Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie motywacji do nauki uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200N-3E5KMN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie motywacji do nauki uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Efekty kształcenia:

-Jest w stanie wymienić i scharakteryzować przedstawione w trakcie zajęć koncepcje motywacji odnoszące się do teorii atrybucji, samo-dederminacji, samokontroli, celów

-Zna przyczyny problemów motywacyjne i potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-Umie analizować braki motywacyjne uczniów o specjalnych potrzebach motywacyjnych z punktu widzenia w/w teorii

-Potrafi posłużyć się różnymi koncepcjami w rozwijaniu motywacji do nauki

-Potrafi odpowiednio zorganizować środowisko edukacyjne ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-Potrafi współpracować z rodzicami i nauczycielami ucznia w procesie wspierania jego motywacji

-Potrafi pracować w grupie

-Postępuje zgodnie z zasadami etyki psychologa

Jest wrażliwy na potrzeby osób o różnych deficytach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Ewa Dryll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

-ocena wypowiedzi ustnej i pisemnej, zadań wykonanych indywidualnie i w grupie w trakcie zajęć, ocena pracy domowej

-ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie – problem motywacji do nauki u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

2. Rozwijanie pozytywnych atrybucji sukcesów i porażek edukacyjnych

3. Wspieranie poczucia własnej skuteczności

4. Rozwijanie przekonań o zmienności własnej inteligencji i orientacji na proces uczenia się

5. Kształtowanie wewnętrznej motywacji do nauki

6. W jaki sposób oczekiwania nauczycieli kształtują motywacje uczniów

7. Promowanie samokontroli i samodeterminacji

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson, J. (2002). Improving academic achievement. San Diego: Academic Press.

Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Wentzel, K. R., Wigfield, A.(2009). Handbook of motivation at school. New York: Routledge

Wigfield, A., Eccles, J. S (2002). Development of Achievement Motivation. San Diego: Academic Press

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna, symulacja, metoda problemowa, inscenizacje, film.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Dryll
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Dorota Kuncewicz, Barbara Ratajska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.