Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3D3PAN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia: niepełnosprawność, integracja, wykluczenie społeczne, uczenie się, rehabilitacja, bierność i aktywność zawodowa, adaptacja do choroby przewlekłej/niepełnosprawności, sytuacja rodzinna i ekonomiczna osoby niepełnosprawnej. Klasyfikacja poszczególnych rodzajów niepełnosprawności i typy reakcji społecznej na niepełnosprawność, wsparcie społeczne i instytucjonalne.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA

1. Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich - w teorii i w badaniach, Zasępa, Ewa, red., Warszawa: APS 2010.

2. Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne, W. Zeidler red., Gdańsk: GWP 2007.

3. Psychologia rehabilitacji, S. Kowalik, Warszawa 2007.

4. Rodziny osób niepełnosprawnych, Z. Kawczyńska-Butrym, Warszawa, IFiS PAN 1994.

5. Pedagogika specjalna, t. 1/2, D. Deutsch Smith, Wyd. Naukowe PWN 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Definicje niepełnosprawności, oraz Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, W: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, B. Kołaczek, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010.

2. Życie emocjonalne i rodzinne osób z niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie seksualności, A. Firkowska-Mankiewicz, red., Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna pojęcie niepełnosprawności w perspektywie fizycznej, psychicznej i społecznej.

Ma wiedzę o psychologicznych skutkach niepełnosprawności.

Charakteryzuje społeczny aspekt niepełnosprawności.

Umiejętności

Potrafi zinterpretować związek między wartościami i poziomem organizacji społecznego środowiska rozwoju a orientacją temporalną.

Potrafi analizować źródła przekonań adaptacyjnych i dezadaptacyjnych.

Potrafi zaprezentować uwarunkowania stylu życia w okresie od dzieciństwa po późną dorosłość.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość obciążeń, zasobów osobistych i zasobów społecznych.

Ma świadomość znaczenia wsparcia osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.

Sposób pomiaru

Test pisemny

Dyskusja na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zasępa
Prowadzący grup: Rafał Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia: niepełnosprawność, integracja, wykluczenie społeczne, uczenie się, rehabilitacja, bierność i aktywność zawodowa, adaptacja do choroby przewlekłej/niepełnosprawności, sytuacja rodzinna i ekonomiczna osoby niepełnosprawnej. Klasyfikacja poszczególnych rodzajów niepełnosprawności i typy reakcji społecznej na niepełnosprawność, wsparcie społeczne i instytucjonalne.

Pełny opis:

I – Wprowadzenie:

a) terminologia i definicje

b) kryteria

c) rodzaje

d) stopnie niepełnosprawności

e) modele

f) dane statystyczne

g) postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych

II – Doświadczenia osób niepełnosprawnych; specyficzne problemy różnych grup osób niepełnosprawnych; obraz siebie, tożsamość, obraz ciała osób niepełnosprawnych

III – Ból i cierpienie – postawy wobec nich i radzenie sobie z nimi

IV – Radzenie sobie a przystosowanie do niepełnosprawności; rola wsparcia; subiektywna jakość życia różnych grup osób niepełnosprawnych

V – Niepełnosprawni w społeczeństwie: relacje społeczne, aktywność zawodowa; przedmiot, rola i znaczenie różnych rodzajów oddziaływań rehabilitacyjnych

VI – Rodzina i osoba niepełnosprawna

VII – Niepełnosprawność i choroba w literaturze i sztuce oraz w mediach; niepełnosprawni twórcy, sportowcy, uczeni

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa, Wydawnictwo AiP.

Literatura uzupełniająca:

Brzezińska, A., Woźniak, Z., Maj, K. (red.) (2007). Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Warszawa, Wyd. SWPS Academica.

Gałkowski, T., Pisula, E. (red.) (2006). Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. Warszawa, Wyd. Instytutu Psychologii PAN.

Otrębski, W. (2007). Interakcyjny model rehabilitacji zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym. Lublin, Wyd. KUL.

Smith, D.D. (2009). Pedagogika specjalna. Warszawa, Wyd. APS, Wyd. Naukowe PWN.

Zeidler, W. (red.) (2007). Niepełnosprawność. Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. Gdańsk, GWP.

Zasępa, E., Wołowicz, A. (2010). Jakość życia rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, APS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.