Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja programów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200N-3E5EPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja programów społecznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Konopka
Prowadzący grup: Cezary Kocon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

przygotowanie projektu ewaluacji, pytania sprawdzające na zajęciach

Pełny opis:

1. Miejsce i rola ewaluacji w naukach społecznych

2. Różnorodność podejść i ujęć ewaluacji

3. Ewaluacja, audyt, akredytacja, monitoring

4. Raport ewaluacyjny oraz wykorzystanie wyników ewaluacji

5. Proces ewaluacji

6. Projektowanie ewaluacji programów społecznych

Literatura:

1. E. G. Guba, Y. S. Lincoln, 1989, Fourth generation evaluation, Sage, London

2. A. Haber, Z. Popis (red.), 2013, (R)ewaluacja. Poszukiwanie nowych metod oceny efektów, PARP, Warszawa

3. S. Jaskuła, 2012, Ewaluacja rozwojowa jako wyzwanie współczesnego systemu edukacji, Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytet Jagielloński 3 (19)

4. S. Jaskuła, 2011, Ewaluacja versus akredytacja – dwa światy w jednej przestrzeni, [w:] „Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy”, red. B. Niemierko, M. K. Szmigiel, Wyd. Grupa Tomami, Kraków

5. S. Jaskuła, 2014, Edukacja do ewaluacji, Animacja Życia Publicznego, Zeszyty Centrum Badań Społeczności Polityk Lokalnych, 4(17)

6. S. Jaskuła, 2013, Pedagogika ewaluacji. „Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja". Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, nr 4 (64)

7. S. Jaskuła, 2013, Metodologia procesu ewaluacyjnego, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych – aspekty teoretyczne, metodologiczna i praktyczne, red. S. Ernest, A. Etmańska, J. Konkel, J. Rudnicka, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń

8. S. Jaskuła, 2012, Mutualizm ewaluacji i diagnozy edukacyjnej, [w:] Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne, red. B. Niemierko, M. K. Szmigiel, Wyd. Grupa Tomami, Kraków

9. S. Jaskuła, 2010, O potrzebie re-ewaluacji w społeczeństwie nadmiaru informacji, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych – konteksty, dylematy, praktyki, red. K. Kasprzyk, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń

10. L. Korporowicz, 2001, Społeczne wyzwania ewaluacji, [w:] E. Hałas (red.), Rozumienie zmian społecznych, Lublin: TN KUL

11. L. Korporowicz, 2000, Nowe twarze ewaluacji. W kierunku interwencji, analizy czy inspiracji, [w:] J. Kubin, J. Kwaśniewski /red./ Socjotechnika: kontrowersje, rozwój, perspektywy, UW: IPSiR

12. L. Korporowicz, 1997, Ewaluacja w edukacji, Warszawa: Oficyna Naukowa

13. K. Ornacka, 2003 Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków

Uwagi:

godziny kontaktowe 15

przygotowanie się do zajęć 10

przygotowanie projektu ewaluacji 25

ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.