Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe magisterskie - 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-PY-MG3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe magisterskie - 3
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Przeprowadzenie badań właściwych.

2. Wstępne opracowanie wyników przeprowadzonych badań.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zagadnienia teoretyczne i terminologię związaną z tematyką pracy.

Potrafi opracować koncepcję badań.

Potrafi osadzić problem pracy w konkretnym tle teoretycznym i empirycznym i wyselekcjonować odpowiednie pozycje bibliograficzne.

Umiejętności

Umie przygotować pracę magisterską pod względem merytorycznym i formalnym.

Potrafi zaprojektować niezbędne do przeprowadzenia badań narzędzia lub wykorzystać gotowe narzędzia.

Potrafi przeprowadzić badanie spełniające wymagania metodologiczne i etyczne.

Potrafi dokonać analizy wyników badania.

Potrafi zinterpretować wyniki badania.

Potrafi zredagować poszczególne części pracy.

Kompetencje społeczne

Odznacza się odpowiedzialnością i kieruje dobrem badanych podczas projektowania i prowadzenia badania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Czabała, Beata Hintze, Izabela Kaźmierczak, Karolina Konopka, Karolina Nowak-Stańczyk, Ewa Odachowska-Rogalska, Tomasz Prusiński, Joanna Rajchert, Jarosław Rola, Magdalena Rowicka, Marcin Sękowski, Ewa Witkowska, Małgorzata Woźniak-Prus, Lidia Zabłocka-Żytka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Rajchert, Małgorzata Woźniak-Prus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Maryla Malewicz-Sawicka, Magdalena Poraj-Weder, Jarosław Rola, Marcin Sękowski, Dawid Ścigała, Anna Więcek-Durańska, Dominika Wiśniewska, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Dominika Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Banasik-Jemielniak, Monika Dominiak-Kochanek, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Joanna Rajchert, Jarosław Rola, Ewa Witkowska, Lidia Zabłocka-Żytka, Anna Zajenkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska, Paweł Bronowski, Magdalena Poraj-Weder, Jarosław Rola, Dawid Ścigała, Dominika Wiśniewska, Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska, Paweł Bronowski, Magdalena Poraj-Weder, Dawid Ścigała, Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Hintze, Dorota Jasielska, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Ewa Odachowska-Rogalska, Jarosław Rola, Marcin Sękowski, Dawid Ścigała, Anna Więcek-Durańska, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bieńkowska, Paweł Bronowski, Irena Jelonkiewicz-Sterianos, Maryla Malewicz-Sawicka, Magdalena Poraj-Weder, Jarosław Rola, Dawid Ścigała, Anna Więcek-Durańska, Lidia Zabłocka-Żytka, Karolina Ziembowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bronowski, Magdalena Poraj-Weder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)