Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proces diagnozy psychologicznej. Studium przypadku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-3C4PRD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proces diagnozy psychologicznej. Studium przypadku
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Charakterystyka dobrego kontaktu z drugim człowiekiem: co stanowi o dobrym kontakcie, jak rozpoznać opór i jak sobie z nim radzić. Zasady kontraktu z osobą badaną. Pierwsze wrażenia z kontaktu z wybraną osobą, pytania i wątpliwości dotyczące decyzji kontraktowych.

Omówienie czym jest studium przypadku w praktyce klinicznej. Prezentacja wzoru studium przypadku. Miejsce studium przypadku w psychologii klinicznej.

Omówienie mini obserwacji, ze zwróceniem uwagi na ich słabe i mocne strony. Przygotowanie do spotkania na którym osoba badana ma wypełnić techniki diagnostyczne (FCZ-KT, WKP, TNZ Rottera). Przypomnienie interesujących nas technik oraz omówienie warunków przebiegu badania.

Omówienie wybranych nurtów psychologicznych - wprowadzenie do interpretowania materiału zebranego z technik projekcyjnych w kontekście wybranego nurtu psychologii osobowości.

Interpretujemy niektóre z uzyskanych wyników technik standardowych, tak żeby rozwiać wątpliwości interpretacyjne studentów.

Interpretujemy dane uzyskane z użyciem techniki projekcyjnej, zaczynamy tworzyć hipotezy, które mają być weryfikowane w wywiadzie.

Przygotowujemy się do przeprowadzenia wywiadu. W 4-5 osobowych grupach sprawdzana jest zasadność poszczególnych hipotez oraz czy przygotowany plan wywiadu spełnia interesujące nas kryteria, pozostałe wątpliwości są konsultowane z prowadzącym. Omawiamy wiele przykładów na forum, tak żeby nie było wątpliwości, co można, a czego nie można. Dookreślenie obszarów do przeprowadzenia rozmów.

Omówienie zjawisk w psychoterapii – ich zdefiniowanie i przełożenie na kontakt z osobą badaną. Omówienie procesów związanych z sytuacją badania oraz obaw i trudności zgłoszonych przez studentów.

Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Ćwiczenia sytuacji wywiadu. Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących planów wywiadów, zatwierdzenie przez prowadzącego ćwiczenia planów wywiadów.

Omówienie wrażeń z przeprowadzonych wywiadów. Praca z fragmentami transkrypcji i wybranymi przez studentów danymi obserwacyjnymi.

Praca z wybranymi fragmentami studenckich wywiadów. Konsultacje planów informacji zwrotnych w małych grupach i z prowadzącym.

Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA Wybrane fragmenty:

Corey, G. (2001). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwa.

Fengler, J.(2001). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP

Grzesiuk, L. (2005). Psychoterapia. Podręcznik akademicki. Tom I. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Stemplewska, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. (cz. 1 i 2). Wywiad jako spotkanie z człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA Wybrane fragmenty:

Olechnowicz. H. (2000). Opowieści terapeutów I, II, III kom. Warszawa: WSIP.

Stewart, J. (2008). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)