Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-2D3POP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

ĆWICZENIA ….

1.Podstawy prawne w udzielaniu pierwszej pomocy.

2.Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

3. Ocena stanu poszkodowanego.

4. Ćwiczenie oceny stanu poszkodowanego.

5. Ocena stanu poszkodowanego leżącego na brzuchu.

6. Zmiana pozycji z brzucha na plecy

7. Pozycja boczna bezpieczna teoria i praktyka.

8. Zasady ogólne postępowania z nieprzytomnym.

9. Resuscytacja dorosłych , dzieci i niemowląt.

10. Metody użycia AED.

11. Wzywanie pomocy

12.Postepowanie przy padaczce, omdleniu, cukrzycy, udarze, ataku serca.

13. Urazy i krwotoki, złamania.

14. Pozoracje podczas wszystkich tematów.

15. Egzamin teoretyczny i praktyczny

Literatura:

Wytyczne: Polska Rada Resuscytacji z 2010 roku, Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku (ERC 2010), wszelkie dostępne opracowania z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dostępne na rynku wydawniczym, do wyboru przez studenta.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1.Potrafi omówić prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

2. Potrafi omówić sposoby zabezpieczania różnych sytuacji zagrożenia życia.

3. Wie jak zachować się na miejscu zagrożenia bezpiecznie dla siebie.

4. Zna teoretyczne aspekty postępowania z osobą nieprzytomną, resuscytacji, użycia AED.

5. Potrafi teoretycznie scharakteryzować objawy padaczki, zaburzeń oddychania, cukrzycy, ataku serca, omdlenia.

6. Zna zasady postępowania przy urazach i krwotokach.

Umiejętności

1.Potrafi zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

2. Potrafi postępować z poszkodowanym nieprzytomnym.

3. Potrafi bezpiecznie odwrócić poszkodowanego nieprzytomnego z brzucha na plecy, wykonać rękoczyn czoło-żuchwa, ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej.

4. Potrafi wykonać praktycznie resuscytacje dorosłego, dziecka i niemowlęcia.

5. Potrafi użyć AED.

6. Potrafi postępować przy ataku padaczki, ataku serca, zranieniu, krwotoku.

7. W każdym z powyższych potrafi w sposób bezpieczny dla siebie i podopiecznych udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kompetencje społeczne

1.Współpracuje w grupie zadaniowej, wykazuje się empatią wobec poszkodowanych na pozoracjach.

2. Wykazuje się postawą opiekuńczą i pedagogiczną wobec poszkodowanych dzieci.

3. Dostrzega zagrożenia dla zdrowia i życia, zagrożenia społeczne.

4.Dostrzega przeszkody fizyczne dla niepełnosprawnych, zagrożenia zdrowotne.

5.Wykazuje postawy pro-zdrowotne.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób pomiaru

Egzamin ustny lub pisemny.

Obserwacja bieżąca w grupie podczas ćwiczeń

Sposób pomiaru

Ćwiczenia praktyczne podczas zajęć, tzw. cząstkowe.

Egzamin praktyczny.

Sposób pomiaru

Obserwacja podczas ćwiczeń i pozoracji na zajęciach, ocena na egzaminie praktycznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Wolman
Prowadzący grup: Tomasz Leszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.