Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-PS-LIC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 1
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Seminaria dyplomowe pierwszego stopnia - tematy prac dyplomowych

Pełny opis:

Problematyka seminarium w zakresie merytorycznym obejmuje następującą problematykę:

Aktywizacja zawodową osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, byłych więźniów, bezdomnych.

Zubożenie ekonomiczne rodziny i jednostek. Zatrudnienie socjalne. Spółdzielczość socjalna. Organizacje socjalne.

Zabezpieczenie społeczne a działalność polskich organizacji. Rynek pracy i bezrobocie.

Migracje krajowe i zagraniczne w kontekście procesów pracy.

Migracje wahadłowe.

Polityka i gospodarka mieszkaniowa.

Student jest przygotowywany w zakresie: konstrukcji pracy i jej struktury; metodologii badań, organizacji procesu pisania pracy, konstrukcji przypisów, formalno – prawnych uwarunkowań przygotowania pracy licencjackiej;

Literatura:

Zbiory Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek w Warszawie w zakresie merytorycznym pracy licencjackiej

Urban S.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.

Kwaśniewska K.: Jak napisać prace dyplomowe? Wskazówki praktyczne. Wydawnictwo KPSW. Bydgoszcz 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę z zakresu merytorycznego pracy licencjackiej, w tym o zasadach pisania pracy, włączając metodykę badań.

Umiejętności:

Dostrzega zjawiska społeczne w zakresie tematyki pracy licencjackiej;

Kompetencje społeczne:

Posiada wiedzę o sposobach gromadzenia materiałów empirycznych, służących powstaniu pracy licencjackiej, w tym badania empirycznego środowiska społecznego;

Doskonali kompetencje komunikacyjne z osobami badanymi, często klientami przyszłego pracownika socjalnego;

Student zna i potrafi zinterpretować problemy społeczne, związane z tematyką pracy licencjackiej;

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena przez prowadzącego seminarium postępów studenta przy pisaniu pracy w zakresie znajomości problematyki podjętego tematu.

Umiejętności:

Ocena umiejętności warsztatowych studenta w zakresie opanowania techniki pisania pracy licencjackiej;

Ocena umiejętności interpretacji faktów badawczych;

Kompetencje społeczne:

Ocena wyników badań studenta jako forma oceny kompetencji personalnych i społecznych;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Krzyszkowski, Marta Mikołajczyk, Tadeusz Panecki, Ewa Wyrwich-Hejduk, Monika Zima-Parjaszewska, Katarzyna Ziomek-Michalak
Prowadzący grup: Ewa Flaszyńska, Jerzy Krzyszkowski, Tadeusz Panecki, Halina Postek, Ewa Wyrwich-Hejduk, Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Pełny opis:

Problematyka seminarium w zakresie merytorycznym obejmuje następującą problematykę:

Aktywizacja zawodową osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, byłych więźniów, bezdomnych.

Zubożenie ekonomiczne rodziny i jednostek. Zatrudnienie socjalne. Spółdzielczość socjalna. Organizacje socjalne.

Zabezpieczenie społeczne a działalność polskich organizacji. Rynek pracy i bezrobocie.

Migracje krajowe i zagraniczne w kontekście procesów pracy.

Migracje wahadłowe.

Polityka i gospodarka mieszkaniowa.

Student jest przygotowywany w zakresie: konstrukcji pracy i jej struktury; metodologii badań, organizacji procesu pisania pracy, konstrukcji przypisów, formalno – prawnych uwarunkowań przygotowania pracy licencjackiej;

Literatura:

Zbiory Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek w Warszawie w zakresie merytorycznym pracy licencjackiej

Urban S.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.

Kwaśniewska K.: Jak napisać prace dyplomowe? Wskazówki praktyczne. Wydawnictwo KPSW. Bydgoszcz 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Flaszyńska, Anna Kruk, Kazimierz Mazur, Grzegorz Pyszczek, Jarosław Rola, Mieczysław Sędzicki, Monika Zima-Parjaszewska, Katarzyna Ziomek-Michalak, Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kruk, Kazimierz Mazur, Ewa Wyrwich-Hejduk, Monika Zima-Parjaszewska, Katarzyna Ziomek-Michalak, Jolanta Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 104 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska, Ewa Grudziewska, Anna Kruk, Tadeusz Panecki, Grzegorz Pyszczek, Jarosław Rola, Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Kruk, Ludwik Malinowski, Monika Zima-Parjaszewska, Katarzyna Ziomek-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.