Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Indywidualna i grupowa praca z nauczycielem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 200N-3E4IGN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Indywidualna i grupowa praca z nauczycielem
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest: przygotowanie praktyczne do zaplanowania i przeprowadzenia: (a) elementów szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli (praca o charakterze grupowym) oraz (b) rozmów dotyczących rozwoju zawodowego, w tym przeżywanych trudności (praca o charakterze indywidualnym).

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas omawiania pracy grupowej i indywidualnej:

a. Nauczyciel - trudności we współpracy

b. Najczęstsze problemy nauczycieli

c. Praca z grupą nauczycieli w kontekście „trudnej klasy”

d. Praca z grupą nauczycieli nad realizacją programu wychowawczego

e. Analiza indywidualnych trudności nauczyciela w kontakcie z klasą/ uczniem/ rodzicami – analiza przypadków. Jak można pomóc?

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Sokołowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kozicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Stosowane pomiaru efektów kształcenia: ocena na podstawie obserwacji pracy w grupie, sposobu i jakości pracy, wywiązywania się z zadań; ocena wykonania zadania domowego, dyskusja oceniana

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: zasady pracy indywidualnej i grupowej, określenie wyzwań i charakteru trudności we współpracy z nauczycielem/ nauczycielami (por. Dryll, 2010; Małek, 2010; Sokołowska i Katra, 2010)

2/3. Forma i treść szkoleń/ warsztatów/ zajęć prowadzonych dla nauczycieli w podstawowych nurtach:

-behawioralnym (por. Sokołowska, 2007)

-poznawczym (por. Sokołowska, 2007a)

-analitycznym (por. Ernst, 1995), humanistycznym (por. Gordon, 2007), systemowym/ interakcyjnym (por. Klimowicz, 1995)

Z rozdzieleniem na zagadnienia tj.:

-praca z grupą nauczycieli w kontekście „trudnej klasy”

-praca z grupą nauczycieli nad realizacją programu wychowawczego

-analiza indywidualnych trudności nauczyciela w kontakcie z klasą/ uczniem/ rodzicami – analiza przypadków (por. Bojarska, 2009; Góralczyk, 2007; Król-Fijewska, 1993.

4/5. Forma i treść poradnictwa zawodowego/ coachingu indywidualnego prowadzonego dla nauczycieli, które obejmują:

-kwestię pomocy w realizacji zadań rozwojowych wczesnej i średniej dorosłości, wspieranie rozwoju osobowego (por. Jones i in., 2008, Sokołowska, 2015)

-trudności przeżywanych w relacji z uczniem, rodzicem czy współpracownikami (por. Babiuch, 2002; McEwan, 2008; Rockwell, 2008)

-wypalenie zawodowe, rozpoznanie i zapobieganie (Fengler, 2001; James i Gilliand, 2005, Maslach, Leiter, 2011)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Babiuch, M. (2002). Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów? Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

2. Bojarska, L. (2009). Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole. Warszawa: Wolters Kluwer.

3. Dryll, E. (2010). Praca indywidualna. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 141-151). Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

4. Ernst, K. (1991). Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić. Warszawa: WSiP.

5. Fengler, J. (2001). Pomaganie męczy – wypalenie zawodowe w pracy zawodowej. Seria problemy współczesnej psychoterapii. Dla terapeutów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli, adwokatów, księży... Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

6. Gordon, T. (2007). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX

7. Góralczyk, E. (2007). Nauczycielem być... Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

8. James, R. K., Gilliand, B. E. (2005). Pracownicy służb społecznych: wypalenie w kryzysie. W: Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię (s. 722-759). Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA.

9. Jones, J., Jenkin, M., Lord, S. (2008). Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli? Warszawa: WSiP, Fraszka Edukacyjna.

10. Klimowicz, G. (1995). Po dzwonku na lekcję. Interakcyjne spojrzenie na klasę szkolną. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

11. Król-Fijewska, M. (1993). Trening asertywności. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

12. Małek, K. (2010). Specyfika kontaktu psychologa szkolnego z nauczycielami. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 174-183). Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

13. Maslach,Ch., Leiter, M. P. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji? Warszawa: Wydawnictwo PWN.

14. McEwan, E. K. (2008) Jak sobie radzić z nauczycielami którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci Warszawa: WSiP.

15. Rockwell, S. (2008). A co mi zrobisz? Od chaosu do współpracy w klasie. Warszawa: WSiP.

16. Sokołowska, E. (2015). Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. W: Cz. Czabała i S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo (s. 45-82). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

17. Sokołowska, E. (2007). O skutecznym działaniu. W: Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? (s. 41-56). Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

18. Sokołowska, E. (2007a). O realistycznym myśleniu. W: Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? (s. 7-34). Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna

19. Sokołowska, E., Katra, G. (2010). Praca z grupą na terenie szkoły. W: G. Katra i E. Sokołowska (red.), Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole (s. 152-162). Warszawa: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Literatura nieobowiązkowa (do przygotowania ćwiczeń):

1. Berne, E. (1994). W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

2. Bloomquist, M. L. (2011). Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi. Podręcznik dla rodziców i terapeutów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

3. Chrzanowska, B., Święcicka, J. (2006). Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. Warszawa: Difin

4. Grzegołowska-Klarkowska, H. J. (red.) (2015). Psychoanalityczne teorie rozwoju. Niezbędnik. Warszawa: Wydawnictwo APS.

5. Hare, B. (1997). Bądź asertywny. Skuteczne sposoby komunikacji. Łódź: RAVI.

6. Jedliński, K. (1993). Sztuka słuchania. W: J. Santorski (red.), ABC pomocy psychologicznej (s. 13-25). Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski and CO.

7. Johnson, D.W. (1992). Podaj dłoń. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

8. Leahy, R. L. (2008). Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

9. Paul–Cavallier, F.J. (1996). Wizualizacja. Od obrazu do działania. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

10. Popiel, A. (2006). Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej. Niepublikowane materiały z Zimowej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Zakopane: Centrum CBT

11. Pragłowska, E., Popiel, A. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. Paradygmat.

12. Rogoll, R. (1989). Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

13. Rylke H. (1993). W zgodzie z sobą i z uczniem. WSiP.

14. Stallard, P. (2006). Czujesz tak, jak myślisz. Praktyczne zastosowania terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

15. Sztander, W. (1999). Rozmowy, które pomagają. Warszawa: PTP, Instytut Psychologii Zdrowia

Uwagi:

Stosowane metody kształcenia: dyskusja dydaktyczna, analiza wybranych scen z filmów, analiza przypadków, gry symulacyjne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.