Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200S-1E3PSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ogólna wiedza z zakresu biologicznych, psychologicznych

i społecznych uwarunkowań zaburzeń psychicznych.

Efekty uczenia się:

Znajomość istoty zaburzeń psychicznych (kryteria, klasyfikacje, symptomatologia)

Wiedza o specyficznych właściwościach funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi

Wiedza o systemach rehabilitacji i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Znajomość założeń oraz zakres pracy socjalnej z osobą z zaburzeniami psychicznymi

Umiejętność wskazania osobom z zaburzeniami zdrowia psychicznego wyspecjalizowanych placówek pomocowych

Umiejętność posługiwania się metodami pracy socjalnej w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Umiejętność udzielenia wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi

Zwiększenie świadomości na temat roli pracy socjalnej w działaniach na rzecz zapobiegania społecznej dekompensacji osób chorych i ich instytucjonalizacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Merytoryczny zakres przedmiotu:

1. Zarys dziejów psychiatrii

2. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych

3. Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych

a) zaburzenia afektywne (jedno i dwubiegunowe)

b) nerwice

c) organiczne zaburzenia psychiczne

d) psychozy schizofreniczne

e) zaburzenia osobowości

3. Formy i metody stosowane w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi

4. Organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej

5. Psychiatria środowiskowa

6. Zadania pracownika socjalnego w procesie rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Rosenhan D. L., Seligman M. E. P., Walker E. F.: Psychopatologia. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

Drat-Ruszczak K., Drążkowska-Zielińska E.: Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Greenberger D., Padesky Ch. A.: Umysł ponad nastrojem. Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Pużyńsk S.i, Wciórka J.: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalis, Kraków 2000.

Suchańska A.: Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Sutton C.: Psychologia dla pracowników socjalnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2004.

Yalom I. D.: Dar terapii. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.