A., Brzeziński, J. (2001). Metodologiczne problemy ewaluacji programów profilaktycznych stosowanych wobec młodzieży. W: J. Ł. Grzelak. M. J. Sochocki (red.), Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży (s. 117-145). Warszawa: Wyd. Fundacji ETOH: Pracownia Profilaktyki Problemowej.

Jaworska, A. (2006). Główne nurty w metodologii badań nad skutecznością psychoterapii – w poszukiwaniu „trzeciej drogi”. W: J. Brzeziński (red.) Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów (s. 116-147). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W. J. (2010). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau, D. Doliński (red.) Psychologia akademicka. Podręczni, tom 2 (fragment rozdziału 11, s. 43-59). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uzupełniaj ąca:

Brzezińska, A., Brzeziński, J. (2000) (red.). Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Fonagy, P. (2006). Evidence-Based Psychodynamic Psychotherapies. W: PDM Task Force (2006). Psychodynamic Diagnostic Manual. Silver Spring, MD: Alliance of Psychoanalytic Organizations (s. 765-818).

Westen, D. Nowotny, C. M. (2006). The empirical Status of Empirically Supported Psychotherapies: Assumptions, Findings, and Reporting in Controlled Clinical Trials. W: PDM Task Force (2006). Psychodynamic Diagnostic Manual. Silver Spring, MD: Alliance of Psychoanalytic Organizations (s. 691-764).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot:

- zna zasady podejścia opartego na dowodach

- zna modele badań nad skutecznością oddziaływań interwencyjnych

- potrafi krytycznie spojrzeć na różne metody diagnozy i interwencji

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot:

- potrafi ocenić konkretne narzędzia diagnostyczne pod kątem kryteriów podejścia opartego na dowodach

- potrafi zaplanować proces interwencji, określić jego cele, metody i kryteria oceny efektywności

- potrafi przeanalizować efekty interwencji; ocenić efektywność procesu interwencji na podstawie określonych wcześniej kryteriów i zebranych danych

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot:

- ma świadomość etycznych aspektów prowadzonych interwencji psychologicznych

- zna wartość interwencji psychologicznych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki, grupy, społeczności

- prezentuje postawę odpowiedzialności w zakresie opracowywania i prowadzenia interwencji psychologicznych

Sposób pomiaru

Test,

Wykonywanie ćwiczeń podczas zajęć,

Przygotowanie projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batory-Ginda
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.