Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe licencjackie - 3 i złożenie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-SC-LI3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe licencjackie - 3 i złożenie pracy
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. SC, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. SC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

1. Opracowanie i omówienie finalnej wersji rozdziałów pracy licencjackiej.

2. Przygotowanie do obrony pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. K_W01 Student/-ka ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu

socjologii w systemie nauk społecznych, jej powiązaniach z

innymi dyscyplinami naukowymi oraz specyfice przedmiotowej

i metodologicznej.

2. K_W02 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i

najważniejszych osiągnięciach socjologii.

3. K_W05 Zna metody i narzędzia stosowane w socjologii, w tym techniki

pozyskiwania danych pozwalające na prowadzenie badań

empirycznych.

4. K_W06 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony

własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Umiejętności

1. K_U01 Student/-ka potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii

oraz pozyskane z wiarygodnych źródeł dane do identyfikowania

i krytycznego analizowania procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych).

2. K_U03 Posiada umiejętność przygotowania, zgodnie z przyjętymi w

socjologii standardami, wystąpień ustnych i prac pisemnych.

3. K_U04 Potrafi komunikować się z różnymi odbiorcami z użyciem

specjalistycznej terminologii; umie merytorycznie

argumentować i formułować wnioski w debacie.

4. K_U06 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej

różne role.

5. K_U07 Umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się.

Kompetencje społeczne

1. K_K01 Student/-ka uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu

problemów poznawczych i praktycznych; rozumie potrzebę

ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się

przez całe życie.

2. K_K02 Jest gotowy/-a do podejmowania wyzwań zawodowych i

osobistych, wykazuje aktywność i przedsiębiorczość oraz

angażuje się we współpracę na rzecz środowiska społecznego.

3. K_K04 Dostrzega i rozwiązuje dylematy związane z wykonywaniem

zawodu socjologa.

4. K_K05 Respektuje zasady etyki zawodowej socjologa oraz normy i

reguły prawne, zawodowe i moralne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Adam Buczkowski, Marta Cobel-Tokarska, Tatiana Kanasz, Piotr Toczyski, Dominika Walczak, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Marta Cobel-Tokarska, Tatiana Kanasz, Piotr Toczyski, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Adam Buczkowski, Marta Cobel-Tokarska, Kazimierz Frieske, Mateusz Grodecki, Tatiana Kanasz, Mateusz Kucz, Piotr Toczyski, Joanna Zalewska, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Marta Cobel-Tokarska, Kazimierz Frieske
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Marta Cobel-Tokarska, Mateusz Grodecki, Tatiana Kanasz, Ilona Matysiak, Joanna Zalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.